Yıl 2018, Cilt , Sayı 40, Sayfalar 374 - 385 2018-12-20

TÜRKİYE’DE AİLE YAPISININ DEĞİŞİMİNE ETKİ EDEN DİNAMİKLER

Bülent Kara [1]

55 203

Aile; anne, baba ve onların çocuklarından oluşan en küçük toplumsal kurumdur. Zamanla değişime uğrayan aile ve aile bireyleri arasındaki bağ ve yapı kültürden kültüre farklılık gösterir. Aile kurumu da bireyler gibi çevresel, biyolojik, psikolojik ve sosyal süreçlerden etkilenir.

Çalışmanın amacı Türkiye’de aile yapısının değişim ve dönüşümüne etki eden faktörlerin tanımlanmasıdır.  Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile görüşme yöntemi kullanılmıştır.  Araştırma ile ilgili kaynak kitaplar, makaleler ve internet verileri incelenmiş, elde edilen veriler sistematik bir şekilde bütünleştirilmeye çalışılmıştır.

Araştırmada Türk aile yapısının değişim ve dönüşümüne etki eden başlıca dinamiklerin kadının çalışma hayatına girmesi, demografik değişim, evlenme ve boşanma, aile anlamının birey için değişmesi, teknoloji ve tüketim kültürü, toplumsal değişme, aile politikaları ve göç olduğu sonucuna ulaşılmış ve bu unsurlar açıklanmıştır.

Aile, dönüşüm, çatışmacı kuram, teknoloji, göç
  • CAN, YÜCEL,(2016), Aile, Mahremiyet ve Mahremiyetin Dönüşümü, Aile Sosyolojisi (Edt, Prof. Dr. Nazmi Avcı, Doç. Dr. Erdal Aksoy), İstanbul, Lisans. ÇAKİ, F, (2016), Ailedeki Değişimlere Etki Eden Faktörler, Aile Sosyolojisi(s.284).
  • (Ed. Prof. Dr. Nazmi Avcı, Doç. Dr. Erdal Aksoy), İstanbul, Lisans.
  • ÇAKİ, F,(2016), Başlıca Aile Politikaları. Aile Sosyolojisi,(Ed. Prof. Dr. Nazmi Avcı, Doç. Dr. Erdal Aksoy), İstanbul, Lisans.
  • ÇAKİ, F,(2016), Küreselleşmenin Etkileri. Aile Sosyolojisi, (Ed. Prof. Dr. Nazmi Avcı, Doç. Dr. Erdal Aksoy), İstanbul, Lisans.
  • DEMİR, S.A, (2016), Dünyada ve Türkiye’de Boşanma. Aile Sosyolojisi, (Ed. Prof. Dr. Nazmi Avcı, Doç. Dr. Erdal Aksoy), İstanbul, Lisans.
  • DEMİR, S.A, (2016), İletişim Problemleri, Aile Sosyolojisi, , (Ed. Prof. Dr. Nazmi Avcı, Doç. Dr. Erdal Aksoy), İstanbul, Lisans.
  • GENÇTAN, E, (2002), Hayat, İstanbul, Metis Yayınları.
  • KESGİN, B, (2016), Evlilik ve Çocuk Sahibi Olmak: Günümüz Dünyasında Değişen Anlam ve Biçimler. B. KESGİN, Aile Sosyolojisi, (Ed. Prof. Dr. Nazmi Avcı, Doç. Dr. Erdal Aksoy), İstanbul, Lisans.
  • KONGAR, E, (1993), Kurumsal Önermeler. Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul, Remzi Kitabevi.
  • SARI, Ö, (2016), Aile Kavramının ve Anlamının Dönüşümü. Aile Sosyolojisi, (Ed. Prof. Dr. Nazmi Avcı, Doç. Dr. Erdal Aksoy), İstanbul, Lisans.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0001-6021-085X
Yazar: Bülent Kara (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kdeniz399236, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2018}, volume = {}, pages = {374 - 385}, doi = {10.17498/kdeniz.399236}, title = {TÜRKİYE’DE AİLE YAPISININ DEĞİŞİMİNE ETKİ EDEN DİNAMİKLER}, key = {cite}, author = {Kara, Bülent} }
APA Kara, B . (2018). TÜRKİYE’DE AİLE YAPISININ DEĞİŞİMİNE ETKİ EDEN DİNAMİKLER. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (40), 374-385. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/41142/399236
MLA Kara, B . "TÜRKİYE’DE AİLE YAPISININ DEĞİŞİMİNE ETKİ EDEN DİNAMİKLER". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2018): 374-385 <http://dergipark.gov.tr/kdeniz/issue/41142/399236>
Chicago Kara, B . "TÜRKİYE’DE AİLE YAPISININ DEĞİŞİMİNE ETKİ EDEN DİNAMİKLER". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi (2018): 374-385
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE AİLE YAPISININ DEĞİŞİMİNE ETKİ EDEN DİNAMİKLER AU - Bülent Kara Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 374 EP - 385 VL - IS - 40 SN - 1308-6200- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi TÜRKİYE’DE AİLE YAPISININ DEĞİŞİMİNE ETKİ EDEN DİNAMİKLER %A Bülent Kara %T TÜRKİYE’DE AİLE YAPISININ DEĞİŞİMİNE ETKİ EDEN DİNAMİKLER %D 2018 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V %N 40 %R %U
ISNAD Kara, Bülent . "TÜRKİYE’DE AİLE YAPISININ DEĞİŞİMİNE ETKİ EDEN DİNAMİKLER". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi / 40 (Aralık 2018): 374-385.