Kastamonu Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi

e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Kapak Resmi

138.702

362.788

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Cilt: 26 Sayı: 5 Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 5 - Eyl 2018
 1. Ortaokul Öğrencilerindeki Eğitim Stresi, Okul Tükenmişliği ve Okula Yabancılaşma Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Sayfalar 1395 - 1406
  Şule Polat, Murat Özdemir
 2. Etkin Dinleme Eğitiminin Dinlediğini ve Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1407 - 1417
  Nuri Karasakaloğlu, Berker Bulut
 3. Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu Yetkinlikleri İle LGBTİ Bireylere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1419 - 1425
  Erdinç Kalaycı
 4. Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Öz-Yeterliliği Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 1427 - 1436
  Gürbüz Ocak, Gülçin Karakuş
 5. Ebeveynlerin Çocukları ile İlişkilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1437 - 1446
  Emine Ela Kök, Fatma Ünal
 6. Özel Öğretim Kurumlarının -Dershanelerin- Kentteki Yer Seçimi: Trabzon Kenti Örneği
  Sayfalar 1447 - 1460
  Dilek Beyazlı, Duygu Sağlam
 7. Models By Science Teacher Candidates for The Teaching the Reutilization of Wastes
  Sayfalar 1461 - 1467
  Zeynep Aksan, Dilek Çeliker
 8. Üniversite Öğrencilerinin Tekrarlı Düşünce ve Mantık Dışı Düşünce Düzeylerinin Anksiyete Düzeylerini Yordama Gücü
  Sayfalar 1469 - 1478
  Betül Gökçen Doğan Laçin, Ergül Demir
 9. Eğitimde Oyunlaştırma Araştırmalarında Güncel Eğilimler
  Sayfalar 1479 - 1488
  Hasan Özgür, Cem Çuhadar, Fatma Akgün
 10. Özel Eğitimin Üstün Yetenekli Çocuklar Üzerinde Benlik Algısına Etkisi
  Sayfalar 1489 - 1498
  Ahmet Bildiren
 11. Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Dersine Ait Motivasyon Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme
  Sayfalar 1497 - 1507
  Erdoğan Özdemir, Mehmet Kural, M. Sabri Kocakülah
 12. İlkokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1509 - 1518
  Melike Özyurt, Gözde Baştopçu, Fazilet Barcın, Gülben Deviren, Hatice Atile
 13. The Examination of Leadership Orientations of Teacher Candidates in Terms of Several Variables
  Sayfalar 1551 - 1560
  Oktay Yağız
 14. Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilere “Sert-Yumuşak” Maddelerin Öğretimi İçin Öğretim Materyallerinin Seçim Süreci
  Sayfalar 1527 - 1538
  Pelin Mete, Ali Yıldırım
 15. İlkokul Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı ve Dik Temel Harflerin Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1539 - 1550
  Ogün Çakır, Gülsen Aslantaş Arslan, Midrabi Cihangir Doğan
 16. Öğretmen Adaylarının Liderlik Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1551 - 1560
  Gönül Onur Sezer, Pınar Bağçeli Kahraman
 17. The Inquiry-Based Learning” From Pre-Service Science Teachers’ Perspective
  Sayfalar 1561 - 1569
  Bekir Güler, Mehmet Sahin
 18. Mülteci Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar
  Sayfalar 1571 - 1578
  Murat Başar, Durdağı Akan, Muhammed Çiftçi
 19. Değişen Dünyada Değişen Okul
  Sayfalar 1579 - 1588
  Bilge Aslan Altan
 20. Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (O-DDGÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1589 - 1600
  Esra Asıcı, Fatma Ebru Ekiz, Rengin Karaca
 21. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Eğilimleri, Tutumları ile Yazma Başarıları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 1601 - 1611
  Hacer Ulu
 22. Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) Yoklanan Okuma Becerileri Açısından Analizi (Zonguldak Örneği)
  Sayfalar 1613 - 1621
  Murat İnce, F. Dilek Gözütok
 23. Yabancılara Türkçe Deyimlerin Öğretiminde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanılması
  Sayfalar 1623 - 1641
  İsa Yılmaz
 24. Lise Öğrencilerinin İngilizce Dersine Katılım Durumlarının İngilizce Dersine Yönelik Tutum ve İngilizce Konuşma Kaygısına Göre Yordanması
  Sayfalar 1643 - 1652
  İshak Kozikoğlu, Fırat Kanat
 25. Selçuklu Bilişsel Eğitim Programının Çocukların Farklı Beceri Alanlarına Etkisine İlişkin Uygulayıcı Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
  Sayfalar 1653 - 1666
  Bengü Türkoğlu
 26. Sosyobilimsel Konulara Dayalı Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Karar Verme Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 1667 - 1678
  Melike Yavuz Topal, Fatma Balkan Kıyıcı
 27. Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Basınç-Kaynama Noktası İlişkisine Yönelik Düşünceleri: Bir TGA Uygulaması
  Sayfalar 1679 - 1690
  Canan Laçin-Şimşek, Aysun Öztuna-Kaplan, Alper Çorapçıgil, Muhammet Emin Mısır
 28. Okul Öncesi Eğitimde Yapılandırılmamış Oyuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1691 - 1700
  Merve Özgünlü, Mefharet Veziroğlu Çelik
 29. Synthesizing Mind Skills Scale: Synthesizing Mind and Academic Achievement In 7th Grade Math & Science
  Sayfalar 1701 - 1710
  Mustafa Altındağ, Nuray Sinemoğlu
 30. Türk Müziği Viyolonsel Eğitiminde Entonasyon Problemleri ve Sebepleri
  Sayfalar 1711 - 1722
  Burcu Avcı Akbel
 31. Danışman Öğretmenlerin Danışman Eğitimi ve Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 1723 - 1736
  Sevda Koç Akran, Zehra İş Üner
 32. “Kendinizi Bizim Yerimize Koyup Düşünmenizi İstiyorum”: Kadın Haklarının Öğretimi Üzerine Bir Tarihsel Empati Çalışması
  Sayfalar 1737 - 1750
  Hülya Karaçalı Taze, Gülçin Dilek
 33. Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Meslek Etiğine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 1751 - 1764
  Semra Kıranlı Güngör, Berin Atalay
 34. Çocuk Haftası Dergisi ve Çocuk Eğitimi Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1765 - 1784
  Ramazan Alabaş
 35. An investigation on Turkish EFL Majoring Students’ Unethical Behaviors
  Sayfalar 1785 - 1792
  Muzaffer Barın, Turgay Han, Nilüfer Aybirdi
Makale Gönder
Tam Metin

Makalelerin Tam metin dosylarına ulaşmak için http://kefdergi.kastamonu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Yayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.