Kastamonu Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-8811 | e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi

ISSN 1300-8811 | e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Kapak Resmi

109.948

268.037

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Volume: 26 Issue: 3 Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 3 - May 2018
 1. Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği: Ebeveyn Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
  Sayfalar 613 - 628
  Sara KEFİ
 2. Öğrencilerin Temel Liseye Geçiş Nedenleri Üzerine Bir Nitel Çalışma
  Sayfalar 629 - 639
  Emine ÖNDER
 3. 48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Geçerlik-Güvenirlik Analizi
  Sayfalar 641 - 652
  Elif YILMAZ, Ozana URAL, Gülçin GÜVEN
 4. İşitme Engelli Okuyucuların Biçimbilim Farkındalık Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 653 - 660
  Emre Laçin, Birkan Güldenoğlu, Tevhide Kargın
 5. İlkokullarda Gürültü Kirliliğinin Düzeyi, Etkileri ve Kontrol Edilmesine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 661 - 671
  Mızrap Bulunuz, Nermin Bulunuz, Ömer Faruk Tavşanlı, Ali Yurdun Orbak, Nejla Mutlu
 6. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit, Oyun, Jestler ile Sözcük Dağarcığının İlişkisi
  Sayfalar 673 - 684
  Meral Çilem Ökcün-Akçamuş
 7. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılık ve Akademik Başarılarının Yıllara Göre Değişimi
  Sayfalar 685 - 696
  Eda Demirhan, İsmail Önder, Şenol Beşoluk
 8. Örneklem Büyüklüğü, Korelasyon Tekniği ve Faktör Çıkarma Yönteminin Güvenirlik Katsayılarına Etkisi
  Sayfalar 697 - 706
  Nuri Doğan, Abdullah Faruk Kılıç
 9. Okulöncesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık ile Resim-İş Programı Öğrencilerinin Üstbilişsel Öğrenme Stratejilerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 707 - 720
  Nisa Başara Baydilek, Betül Altay, Asuman Seda Saracaloğlu
 10. Caryl Churchill’in Top Girls ve Timberlake Wertenbaker’ın Our Country’s Good adlı oyunlarında Tarihin yeniden yorumlanması ve Kadın Kimliğinin Yeniden Yapılanması
  Sayfalar 721 - 728
  Ayça Ülker Erkan
 11. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Yer Verilen Temsiller Arası İlişkilendirmeler
  Sayfalar 729 - 740
  Semahat İncikabı, Abdullah Çağrı Biber
 12. Öğrenme Ortamı, Hedef Yönelimi ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli (Yem) İle İncelenmesi
  Sayfalar 741 - 752
  Melehat Gezer, Elif Meral, İbrahim Fevzi Şahin
 13. Yapılandırmacı Yaklaşım Öğrenme Halkası Modellerinin Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi: Meta Analiz Çalışması
  Sayfalar 753 - 764
  Hakan Saraç
 14. Öğretmen Adaylarının Öğretimde İnternet Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Tercihlerindeki Değişimin İncelenmesi
  Sayfalar 765 - 776
  Barış Çukurbaşı, Mübin Kıyıcı
 15. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Eğitimi Programının Etkinliği Hakkında İnanışları: Ölçek Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 777 - 788
  Serhat AYDIN, Derya ÇELİK
 16. Öğrencilerin Matematik Dersine ve Matematik Öğretmenine Yönelik Algılarının Metaforlar Yardımıyla Belirlenmesi
  Sayfalar 789 - 800
  Sebahat Yetim Karaca, Sibel Ada
 17. İlköğretim Öğrencilerinin Biyoçeşitlilik Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi
  Sayfalar 801 - 812
  Ülkü Gül Şahin, Hakan Sert
 18. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Katı Atıkların Toplanması, Ayrılması ve Geri Dönüşümüne Yönelik Düşünceleri
  Sayfalar 813 - 822
  Gonca Harman, Dilek Çelikler
 19. 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirleri Karşılaştırırken Kullandıkları Referans Noktası Stratejileri
  Sayfalar 823 - 833
  Gizem Yapar Söğüt, Yeliz Yazgan
 20. To Be or? Career Intentions of Prospective Teachers From Different Universities
  Sayfalar 835 - 841
  Zeynep Ölçü Dinçer
 21. Üniversite Öğrencilerinin Sosyopolitik Kontrol Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 843 - 853
  Ezgi Arslan, Veli Duyan
 22. Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Basit Elektrik Devreleri" Konusunda 5E Modeli ve REACT Stratejisine Uy-gun Hazırladıkları Ders Planlarının İncelenmesi
  Sayfalar 855 - 864
  Eser ÜLTAY, Neslihan ÜLTAY, Necla DÖNMEZ USTA
 23. Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (EBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 865 - 874
  Gönül Tekkurşun Demi, Zekihan Hazar, Halil İbrahim Cicioğlu
 24. Doktora Öğrencilerinin Nitel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygıları
  Sayfalar 875 - 886
  Salih Çepni, Ümmühan Ormancı
 25. Artırılmış Gerçekliğin Fen Eğitiminde Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi
  Sayfalar 887 - 905
  Mustafa Sırakaya, Didem Alsancak Sırakaya
 26. 4-5 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Gelişim Düzeyleri İle Öz Bakım Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 897 - 905
  Gülay Teşdemir Yiğitoğlu, Bilgin Kıray Vural, Özlem Körükçü
 27. Kars İlinde Öğrencilerin Biyoçeşitliliğin Önemine Yönelik Çevre Etiği Anlayışları
  Sayfalar 907 - 912
  Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı
 28. Matematiksel İlişkilendirme Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 913 - 924
  Kemal Özgen, Recep Bindak
 29. Okul Etkililiğinin Bir Yordayıcısı Olarak Öğretmen Liderliği
  Sayfalar 925 - 934
  Ramazan CANSOY, Hanifi PARLAR
 30. Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Normal Akranlarının Geri Dönüşüm ve Çevresel Etkileri Üzerine Tutumlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 935 - 944
  Fatma Bakar, Çağrı Avan, Bahattin Aydınlı
 31. Sosyal Ağ Paylaşım Sitelerinin Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Etkisi
  Sayfalar 945 - 952
  Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı, Mehmet Arif ÖZERBAŞ
 32. Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Metafor Analizi Çalışmalarının Yöntem ve İçerik Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 953 - 964
  Ayşe Okur Özdemir, Recep Serkan Arık
 33. Öğretmen Eğitiminde Aile Katılımı: Ne, Neden ve Nasıl?
  Sayfalar 965 - 974
  E.Nihal Lindberg
 34. Türkiye’de Çevre Sağlığı Ön Lisans Programı Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Görüş ve Tutumları
  Sayfalar 975 - 983
  Sevil Özcan, Hayriye Nurcan Ek, Nimet Kılınç
 35. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Kurumlarında Laikleşme Süreci ve Ahlâk Eğitimine Dair Tartışmalar
  Sayfalar 985 - 994
  Erkan Kanbolat
Makale Gönder
Tam Metin

Makalelerin Tam metin dosylarına ulaşmak için http://kefdergi.kastamonu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Yayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.