Kastamonu Eğitim Dergisi

ISSN 1300-8811 | e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Kapak Resmi

77.839

181.780

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Cilt: 26 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 1 - Oca 2018
 1. Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğrenme Profilleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ve Fen-Edebiyat Fakültesi Örneği
  Sayfalar 1 - 9
  Ertan Kuşçu
 2. Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerinin Erişi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi
  Sayfalar 11 - 20
  Selda Özer, Ercan Yılmaz
 3. İngilizce Eğitiminde Kullanılan Senaryo Temelli Etkileşimli Videolara Yönelik Öğrenci Görüşleri
  Sayfalar 21 - 28
  Elif Taşlıbeyaz
 4. Özel Eğitimde ve Genel Eğitimde Ödül Kullanımı: Odak Grup Görüşmeleri
  Sayfalar 29 - 37
  Nevin Güner Yıldız, Raziye Erdem
 5. Ortaokul Öğrencileri İçin Geometriye Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 39 - 48
  Melihan Ünlü, Erhan Ertekin
 6. 3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Desen Dersi Başarılarına Etkisi
  Sayfalar 49 - 55
  Selma Taşkesen, Meliha Yılmaz
 7. Simulasyon Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Fizik Başarısına, Bilimsel Süreç Becerilerine, Fizik ve Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlara Etkileri
  Sayfalar 57 - 65
  Ali Çetin
 8. Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 67 - 73
  Berna Ürün Karahan
 9. İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğrenci ve Ana-Baba Tutumları­
  Sayfalar 75 - 82
  Arif Serkan Yaldız, Oğuz Özbek
 10. 7. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yönelim Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Tasarlanan Öğrenme Ortamının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 83 - 92
  Temel Kösa, Hilal Kalay
 11. Lise Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Deneyimleri: Teoriden Uygulamaya Geçiş
  Sayfalar 93 - 99
  Elçin Emre-Akdoğan, Gönül Yazgan-Sağ
 12. Ebeveynlerin, Fene ve Okul Öncesi Dönemde Fen Etkinliklerine Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği’nin Geliştirilmesi
  Sayfalar 101 - 108
  Çiğdem Şahin, Gonca Uludağ, Elif Gedikli, Leyla Karakaya
 13. Mesleki Gelişimde İşbirliğine Dayalı Bir Yaklaşım: Ders Araştırması
  Sayfalar 109 - 116
  Erhan Bozkurt, İffet Elif Yetkin Özdemir
 14. Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişiliklerinin Çalışma İradesi Algısındaki Yordayıcı Rolü
  Sayfalar 117 - 123
  Hilal Büyükgöze
 15. Fizik Öğretimi Sürecinde Yaşanan Sorunların Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma
  Sayfalar 125 - 134
  Hakan Şevki Ayvacı, Gürhan Bebek
 16. Tarih Öğretmenleri, Tarih Öğretmen Adayları ve Lise Öğrencileri Tarafından Yazılan Tarih Sorularının Analizi
  Sayfalar 135 - 142
  Ayten Kiriş Avaroğlu, Ahmet Vurgun
 17. Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Bilgilerinin İncelenmesi: Bir Ders Analizi Çalışması
  Sayfalar 143 - 152
  Müjgan Baki, Derya Çelik, Mustafa Güler, Neslihan Sönmez
 18. Matematikte Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinin Okullarındaki Matematik Derslerine İlişkin Algıları
  Sayfalar 153 - 160
  Duygu Özdemir
 19. Tekirdağ İlinde Eğitim ve Biyoklimatik Konfor Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 161 - 170
  Emre Özşahin, İlker Eroğlu
 20. Sosyal Bilgiler Dersinde Animasyon İçeren ve İçermeyen 5E Modeli’nin Öğrencilerin Başarı ve Tutumuna Etkisi
  Sayfalar 171 - 179
  Birsen Berfin Akaydın, Sibel Kaya
 21. Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi
  Sayfalar 181 - 189
  Esma Buluş Kırıkkaya, Melek Şentürk
 22. Eğitim Alanında Ölçek Geliştirme Süreci: Bir İçerik Analizi Çalışması
  Sayfalar 191 - 199
  Melek Gülşah Şahin, Nagihan Boztunç Öztürk
 23. Etkileşimli Öykü Kitabı Okuma Sürecinin Çocukların Dil Gelişimi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 201 - 208
  Müdriye Yıldız Bıçakçı, Suhendan Er, Neriman Aral
 24. Öğrenci Başarısının Derse Katılım ve Öğretmen Yakınlığıyla İlişkisi
  Sayfalar 209 - 217
  Süleyman Çelik, Sultan Örenoğlu Toraman, Kevser Çelik
 25. Matematik Tarihinin Matematik Öğretimine Entegrasyonu: Hârezmî’nin Tam Kareye Tamamlama Yöntemi
  Sayfalar 219 - 230
  Murat Genç, İlhan Karatş
 26. Kastamonu Eğitim Dergisinde 2010-2016 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin Analizi
  Sayfalar 231 - 240
  Özgür Hüşeyinbaş, Gökhan ÇALAP, Mehmet Altan Kurnaz
 27. Öğretmenlerin Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Laboratuvar Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Planlanmış Davranış Teorisi Yardımıyla İncelenmesi
  Sayfalar 241 - 246
  Mahmut Sam Kılıç, Abdullah Aydın
 28. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Dersine İlişkin Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 247 - 253
  Namık Çencen
 29. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Muhakemeleri İle Uzamsal Yetenekleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 255 - 260
  Ramazan Gürbüz, Emrullah Erdem, Mehmet Gülburnu
 30. Çokkültürlü Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 261 - 270
  Mustafa Öztürk Akçaoğlu, Zeki Arsal
Makale Gönder
Yayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.