Kastamonu Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-8811 | e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi

ISSN 1300-8811 | e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Kapak Resmi

94.093

225.638

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Cilt: 26 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 2 - Mar 2018
 1. Kaynaştırma Eğitimi ile ilgili Düşünce, Tutum ve Endişe Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 271 - 280
  Nurcan Cansız, Mustafa Cansız
 2. Çizgi Romanların Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Öğrencilerin Okuma Motivasyonu Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 281 - 286
  Fatemeh Hassanirokh, Parisa Yeganehpour
 3. Second Life Ortaminda Görev Temelli Dil Eğitimi Etkinliklerinde Öğrencilerin İngilizce Konuşmaya Yönelik Endişe, Güdülenme ve Özgüvenleri
  Sayfalar 287 - 296
  Tuğba Kamalı Arslantaş, Saniye Tuğba Tokel
 4. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerindeki Kadın ve Erkek Okul Müdürlerinin Liderlik Algısı
  Sayfalar 297 - 306
  Peter R. Litchka, Emine Babaoğlan
 5. Yetişkin Eğitimi Bağlamında “Her Çocuk Özeldir” Filminin Usta Öğretici Adaylarının Çırak Yetiştirme Anlayışına Etkisi
  Sayfalar 307 - 321
  Ahmet Kesici
 6. Web Tasarımı ve Programlama Dersi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Kullanımının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 323 - 333
  Asuman Seda Saracaloğlu, Berkay Çelik
 7. Akran Aracılı Uyarlanmış Fiziksel Aktivitelerin Orta Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Sosyalleşme Düzeyleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 335 - 344
  Erkan Yarımkaya
 8. Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimleri: Lojistik Yordayıcılık
  Sayfalar 345 - 354
  Celal Teyyar Uğurlu, H.Gonca Usta, A.Salih Şimşek
 9. Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları
  Sayfalar 355 - 367
  Levent Deniz, Ercan Gürültü
 10. Yansıtıcı Öğrenme Anlayışı Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
  Sayfalar 369 - 378
  Şenel Elaldı, Çetin Semerci
 11. Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme: Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Yansımaları
  Sayfalar 379 - 389
  Zafer İbrahimoğlu
 12. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Kılavuz Kitap Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 391 - 402
  Şafak Uluçınar Sağır
 13. Okul Öncesi Eğitimde Görsel Sanat Etkinliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 403 - 412
  Canan Avcı, Gülseren Sağsöz
 14. Çağdaş Türk Eğitim Denetimi Sistemi (Değişimler ve Yasal Dayanakları)
  Sayfalar 413 - 425
  Mehmet Durnalı, İbrahim Limon
 15. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Elektronik Öğrenmeye Hazır Bulunuşluklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
  Sayfalar 427 - 438
  Atınç Olcay, Bülent Döş, Metin Sürme, Mehmet Düzgün
 16. Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 439 - 449
  Sümer Aktan, Fahri Sezer
 17. Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıf Rehber Öğretmenlerinin “Özel Hayatın Gizliliği” Bakımından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 451 - 459
  Bilgen Kıral
 18. Kod Değiştirme İnançları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 461 - 473
  Gülşah Coşkun Yaşar, Sevilay Yıldız
 19. Deneye İlişkin Özyeterlik Ölçeği: Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 475 - 486
  Miraç Yılmaz
 20. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Mesleki Görevlerine Yönelik Ders Dışı Zaman Kullanımları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 487 - 507
  Cennet Göloğlu Demir, Yücel Gelişli
 21. Yapılandırmacı Yaklaşım ve Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Geliştirilen Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 499 - 507
  Nazan Şimşir, Ahmet Ünal, Zekeriya Yerlikaya
 22. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma-Yazma Öğretimine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Unsurlar
  Sayfalar 509 - 521
  Hülya Kartal
 23. Astronomiyi Öğrenelim - Uzayı Keşfedelim Kampı Öğrencilerin Astronomi Hakkındaki Kavramsal Bilgilerini Değiştirdi Mi?
  Sayfalar 523 - 533
  Hilal Aktamış, Esin Acar, Emrah Hiğde
 24. Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin İnsani Değerleri Üzerinde Bir İnceleme (Bayburt Örneği)
  Sayfalar 535 - 545
  Gökhan Izgar, Bülent Dilmaç, Hüseyin Izgar
 25. Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 547 - 557
  Nihan Akyol, Kader Birinci Konur
 26. Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kütüphane Kaygısı
  Sayfalar 559 - 568
  Güler Demir, Ayşenur Güneş, İlker Çakmakkaya
 27. Siber Zorbalik Tehlike Düzeyi Ölçeğinin Ortaokul ve Lise Formlarının Geliştirilmesi
  Sayfalar 569 - 587
  Melike Kavuk Kalender, Şanser Bulu, Hafize Keser
 28. 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsellik Değerine İlişkin Zihinsel Modellerindeki Değişim
  Sayfalar 589 - 597
  Ufuk Sözcü, Duran Aydınözü
 29. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyuna İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği
  Sayfalar 599 - 611
  Emel Tok
 30. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ‘Geçmişimi Öğreniyorum’ Ünitesindeki Geliştirme Düzeyi Kavramları Üzerine Öğrencilerin Geliştirdikleri Metaforlar
  Sayfalar 613 - 619
  Osman Yılmaz, Gülşen Altıntaş
Makale Gönder
Tam Metin

Makalelerin Tam metin dosylarına ulaşmak için http://kefdergi.kastamonu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Yayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.