Kastamonu Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi

e-ISSN 2147-9844 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Kapak Resmi

119.328

299.652

Kastamonu Eğitim Dergisi makale kabulü ve makalelerin ayrı ayrı tam metinlerine http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi parktan sadece makale özetlerine ve sayının tam metnine erişilebilmektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimiz yılda 6 kez (Ocak- Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım) olmak üzere tam metin orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktadır. İngilizce veya Türkçe Makaleler yayınlanmak için kabul edilmektedir.

Cilt: 26 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 4 - Tem 2018
 1. Medya Okuryazarlığı Dereceli Puanlama Anahtarının Genellenebilirlik Kuramıyla Güvenirliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 995 - 1006
  Halil erdem Çocuk, N. Bilge Uzun
 2. Maddenin Yapısı ve Özelikleri Ünitesine Yönelik İki Aşamalı Teşhis Testinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 1007 - 1019
  Filiz Avcı, Burçin Acar Şeşen, Fatma Gülay Kırbaşlar
 3. Öğretmen Adaylarının BDÖ’ye İlişkin Tutumları: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 1033 - 1042
  Oktay Işlak, Murat Ateş, Ahmet Delil
 4. Turkish Adaptation of the Empowering Leadership Scale for Educational Organizations: A Validity and Reliability Study
  Sayfalar 1043 - 1054
  Necdet Konan, O.Tayyar Çelik
 5. Öğretmen Adaylarının Öz-Akran-Öğretmen Değerlendirmesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1055 - 1068
  Melek Gülşah Şahin, Demet Şahin Kalyon
 6. Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Öğrenmeye Yönelik Daimi Motivasyonlarının Farklı Değişkenlere Göre Incelenmesi
  Sayfalar 1069 - 1079
  Munise Seçkin Kapucu
 7. Emoticonların İletişim Aracı Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 1081 - 1089
  Hülya Sönmez
 8. Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Kartlarının Akademik Öğrenme Zamanına Etkisi
  Sayfalar 1091 - 1100
  Elvan Esen, A. Dilşad Mirzeoğlu
 9. Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yardım Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 1101 - 1110
  Ayşe Sezen Serpen, Ergün Hasgül
 10. Hidden Curriculum and Educational Stress
  Sayfalar 1111 - 1119
  Serhat Arslan, Nida Akbulut
 11. Primary School Teacher Candidates’ Reflections on Benefits of Experimental Activities: Before And After Experimental Activities
  Sayfalar 1021 - 1031
  Engin Baysen
 12. İlkokul Öğrencilerinin “İdeal Sınıf Ortamına” İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 1121 - 1134
  Durmuş Ekiz, Ahmet Gülay
 13. Pre- and in-Service Foreign Language Teachers’ Perceptions of Effective Teaching
  Sayfalar 1135 - 1141
  Görsev Sönmez Boran, Volkan Inceçay
 14. Dezavantajlı Sosyolojik Tabakalarda Zorunlu Eğitim Sürecini Etkileyen Değişkenler
  Sayfalar 1143 - 1154
  Mehmet Özbaş
 15. Medya Okuryazarlığı Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların Tematik, Metodolojik ve İstatistiksel Yönelimleri
  Sayfalar 1155 - 1166
  Sevilay Aydemir, Gürcü Erdamar
 16. Batı’da Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmalarının Gelişimi
  Sayfalar 1167 - 1177
  Feride Öksüz Gül
 17. Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlara Yönelik Tutum-larının Bu Ağların Eğitim Ortamlarında Kul-lanılmasına Yönelik Görüşlerine Etkisi
  Sayfalar 1179 - 1185
  Yeliz Çelen
 18. Eğitimde Eşitlik Politikalarının Amartya Sen’in Kapasite Yaklaşımı açısından Analizi
  Sayfalar 1187 - 1194
  Şermin Külahoğlu
 19. Pısa ve Tüik Verileri Çerçevesinde Türkiye’de Eğitimde Eşitsizlik
  Sayfalar 1195 - 1206
  Nermin Kıbrıslıoglu Uysal, Selahattin Gelbal
 20. Okul Psikolojik Danışmanlarının Görev Sınırları ve Sorumluluklarının Metaforlar ile Analizi
  Sayfalar 1207 - 1216
  Aylin Demirli Yıldız, Eylem Gökçe Türk
 21. Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Kategoriler Arasındaki Psikometrik Uzaklığının İncelenmesi
  Sayfalar 1217 - 1226
  Güneş SALI, Gözde SIRGANCI
 22. Kanıt Temelli Öğretimin 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Öğretmen Kılavuz Kitaplarına Yansıması
  Sayfalar 1227 - 1236
  Tekin Çelikkaya, Fatoş Boyraz
 23. PowerPoint’in Derste Kullanılmasına İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 1237 - 1246
  Sakıp Kahraman, Durmuş Özbaşı, Muzaffer Özdemir
 24. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları FeTeMM Farkındalıklarının Girişimci Özellikleri Yordama Durumu
  Sayfalar 1247 - 1256
  İsa Deveci
 25. Teachers’ Views Regarding the Implementation of First Grade Mathematics Curriculum in Villages : A Case Study – Şanlıurfa
  Sayfalar 1257 - 1266
  Yeliz Temli Durmuş, Ali Demircioğlu
 26. Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Yordayıcısı Olarak Endişe ile İlgili Olumlu ve Olumsuz İnançlar
  Sayfalar 1267 - 1276
  Kıvanç Uzun, Zeynep Karataş
 27. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Uluslararası ISTE-CSE Standartlarına Göre Mesleki Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
  Sayfalar 1277 - 1288
  Bayram Gökbulut, Ahmet Naci Çoklar
 28. Bir Eğitim, Kültür, Sosyal ve İbadet Müessesesi Olarak Gazi Bodur Hüseyin Paşa’nın Taşlıca’daki Vakıf Eserleri
  Sayfalar 1289 - 1296
  Hamza Keleş, Mustafa Can
 29. “Pozitif Öğretmen Ölçeği” Öğretmen Formunun Geliştirilmesi
  Sayfalar 1297 - 1306
  Ali Eryılmaz, Hafız Bek
 30. Çalışma Becerileri Envanterinin Öğretmen Adayları Örneğinde Türkçe’ye Uyarlanması
  Sayfalar 1307 - 1318
  Özgür Murat Çolakoglu, Ahmet Mahiroglu
 31. The Perceptions of Academicians on Organizational Toxicity
  Sayfalar 1319 - 1334
  Seyithan Demirdağ
 32. Ortaöğretim Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 1335 - 1343
  Tuncay Sevindi, Hatice Kumcagız
 33. Öğretmenlerin İnançlarının Davranışlarına ve Etkili Bir Geometri Dersinin İşlenişine Yansımaları
  Sayfalar 1345 - 1357
  Hatice Kübra Güler, Murat Altun
 34. Yaratıcı Öğrenme Ortamı Değerlendirme Ölçeği Geliştirme: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi
  Sayfalar 1359 - 1370
  Figen Kılıç, Gamze Yavuz Konokman, Tuğba Yanpar Yelken
 35. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursuna Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretime Göre Öğretim Tercihlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1371 - 1382
  Selçuk Şahingöz, William W. Cobern
 36. Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Asitler ve Bazlar Konusundaki Akademik Başarı Düzeylerine, Mantıksal Düşünme Yeteneklerine ve Tutumlarına Etkisi
  Sayfalar 1383 - 1394
  Hasan Gökçe, Sibel Saraçoglu
Makale Gönder
Tam Metin

Makalelerin Tam metin dosylarına ulaşmak için http://kefdergi.kastamonu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Yayın Politikası
Creative Commons

Kastamonu Eğitim Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Kastamonu Eğitim Dergisi bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.