Yıl 2015, Cilt 23, Sayı 3, Sayfalar 1013 - 1030 2015-09-15

ÖĞRENME KAZANIMLARININ TASARLANMA SÜRECİNE İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL MODELLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
THE POSTGRADUATE STUDENTS’ MENTAL MODEL’S ABOUT THE CREATION PROCESS OF LEARNING OUTCOMES

Hakan Şevki AYVACI [1] , Nedim ALEV [2] , Mehmet YILDIZ [3]

168 1023

Bu çalışmanın amacı, lisansüstü öğrencilerinin öğretim kazanımlarının tasarlanma sürecine ilişkin zihinsel modellerinin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmanın örneklemini, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde öğrenim gören 22 lisansüstü öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada, dört adet açık uçlu sorudan oluşan bir anket kullanılarak veriler toplanmıştır. Anketten elde edilen veriler betimsel-yorumsal analizden geçirilmiştir. Lisansüstü öğrencilerinin öğretim kazanımlarının tasarlanma süreçlerine ilişkin beyanları üç evrede betimlenmiştir. Bu evreler; hazırlık evresi, tasarım evresi ve değerlendirme evresi dizisince sıralanmıştır. Çalışmanın sonunda, öğretim kazanımlarının tasarlanma sürecini betimleyen bilimsel bir model oluşturulması önerilmiştir.
Aim of this study is to determine postgraduate students’ mental models about the creation process of “Learning Outcomes”. The study was carried out with 44 postgraduate students who study in Educational Science Institute of Karadeniz Technical University within 2012-2013 academic year. In the study, a questionnaire composed of four open-ended questions was used as data collection instrument. The data obtained from the questionnaire were analyzed descriptively- interpretatively. Postgraduate students’ mental models about the “Learning Outcomes” was introduced in three phases; preparation phase, design phase and evaluation phase. At the end of the study, designing a scientific model related to design process of “Learning Outcomes” was suggested.
 • Ayvacı, H. Ş., & Er Nas, S. (2009). Fen ve Teknoloji Dersi Konularının Okulda ve Dersha- nede İşlenişiyle İlgili Durumların Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 113-124.
 • Atalay S., Yurdakul B., Başbay A. & Kömleksiz M. (2010). Program Çıktıları, Ders Öğrenme Çıktıları Hazırlama ve Öğrenci İş Yükü Hesaplama Kılavuzu, Ege Üniversitesi. http:// www.ege.edu.tr/files/bologna.pdf 18.11.2013 tarihinde ulaşılmıştır
 • Çelik, F. (2006). Türk Eğitim Sisteminde Hedefler ve Hedef Belirlemede Yeni Yönelimler. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(11), 1-15.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (Genişletilmiş Dördüncü Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme (3. Baskı). Ankara: Pagem Akademi Yayıncılık.
 • Gagne, R. M. (1984). Learning Outcomes And Their Effects: Useful Categories Of Human Performance. American Psychologist, 39(4), 377.
 • Justi, S. R. & Gilbert, J. K. (2002). Modelling, Teachers’ Views On The Nature Of Model- ling, And Implications For The Education Of Modellers. International Journal Of Science Education. 24(4), 369-387.
 • King, J. A., & Evans, K. M. (1991). Can We Achieve Outcome-Based Education? Educatio- nal Leadership, 49(2), 73-75.
 • Kraiger, K., Ford, J. K., & Salas, E. (1993). Application Of Cognitive, Skill-Based, And Af- fective Theories Of Learning Outcomes To New Methods Of Training Evaluation. Jour- nal Of Applied Psychology, 78(2), 311.
 • Malan, S. P. T. (2000). The new Paradigm of Outcomes-Based Education İn Perspective. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences/Tydskrif vir Gesinsekologie en Verb- ruikerswetenskappe, 28(1).
 • Mocker, D. W. & Spear, G. E. (1982). “Lifelong Learning: Formal, Nonformal, Informal, and Self-Directed.” Information Series No. 241. Columbus: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education, The National Center for Research in Vocational Educa- tion, The Ohio State University, (ERIC Document Reproduction Service No. ED 220723).
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya (21. Baskı). Ankara: Pagem Akademi Yayıncılık.
 • Soh, T. M. T. & Meerah, T. S. M. (2013). Outdoor Education: An Alternative Approach in Teaching and Learning Science. Asian Social Science, 9(16).
 • Turan A., Kaplan M., Barlak D., Laçin E., Akın P., Unvan C., Sağlam E. & Aslan S., (2010). Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma: 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları (Ed. Erdoğan A.). Yüksek Öğretim Kurulu. Ankara. https://bologna.yok.gov.tr/files/ce63c- 4b383ae852dce0a9b17bac57c6e.pdf 15.01.2014 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Türkmen, H. (2010). İnformal (Sınıf-Dışı) Fen Bilgisi Eğitimine Tarihsel Bakış Ve Eğitimimi- ze Entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 46-59
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H., (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Altıncı Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık
Konular
Diğer ID JA42ZJ36DZ
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hakan Şevki AYVACI
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Trabzon, TÜRKİYE

Yazar: Nedim ALEV
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Trabzon, TÜRKİYE

Yazar: Mehmet YILDIZ
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Türkiye

Bibtex @ { kefdergi241404, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {1013 - 1030}, doi = {}, title = {ÖĞRENME KAZANIMLARININ TASARLANMA SÜRECİNE İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL MODELLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {ALEV, Nedim and YILDIZ, Mehmet and AYVACI, Hakan Şevki} }
APA AYVACI, H , ALEV, N , YILDIZ, M . (2015). ÖĞRENME KAZANIMLARININ TASARLANMA SÜRECİNE İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL MODELLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1013-1030. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/22598/241404
MLA AYVACI, H , ALEV, N , YILDIZ, M . "ÖĞRENME KAZANIMLARININ TASARLANMA SÜRECİNE İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL MODELLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1013-1030 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/22598/241404>
Chicago AYVACI, H , ALEV, N , YILDIZ, M . "ÖĞRENME KAZANIMLARININ TASARLANMA SÜRECİNE İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL MODELLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015): 1013-1030
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENME KAZANIMLARININ TASARLANMA SÜRECİNE İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL MODELLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA AU - Hakan Şevki AYVACI , Nedim ALEV , Mehmet YILDIZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1013 EP - 1030 VL - 23 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi ÖĞRENME KAZANIMLARININ TASARLANMA SÜRECİNE İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL MODELLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA %A Hakan Şevki AYVACI , Nedim ALEV , Mehmet YILDIZ %T ÖĞRENME KAZANIMLARININ TASARLANMA SÜRECİNE İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL MODELLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD AYVACI, Hakan Şevki , ALEV, Nedim , YILDIZ, Mehmet . "ÖĞRENME KAZANIMLARININ TASARLANMA SÜRECİNE İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL MODELLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 3 (Eylül 2015): 1013-1030.