Year 2016, Volume 24, Issue 4, Pages 1673 - 1690 2016-09-15

Examining The Relation Between the Faculty of Education Students’ Alienation Levels and Sensation Levels towards Teaching Profession (Muğla Sıtkı Koçman University Sample)
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği)

Kevser ÖZAYDINLIK [1] , Hasret KABARAN [2] , Sedat ALTINTAŞ [3] , Güler GÖÇEN KABARAN [4]

82 0

Alienation in education means individuals’ moving away from knowledge, learning, and process of learning; perceiving these process as meaningless; decreasing the attention towards learning period and these processes becoming more boring and unappealing (Sidorkin, 2004). Sensation is an affective aspect that can be learned. However, professional sensation is the tendency to the profession (Uygun, 2008). Teacher competency concept is an adopted concept by most of the educationists in terms of presenting a prospective teacher’s skills who completed one’s education in the field (Kuran, 2002). In this study, it was aimed to examining the relation between the faculty of education students’ alienation levels and sensation levels and competency towards teaching profession. As a result of the study, it was revealed that prospective teachers’ alienation levels were moderate, and professional sensations and self-efficacy were high. It was found that there was a negative correlation between prospective teachers’ alienation levels and professional sensations level and alienation levels and self-efficacy perception levels; there was a positive correlation between self-efficacy perceptions and professional sensation levels. 

Eğitimde yabancılaşma; bireylerin bilgiden, öğrenmeden, öğrenmeye ilişkin süreçlerden uzaklaşması, bu süreçlerin artan bir biçimde bireylere anlamsız hale gelmesi, öğrenme sürecine olan ilginin azalması ve bu sürecin giderek sıkıcı ve zevksiz bir hale dönüşmesini ifade etmektedir (Sidorkin, 2004). Duyarlılık, öğrenilebilen duyuşsal bir özeliktir; meslekî duyarlılık ise mesleğe yatkınlıktır (Uygun, 2008). Öğretmen yeterlik kavramı, alanda öğrenimini tamamlamış bir öğretmen adayının becerilerini açıkça ortaya koyması açısından çoğu eğitimci tarafından benimsenen bir kavramdır (Kuran, 2002). Bu araştırmada, eğitim fakültesi öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik duyarlılık düzeyleri ve yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının yabancılaşma düzeylerinin orta düzeyde, mesleki duyarlılıklarının ve özyeterliklerinin yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının, yabancılaşma düzeyleri ile mesleki duyarlılık düzeyleri ve yabancılaşma düzeyleri ile öz-yeterlik algısı düzeyleri arasında negatif yönde, öz-yeterlik algıları ile mesleki duyarlılık düzeyleri arasından pozitif yönde bir korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 • Çağlar, Ç. (2012). Öğrenci Yabancılaşma Ölçeğinin (ÖYÖ) Geliştirilmesi. Education&Science/Egitim ve Bilim, 37(166).
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J., & Sarıkaya, H. (2005). Thedevelopmentandvalidation of a Turkishversion of teachers’ sense of efficacyscale. Eğitim ve Bilim (EducationandScience), 30(137): 74-81.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (20. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kuran, K. (2002). Öğretmenlik Mesleği (Niteliği ve Önemi). (Ed. Adil TÜRKOĞLU). Ankara: Mikro Yayınları.
 • MEB (2005). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Temel Eğitime Destek Projesi Öğretmen Eğitimi Bileşeni Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri.http://oyegm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39 adresinden 2 Şubat 2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Sidorkin, A. M. (2004). Intheevent of learning: Alienationandparticipativethinking in education. EducationalTheory, 54(3), 251-262.
 • Şimşek, M. Ş., Çelik, A., Akgemici, T., &Fettahlıoğlu, T. (2006). Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetimi Araştırması. 14.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Erzurum.
 • Tekışık, H. H. (2003). “Bir Öğretmen Kuşağı”. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu. Ankara: Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları: 8. 22-24.
 • Uygun, S. (2008). Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümünde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Duyarlılıkları. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayını, 187-192.
 • Uygun, S., Şahin, Ç. &Okur, E. (2010).Development Study of SensitivityScaleIntendedtoTeachingJob. International Symposium on Sustainable Development. Sarajevo, International BurchUniversity.
 • Demirel, G. and Ünal, A. (2011, Mayıs). Research To Analyze The Perception Of Organisational Alienation Within The Students Taking Tourism Education In The Vocational School: Example Of Pınarhisar Vocational School. II.International VI.National Vocational School Symposium, Kuşadası, Aydın.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Kevser ÖZAYDINLIK

Author: Hasret KABARAN

Author: Sedat ALTINTAŞ

Author: Güler GÖÇEN KABARAN

Bibtex @research article { kefdergi322602, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1673 - 1690}, doi = {}, title = {Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği)}, key = {cite}, author = {ÖZAYDINLIK, Kevser and KABARAN, Hasret and ALTINTAŞ, Sedat and GÖÇEN KABARAN, Güler} }
APA ÖZAYDINLIK, K , KABARAN, H , ALTINTAŞ, S , GÖÇEN KABARAN, G . (2016). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (4), 1673-1690. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/27734/322602
MLA ÖZAYDINLIK, K , KABARAN, H , ALTINTAŞ, S , GÖÇEN KABARAN, G . "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1673-1690 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/27734/322602>
Chicago ÖZAYDINLIK, K , KABARAN, H , ALTINTAŞ, S , GÖÇEN KABARAN, G . "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1673-1690
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) AU - Kevser ÖZAYDINLIK , Hasret KABARAN , Sedat ALTINTAŞ , Güler GÖÇEN KABARAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1673 EP - 1690 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) %A Kevser ÖZAYDINLIK , Hasret KABARAN , Sedat ALTINTAŞ , Güler GÖÇEN KABARAN %T Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD ÖZAYDINLIK, Kevser , KABARAN, Hasret , ALTINTAŞ, Sedat , GÖÇEN KABARAN, Güler . "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılık Düzeyleri ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 4 (September 2016): 1673-1690.