Yıl 2017, Cilt 25, Sayı 1, Sayfalar 1 - 16 2017-01-15

Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi: Meta-Analiz Çalışması
The Effect of Teachers’ Education Level on Intimidation Perception : Meta-Analysis Study

Tufan AYTAÇ [1]

248 287

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin okulda karşılaştıkları yıldırma davranışlarına ilişkin algılarının ve görüşlerinin eğitim düzeyine göre etki büyüklüklerini belirlemektir. Çalışmalar kapsamındaki toplam örneklem sayısı 5344 olup bunun 4734’ü lisans ve 610’u lisan üstü eğitim düzeyine sahip öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin eğitim düzeyi değişkenine göre lisans üstü eğitim düzeyine sahip öğretmenler lehine rastgele etkiler (d=-0,16) modeline göre istatistiksel olarak anlamlı düşük düzeyde bir etki büyüklüğü belirlenmiştir.Yapılan moderatör analizi sonucunda araştırmacının cinsiyetinin birer moderatör olduğu saptanmıştır. Yapılan moderatör analizi sonucunda yayın türünün, öğretim kademesinin ve araştırmanın yapıldığı bölgenin birer moderatör olmadığı saptanmıştır.
  • Abay, A. (2009). İlköğretı̇m okullarında çalışan öğretmenlerı̇n psı̇kolojı̇k şı̇ddet algıları ı̇le sosyal destek algıları arasındakı̇ ı̇lı̇şkı̇nı̇n ı̇ncelenmesı̇. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
  • Akkar, A. (2010). Meslek Liseleri Yönetici ve Öğretmenlerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
  • Akpunar, E. N. (2016). Öğretmenlerin Mobbing Algısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:56: s.295-308.
  • *Akşahin, E. (2012). İlköğretim Okulları Branş Öğretmenlerinin Yıldırma Davranışlarına Maruz Kalma Düzeyleri Sosyo-demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul İli Esenler İlçesi). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
  • Altınkurt Y., Yılmaz, K., &Karaman, G. (2015). The Effect of Gender, Seniority and Subject Matter on the Perceptions of Organizational Justice of Teachers: A Meta-Analytical Study Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1), 33-43.
  • Apak, E. G. A. (2009). Yıldırma Eylemleri ve Örgütsel Adanmışlık İlişkisi: İlköğretim Okulu Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • Aras, A. (2012). İlköğretı̇m Okullarında Görev Yapan Müzı̇k Öğretmenlerı̇nin Mobbing (Yıldırma) Yaşama Düzeylerı̇, Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumları Arasındakı̇ İlişkiler. Yayınlanmamış
  • Aytaç, T. (2013). Eğitim Yönetiminde Yeni Paradigmalar: Okul Merkezli Yönetim, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tufan AYTAÇ

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi303513, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {1 - 16}, doi = {10.24106/kefdergi.303513}, title = {Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi: Meta-Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {AYTAÇ, Tufan} }
APA AYTAÇ, T . (2017). Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi: Meta-Analiz Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 1-16. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/27737/303513
MLA AYTAÇ, T . "Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi: Meta-Analiz Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1-16 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/27737/303513>
Chicago AYTAÇ, T . "Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi: Meta-Analiz Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi: Meta-Analiz Çalışması AU - Tufan AYTAÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi: Meta-Analiz Çalışması %A Tufan AYTAÇ %T Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi: Meta-Analiz Çalışması %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD AYTAÇ, Tufan . "Öğretmenlerin Eğitim Düzeyinin Yıldırma Algısına Etkisi: Meta-Analiz Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 1 (Ocak 2017): 1-16.