Yıl 2017, Cilt 25, Sayı 6, Sayfalar 2111 - 2126 2017-11-15

Tebliğler Dergisi Kararlarına Göre 1940-1960 Yılları Arasında Tarih Öğretimi
History Education Between 1940 and 1960 According to The Journal of Tebliğler Decisions

Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN [1]

80 0

1940-1961940-1960 arasındaki yıllar tek partili hayattan çok partili hayata geçiş döneminin yaşandığı, II. Dünya Savaşı atmosferinin etkilerinin sürdüğü yıllar olması bakımından Türkiye için önemli bir dönemdir.  Bu yıllar arasında tarih öğretimine ilişkin gelişmeler yaşanmıştır.  Tarih öğretimiyle ilgili çok sayıda kararın alındığı iki Milli Eğitim Şurası toplanmış, farklı okullar açılmış, tarih dersi müfredatı ve ders kitaplarına ilişkin çok sayıda karar alınmıştır. Yapılan araştırma ile 1940-1960 yılları arasında yayınlanmış tüm Tebliğler Dergisi kararları incelenerek, tarih öğretimine ilişkin veriler toplanmış ve yorumlanmıştır.  Araştırmanın sonucunda 1940-1960 yılları arasında tarih dersi müfredatında değişiklikler olduğu, derslerde farklı materyaller ve yöntemler kullanıldığı ve tarihsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik ilk adımların bu dönemlerde atıldığı görülmüştür. Ayrıca ülkede yaşanan siyasi gelişmelerin tarih derslerini nasıl etkilediği incelenmiştir. 

The years between 1940 and 1960 are very important times in which Turkey experienced a transition from single-party regime to multiple-party regime and aftermath impects of World War 2 lasted. Between these years  there were developments in history education. Two National Education Councils, during which a large number of decisions had been made, came together, different types of schools were opened, decisions about history lesson’s syllabus and coursebooks made. Along with this research the Journal Of Tebliğler decisions were analyzed, data about history education was collacted and interpreted. At the end of research, it was seen that in the years between 1940 and 1960 there were changes in history lessson’s syllabus and in lessons different materials and methods were used.  It seems that the first steps towards developing historical thinking skills have taken place during these times. Besides, a conclusion that was drown is political developments in the country affected history lessons.

 • Akyüz, Y. (1989). Türk Eğitim Tarihi: Başlangıçtan 1988’e. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Altunya, N. (2010). Köy Enstitüsü Sistemi Toplu Bakış. İstanbul: Cumhuriyet Yayıncılık.
 • Çapa, M. (2002). Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Tarih Öğretimi, Ankara Üniversitesi Türk İnkı-lap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 29-30,s.39-55.
 • Demircioğlu, İ. H. (2008). Türkiye'de Tarih Eğitiminin Tarihi, Türkiye Araştırmaları Litertür Dergisi,12,s. 431-450.
 • Dündar, C. (2008). Köy Enstitüleri, Ankara: İmge Kitabevi: 2008. Karabağ, G. (2009). Köy Enstitülerinde Tarih Eğitimi, Gazi Eğitim Dergisi 5, s.1505-1529.
 • Karasar, N. ( 2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Keser, U.(2010). Hasanoğlan, Aksu, Savaştepe, Kızılçullu Köy Enstitüleri Bağlamında Enstitülü Çocukların Köy İncelemeleri, Halkbilim, Kültür ve Sanat Çalışmalarına Kesitsel Bir Bakış, s.638-650.
 • MEB, II. Millî Eğitim Şûrası, Erişim tarihi: Mayıs 2016, http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/05093852_2_sura.pdf
 • Menekşe, N.(2005). Kapatılışlarının 50. Yılında Köy Enstitüleri Gerçeği, İzmir: Aday Basım.
 • Okçabol, R. (2006). Köy Enstitüleri ile İlgili Eleştirilere Değinmeler, Yeniden İmece Dergisi, Şubat,11-14,İzmir.
 • Safran, M. (2002). Türk Tarihi Öğretimi ve Meseleleri, Türkler Ansiklopedisi, C. 17, 937. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Safran, M. Ata, B. (1996). "Barışçı Tarih Öğretimi Üzerine Çalışmalar; Türkiye’de Tarih ders Kitaplarında Yunanlılara İlişkin Kullanılan Dil ve Yunanlılara İlişkin Öğrenci Görüşleri". Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1,11-26.
 • Şimşek, A ve Yazıcı, F. (2013). Türkiye'de Tarih Eğitiminin Dünü, Bugünü, TYB Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi ,Cilt. 3 , 9 – 32. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı (1991), İkinci Milli Eğitim Şûrası; MEB: İstanbul.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.2, Sayı 62.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.4, Sayı 140.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.5, Sayı 205.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.5, Sayı 302.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.6, Sayı 241.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.7, Sayı 293.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 8,Sayı 346.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 9,Sayı 431.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 13,Sayı 605-606.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 14,Sayı 679.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 15,Sayı 108.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 17, Sayı 806.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 18,Sayı 866.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 21,Sayı 866.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 22,Sayı 1058.
 • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 44,Sayı 237.
 • Yalçın, G. (2009).Özgün Bir Yüksek Öğretim Kurumu, Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Eğitim Mirasımız Köy Enstitüleri : Uygulanabilirliği Ve Model Çalışmalar Sempozyumu Kitabı için-de, İstanbul : Literatür.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi354155, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {2111 - 2126}, doi = {}, title = {Tebliğler Dergisi Kararlarına Göre 1940-1960 Yılları Arasında Tarih Öğretimi}, key = {cite}, author = {EROL ŞAHİN, Ayşegül Nihan} }
APA EROL ŞAHİN, A . (2017). Tebliğler Dergisi Kararlarına Göre 1940-1960 Yılları Arasında Tarih Öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (6), 2111-2126. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31577/354155
MLA EROL ŞAHİN, A . "Tebliğler Dergisi Kararlarına Göre 1940-1960 Yılları Arasında Tarih Öğretimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 2111-2126 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31577/354155>
Chicago EROL ŞAHİN, A . "Tebliğler Dergisi Kararlarına Göre 1940-1960 Yılları Arasında Tarih Öğretimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 2111-2126
RIS TY - JOUR T1 - Tebliğler Dergisi Kararlarına Göre 1940-1960 Yılları Arasında Tarih Öğretimi AU - Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2111 EP - 2126 VL - 25 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Tebliğler Dergisi Kararlarına Göre 1940-1960 Yılları Arasında Tarih Öğretimi %A Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN %T Tebliğler Dergisi Kararlarına Göre 1940-1960 Yılları Arasında Tarih Öğretimi %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 6 %R %U
ISNAD EROL ŞAHİN, Ayşegül Nihan . "Tebliğler Dergisi Kararlarına Göre 1940-1960 Yılları Arasında Tarih Öğretimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 6 (Kasım 2017): 2111-2126.