Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 1, Sayfalar 247 - 253 2018-01-15

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Dersine İlişkin Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği)
Opinions of The Students of The Faculty of Medicine Towards The Subjects of Ataturk's Principles and History of Revolution (Example of Gazi University

Namık Çencen [1]

151 1

Bu araştırmanın amacı Tıp Fakültesi öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİTT) öğretimine ilişkin görüşlerini belirleyebilmektir. Bu araştırmada, betimleyici araştırma türlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Gazi Üniversitesi tıp fakültesi birinci sınıfta zorunlu olarak dersi alan 440 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. Yüksek öğretimde Tıp Fakültesi öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi dersine yönelik olumlu tutuma sahip oldukları; ders seçmeli ders bile olsa isteyerek ve severek katılacaklarını, dersin ideoloji ve siyaset içerdiğini düşünmediklerini, vatandaşlık bilincini geliştirmede olumlu rol oynar ifadelerine yüksek oran yüksek oranda tamamen katıldıkları veya katıldıklarını ifade etmişlerdir. Tıp fakültesi öğrencilerinin dersin içeriğine yönelik görüşleri arasında “Üniversite düzeyinde bölümlerin meslek dersleriyle uyumlu ve ilişkili olarak düzenlenmesi (Tıp Fakültesinde; Mektebi Tıbbiyenin Türk Tarihindeki yeri, I Dünya savaşı ve Kurtuluş Savaşında karşılaşılan hastalıklar, Milli Mücadelede Hekimlerin rolleri, Hilal-i Ahmer kuruluşu vb.)”, “İçerik güncel olaylarla ilişkilendirilerek zenginleştirilmelidir.”, “Dersin içeriğinin yükseköğretimdeki kazanımlara göre şekillendirilmelidir.” önermelerinin yer aldığı ifadelere   en yüksek oranda tamamen katıldıkları veya katıldıklarını ifade etmişlerdir. Tıp Fakültesi öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersine yönelik tutumlarını yansıtan görüşlerine ilişkin bulguların sonuçları, ilgili alan yazında farklı disiplinlerde yer alan öğrencilerin bu derse yönelik tutum ve ilgileriyle paralellik göstermektedir.

The purpose of this research is to determine the opinions of the students of the Faculty of Medicine over teaching Atatürk Principles and History of Revolution (APHR). In this study, a screening model was used as a descriptive research type. The population of the research is formed by the students who are studying at Gazi University, Faculty of Medicine. The sample of the research is composed of 440 students who compulsorily take this course in their first year in Gazi University, Faculty of Medicine. The research data were collected by a questionnaire developed by the researcher.In higher education, the Faculty of Medicine students have a positive attitude towards Ataturk Principles and History of Revolution course; They expressed their willingness to participate, even if the course is elective, feeling that they do not think it contains an ideology and politics, also they “totally agree” or “agree” with the expressions that it plays a positive role in improving citizenship consciousness. Among the views of the students of the Faculty of Medicine, the opinions of the students about the content of the course are as follows: "Regulation of the chapters should be made at the university level in accordance with the vocational courses and related arrangements (the place of the Mektebi Tıbbiye (School of Medicine) in Turkish History, diseases in the World War I. and Independence War, ) "," The content should be enriched by associating with current events "," The content of the lesson should be designed according to the achievements in higher education ". They “totally agree” or “agree” with these opinions. It was found that the findings obtained from the students of the Faculty of Medicine over their attitudes towards Ataturk's Principles and the History of Revolution were parallel to the attitudes of the students to this course in different disciplines.

 • Akbaba, B. et al., (2016). "Opinions of Social Studies Teacher Candidates Towards Atatürk's Principles and Revolutionary History Teaching", Kastamonu Education Journal, Vol. 24 (3) May, pp.1343-1358.
 • Akbaba, B. et al., (2014). "Opinions of History Teacher Candidates Towards Instruction of Atatürk's Principles and History of Revolution", Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, Volume 6/2, pp.207-226.
 • Aksoy, İ. (2003). "Teaching History of Revolution in Higher Education Institutions". Unpublished Doctorate Thesis. Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • Arslan, A. (2005). "How to Achieve Success in History of Revolution and History Lessons", History of Revolution in Primary, Secondary and Higher Education, History of the Republic of Turkey, History of Revolution and Principles of Kemalism: Current Situation, Problems and Solution Suggestions, (Mehmet Saray-Hüseyin Tosun), Atatürk Research Center Publications Ankara, pp.65-71.
 • Aybars, E. (1995). "How should History of Turkish Revolution Courses be Offered in Universities?", History Teaching and Textbooks Buca Symposium, Publications of Turkish Economic and Social History Foundation, pp.285-294.
 • Balcı, A. (2001). Research Methods, Techniques and Principles in Social Sciences, PegemA Akademi, Ankara.
 • Bozkurt, G. (2004). "The Social, Legal and Economic Dimension of Ataturk's Principles and History of Revolution", Pursue of Methods in Atatürk's Principles and History of Revolution (Editor: Bahaeddin Yediyildiz-Temuçin Faik Ertan-Kutay Üstün), Hacettepe University Atatürk Principles and History of Revolution Publications, pp. 68-77.
 • Büyüköztürk, Ş. et al. (2011). Scientific Research Methods. Ankara: PegemA Akademi Yayıncılık.
 • Doğaner, Y. (2005). "Problems Encountered in Teaching Atatürk's Principles and History of Revolution in Higher Education and New Approaches (Hacettepe University Example)", Journal of Ataturk Research Center Magazine Volume XXI, July, Issue. 62.
 • Doyran, F. and Doyran, M. (2013). "Atatürk's Principles and History of Revolution Course should be a Must Course? Opinions and Proposals of University Students ", Turkish Studies- İnternational Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish of Turkic Volume 8/3, Winter, pp.163-167.
 • Erdaş, S. (2006). "A General View on the History of Turkish Revolution from Atatürk to Day", Symposium on Kemalism and the History of Republic in Turkish Education System. Ankara: Hacettepe University Publications, pp. 9-21.
 • Gökçe, B. (2004). "The Social, Legal and Economic Dimension of Ataturk's Principles and History of Revolution", understanding of Method in Atatürk's Principles and History of Revolution (Editor: Bahaeddin Yediyildiz-Temuçin Faik Ertan-Kutay Üstün). Ankara: Hacettepe University Atatürk Principles and History of Revolution Publications, pp.61-67.
 • Gülmez, N. (2003). "A View of University Youth at Ataturk's Principles and History of Revolution", Ataturk Research Center Magazine Volume XIX, November Issue. 57, pp. 1033-1088.
 • Gülmez, N., et al. (2009). "Perceptions of First Grade Students in the Classroom Teaching Program of the Faculty of Education for the History of Atatürk's Principles and History of Revolution", Social Science Journal, Volume 7/2, pp.143-152.
 • Mumcu, A. (1985). "Errors Made in the Teaching of Ataturk's Principles and History of Revolution Course", I. Atatürk's Principles and History of Revolution Seminar, Samsun, 19 Mayıs University Publications, Samsun 11-13 May, pp. 45-54.
 • Özüçetin, Y. And Nadar, S. (2010). "Beginning of Teaching Atatürk's Principles and History of Revolution at University Level and the Process Arising", International Social Research Magazine, No: 3/11, pp. 466-477, Spring.
 • Pamuk, Ş. (2004). "Aim and Scope of Ataturk's Principles and History of Revolution" Atatürk Principles and History of Revolution Publications, Hacettepe University, Ankara, pp. 24-30.
 • Safran, M. (2004). "Teaching of Atatürk's Principles and History of Revolution in terms of Educational Sciences", Seeking Methods in Atatürk's Principles and History of Revolution (Editor, Bahaeddin Yediyildiz-Temuçin Faik Ertan-Kutay Üstün). Ankara: Hacettepe University Atatürk's Principles and History of Revolution Publications, pp.111-128.
 • Tanör, B. et al. (1997). How to teach History of Revolution Courses, Istanbul: Sarmal Publishing House.
 • Taş, F. and Sanalan, A. (2004). "Perception of Students of Atatürk's Principles and History of Revolution Course", Journal of Erzincan Education Faculty Volume 6/2, pp.71-82.
 • Yılmaz, M. (2005). "Teaching of History of Revolution Courses, The History of Repuclic of Turkey Revolution and History of Kemalism in Primary, Secondary and Higher Education", The History of Turkish Revolution and the History of Kemalism in Primary and Secondary Education Institutions: Present Situation, Problems and Solution Suggestions - Hussein Tosun). Ankara: Atatürk Research Center Publications, pp.25-42.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1915
Yayımlanma Tarihi ocak 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Namık Çencen
Kurum: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi361826, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {247 - 253}, doi = {10.24106/kefdergi.361826}, title = {Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Dersine İlişkin Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği)}, key = {cite}, author = {Çencen, Namık} }
APA Çencen, N . (2018). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Dersine İlişkin Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 247-253. DOI: 10.24106/kefdergi.361826
MLA Çencen, N . "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Dersine İlişkin Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 247-253 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31578/361826>
Chicago Çencen, N . "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Dersine İlişkin Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 247-253
RIS TY - JOUR T1 - Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Dersine İlişkin Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği) AU - Namık Çencen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.361826 DO - 10.24106/kefdergi.361826 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 253 VL - 26 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.361826 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.361826 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Dersine İlişkin Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği) %A Namık Çencen %T Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Dersine İlişkin Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği) %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.361826 %U 10.24106/kefdergi.361826
ISNAD Çencen, Namık . "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Dersine İlişkin Görüşleri (Gazi Üniversitesi Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 1 (Ocak 2018): 247-253. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.361826