Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 1, Sayfalar 117 - 123 2018-01-15

Predicting Work Volition From Proactive Personality Trait Among University Students
Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişiliklerinin Çalışma İradesi Algısındaki Yordayıcı Rolü

Hilal Büyükgöze [1]

152 0

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin çalışma iradesi düzeylerinin proaktif kişilik özellikleri ile ilişkisi ve proaktif kişiliğin çalışma iradesindeki açıklama gücü belirlenmeye çalışılmıştır. Katılımcılar, 242’si kadın ve 110’u erkek olmak üzere 352 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Bulgular, erkek katılımcıların kadınlara göre daha yüksek çalışma iradesine sahip olduğunu göstermiştir. Katılımcıların çalışma iradesi ve proaktif kişilik özelliği ile orta düzeyde ve aynı yönlü bir ilişki olduğu belirlenirken, kariyer engeli algısı ile proaktif kişilik arasında düşük düzeyde ancak manidar bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Regresyon analizi, proaktif kişiliğin katılımcıların çalışma iradesindeki değişimin % 25’ini ve karilyer engeli algısının ise % 9’unu açıkladığı göstermiştir. Sonuçlar ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve ileri çalışmalara dönük öneriler sunulmuştur.


Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin çalışma iradesi düzeylerinin proaktif kişilik özellikleri ile ilişkisi ve proaktif kişiliğin çalışma iradesindeki açıklama gücü belirlenmeye çalışılmıştır. Katılımcılar, 242’si kadın ve 110’u erkek olmak üzere 352 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Bulgular, erkek katılımcıların kadınlara göre daha yüksek çalışma iradesine sahip olduğunu göstermiştir. Katılımcıların çalışma iradesi ve proaktif kişilik özelliği ile orta düzeyde ve aynı yönlü bir ilişki olduğu belirlenirken, kariyer engeli algısı ile proaktif kişilik arasında düşük düzeyde ancak manidar bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Regresyon analizi, proaktif kişiliğin katılımcıların çalışma iradesindeki değişimin % 25’ini ve karilyer engeli algısının ise % 9’unu açıkladığı göstermiştir. Sonuçlar ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve ileri çalışmalara dönük öneriler sunulmuştur.


 • Akın, A., Abacı, R., Kaya, M., & Arıcı, N. (2011, June). Kısaltılmış Proaktif Kişilik Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği [The validation and reliability study of the Shortened Proactive Personality Scale- Turkish form]. Paper presented at the 11th International Conference on Educational Sciences, June, 22-25, Famagusta, Cyprus.
 • Allen, D. G., Weeks, K. P., & Moffitt, K. R. (2005). Turnover intentions and voluntary turnover: The moderating roles of self-monitoring, locus of control, proactive personality, and risk aversion. Journal of Applied Psychology, 90(5), 980-990. doi: 10.1037/0021-9010.90.5.980
 • Bateman, T., & Crant, M. (1993) The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates. Journal of Organizational Behavior, 14, 103-118.
 • Bateman, T., & Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee ‘citizenship.’ Academy of Management Journal, 24, 587-595.
 • Bhandari, N. C. (2006). Intention of entrepreneurship among students in India. The Journal of Entrepreneurship, 15(2), 169-179. doi: 10.1177/097135570601500204
 • Brown, D. J., Cober, R. T., Kane, K., Levy, P. E., & Shalhoop, J. (2006). Proactive personality and the successful job search: A field investigation with college graduates. Journal of Applied Psychology, 91(3), 717-726. doi: 10.1037/0021-9010.91.3.717
 • Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In: Bollen, K.A., & Long, J.S. (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136-162). Beverly Hills, CA: Sage Publishing.
 • Buyukgoze-Kavas, A., Duffy, R. D., & Douglass, R. P. (2015). Exploring links between career adaptability, work volition, and well-being among Turkish students. Journal of Vocational Behavior, 90(10), 122-131. doi: 10.1016/j.jvb.2015.08.006
 • Büyükgöze, H., & Gelbal, S. (2016). Lisansüstü eğitime yönelik tutumda proaktif kişilik ve akademik kontrol odağının rolü. In K. Beycioğlu, N. Özer, D. Koşar, & İ. Şahin (Eds.), Eğitim Yönetimi Araştırmaları (pp. 91-103). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cai, Z., Guan, Y., Li, H., Shi, W., Guo, K., Liu, Y., Li, Q., Han, X., Jiang, P., Fang, Z., & Hua, H. (2015). Self-esteem and proactive personality as predictors of future work self and career adaptability: An examination of mediating and moderating processes. Journal of Vocational Behavior, 86, 86-94. doi: 10.1016/j.jvb.2014.10.004
 • Connelly, C. E., & Gallagher, D. G. (2004). Emergent trends in contingent work research. Journal of Management, 30(6), 959-983.
 • Corno, L. (1993). The best-laid plans: Modern conceptions of volition and educational research. Educational Researcher, 22(2), 14-22. doi: 10.3102/0013189X022002014
 • Corno, L., & Kanfer, R. (1993). The role of volition in learning and performance. Review of Research in Education, 19, 301-341.
 • Crant, M. (2000). Proactive behavior in organizations. Journal of Management, 26(3), 435-462. doi: 10.1177/014920630002600304
 • Demirkaya, H., & Aydın, A. (Haziran, 2010). Girişimcilik ve girişimci kişilik gelişmekte olan ülkelerde işsizliğin alternative çözümü olabilir mi? 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 9-13 Haziran 2010.
 • Duffy, R. D., Autin, K. L., & Bott, E. M. (2015). Work volition and job satisfaction: Examining the role of work meaning and person-environment fit. The Career Development Quarterly, 63, 126-140.
 • Duffy, R. D., Autin, K. L., & Douglass, R. P. (2016). Examining how aspects of vocational privilege relate to living a calling. The Journal of Positive Psychology, 11(4), 416-427. doi: 10.1080/17439760.2015.1092570
 • Duffy, R. D., Blustein, D. L., Diemer, M. A., & Autin, K. L. (2016). The psychology of working theory. Journal of Counseling Psychology, 63(2), 127-148.
 • Duffy, R. D., Bott, E. M., Allan, B. A., & Autin, K. L. (2013). Exploring the role of work volition within social cognitive career theory. Journal of Career Assessment, 1-14. doi: 10.1177/1069072713498576
 • Duffy, R. D., Bott, E. M., Torrey, C. L., & Webster, G. W. (2013). Work volition as a critical moderator in the prediction of job satisfaction. Journal of Career Assessment, 21(1), 20-31.
 • Duffy, R. D., Diemer, M. A., & Jadidian, A. (2012). The development and initial validation of the work volition scale-student version. The Counseling Psychologist, 40(2), 291-319. doi: 10.1177/0011000011417147
 • Duffy, R. D., Diemer, M. A., Perry, J. C., Laurenzi, C., & Torrey, C. L. (2012). The construction and initial validation of the work volition scale. Journal of Vocational Behavior, 80, 400-411.
 • Duffy, R. D., & Dik, B. J. (2009). Beyond the self: External influences in the career development process. The Career Development Quarterly, 58, 29-43.
 • Duffy, R. D., Douglass, R. P., & Autin, K. L. (2015). Career adaptability and academic satisfaction: Examining work volition and self-efficacy as mediators. Journal of Vocational Behavior, 90, 46-54.
 • Duffy, R. D., Jadidian, A., Douglass, R. P., & Allan, B. A. (2015). Work volition among US veterans: Locus of control as a mediator. The Counseling Psychologist, 43(6), 853-878.
 • Elkatmış, M., Demirbaş, M., & Ertuğrul, N. (2013). Eğitim fakültesi öğrencileri ile formasyon eğitimi alan fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inançları. Journal of Education and Instruction, 3(3), 41-50.
 • Erdogan, B., & Bauer, T. N. (2005). Enhancing career benefits of employee proactive personality: The role of fit with jobs and organizations. Personnel Psychology, 58, 859-891.
 • Franco, M., Haase, H., & Lautenschläger, A. (2010). Students’ entrepreneurial intentions: An inter-regional comparison. Education + Training, 52(4), 260-275. doi: 10.1108/00400911011050945
 • Garcia, T., McCann, E. J., Turner, J. E., & Roska, L. (1998). Modeling the mediating role of volition in the learning process. Contemporary Educational Psychology, 23, 392-418.
 • Gupta, V. K., & Bhawe, N. M. (2007). The influence of proactive personality and stereotype threat on women’s entrepreneurial intentions. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13, 73-85
 • Gurel, E., Altinay, L., & Daniele, R. (2010). Tourism students’ entrepreneurial intentions. Annals of Tourism Research, 37(3), 646-669. doi: 10.1016/j.annals.2009.12.003
 • Hasan, S. S., & Khalid, R. (2014). Academic locus of control of high and low achieving students. Journal of Research and Reflections in Education, 8(1), 22-33.
 • Heppner, P. P., Wampold, B. E., & Kivlighan, D. M. (2008). Research design in counseling (3rd ed.). USA: Thomson Brooks/Cole.
 • İsmail, M., Khalid, S. A., Othman, M., Jusoff, H. K., Rahman, N. A., Kassim, K. M., & Zain, R. S. (2009). Entrepreneurial intention among Malaysian undergraduates. International Journal of Business and Management, 4(10), 54-60.
 • İskender, M., & Akin, A. (2010). Social self-efficacy, academic locus of control, and internet addiction. Computers and Education, 54, 1101-1106. doi: 10.1016/j.compedu.2009.10.014
 • Jadidian, A., & Duffy, R. D. (2011). Work volition, career decision self-efficacy, and academic satisfaction: An examination of mediators and moderators. Journal of Career Assessment, 1-12. doi: 10.1177/1069072711420851
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1996). LISREL 8 user’s reference guide. Uppsala, Sweden: Scientific Software International.
 • Kader, A. A. (2014). Locus of control, student motivation, and achievement in principles of microeconomics. American International Journal of Contemporary Research, 4(9), 1-11.
 • Khan, A. A., Saleem, M., & Shadid, R. (2012). Buffering role of locus of control on stress among the college/university teachers of Bahawalpur. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 6(1), 158-167.
 • Kickul, J., & Gundry, L. (2002). Prospecting for strategic advantage: The proactive entrepreneurial personality and small firm innovation. Journal of Small Business Management, 40, 85–97. doi: 10.1111/1540-627X.00042
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York: Guilford Press.
 • Koe, J., Nga, H., & Shamuganathan, G. (2010). The influence of personality traits and demographic factors on social entrepreneurship start up intentions. Journal of Business Ethics, 95, 259-282. doi: 10.1007/s10551-009-0358-8
 • Konaklıoğlu, E., & Kızanlıklı, M. M. (2011). Üniversite öğrencilerinin proaktif kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 72-92.
 • Kuhl, J. (1985). Volitional mediators of cognition-behavior consistency: Self-regulatory processes and action versus state orientation. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), Action control: From cognition to behavior (pp. 101–128). New York: Springer-Verlag.
 • Lazarick, D. L., Fishbein, S. S., & Loiello, M. A. (1988). Practical investigations of volition. Journal of Counseling Psychology, 35, 15–26.
 • Li, N., Liang, J., & Crant, J. M. (2010). The role of proactive personality in job satisfaction and organizational citizenship behavior: A relational perspective. Journal of Applied Psychology, 95(2), 395-404. doi: 10.1037/a0018079
 • Nilforooshan, P., & Salimi, S. (2016). Career adaptability as a mediator between personality and career engagement. Journal of Vocational Behavior, 94, 1-10. doi: 10.1016/j.jvb.2016.02.010
 • Omori, M., Aizawa, N., & Yamazaki, Y. (2015). Job search, work volition, and stigma for unemployment among unemployed adults in Japan. Bulletin of the European Health Psychology Society, 17,
 • Park, Y., & Kim, U. (1998). Locus of control, attributional style, and academic achievement: Comparative analysis of Korean, Korean- Chinese, and Chinese students. Asian Journal of Social Psychology, 1, 191-208.
 • Podsakoff, P. M., & Organ, D. W. (1986). Self-reports in organization research: Problems and prospects. Journal of Management, 12, 531-544.
 • Praphu, V. P., McGuire, S. J., Drost, E. A., & Kwong, K. K. (2012). Proactive personality and entrepreneurial intent. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 18(5), 559-586. doi: 10.1108/13552551211253937
 • Prieto, L. C. (2010). The influence of proactive personality on social entrepreneurial intentions among African American and Hispanic undergraduate students: The moderating role of hope (Unpublished doctoral dissertation). Louisiana State University, USA.
 • Sarıçam, H. (2015). Academic locus of control and motivational persistence: Structural equation modeling. Journal of Educational Sciences Research, 5(1), 79-92.
 • Seibert, S. E., Crant, J. M., & Kraimer, M. L. (1999). Proactive personality and career success. Journal of Applied Psychology, 84(3), 416-427.
 • Seibert, S. E., Kraimer, M. L., & Crant, J. M. (2001). What do proactive people do? A longitudinal model linking proactive personality and career success. Personnel Psychology, 54(4), 845-874. doi: 10.1111/j.1744-6570.2001.tb00234.x
 • Tolentino, L. R., Garcia, P. R. J. M., Lu, V. N., Restubog, S. L. D., Bordia, P., & Plewa, C. (2014). Career adaptation: The relation of adaptability to goal orientation, proactive personality, and career optimism. Journal of Vocational Behavior, 84, 39-48. doi: 10.1016/j.jvb.2013.11.004
 • Wang, C. K., & Wong, P. K. (2004). Entrepreneurial interest of university students in Singapore. Technovation, 24, 163-172. doi: 10.1016/S0166-4972(02)00016-0
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1668
Yayımlanma Tarihi Ocak-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hilal Büyükgöze
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi375678, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {117 - 123}, doi = {10.24106/kefdergi.375678}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişiliklerinin Çalışma İradesi Algısındaki Yordayıcı Rolü}, key = {cite}, author = {Büyükgöze, Hilal} }
APA Büyükgöze, H . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişiliklerinin Çalışma İradesi Algısındaki Yordayıcı Rolü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 117-123. DOI: 10.24106/kefdergi.375678
MLA Büyükgöze, H . "Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişiliklerinin Çalışma İradesi Algısındaki Yordayıcı Rolü". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 117-123 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31578/375678>
Chicago Büyükgöze, H . "Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişiliklerinin Çalışma İradesi Algısındaki Yordayıcı Rolü". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 117-123
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişiliklerinin Çalışma İradesi Algısındaki Yordayıcı Rolü AU - Hilal Büyükgöze Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.375678 DO - 10.24106/kefdergi.375678 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 123 VL - 26 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.375678 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.375678 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişiliklerinin Çalışma İradesi Algısındaki Yordayıcı Rolü %A Hilal Büyükgöze %T Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişiliklerinin Çalışma İradesi Algısındaki Yordayıcı Rolü %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.375678 %U 10.24106/kefdergi.375678
ISNAD Büyükgöze, Hilal . "Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişiliklerinin Çalışma İradesi Algısındaki Yordayıcı Rolü". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 1 (Ocak 2018): 117-123. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.375678