Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 1, Sayfalar 181 - 189 2018-01-15

Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi
The Impact of Using Augmented Reality Technology in The Solar System and Beyond Unit on The Academic Achievement of The Students

Esma Buluş Kırıkkaya [1] , Melek Şentürk [2]

232 0

Araştırmada; Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının Fen Bilimleri dersi Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesinde kullanılmasının öğrenci akademik başarısına etkisi ve öğrencilerin bu uygulamalar hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir ilköğretim okulunun 7. Sınıfındaki 45 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öntest–sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmacılar veri toplama aracı olarak Güneş Sistemi ve Ötesi Başarı Testi (GSÖBT) geliştirmişlerdir. Verilerin analizi sonucunda deney gurubunda uygulanan Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının akademik başarıyı olumlu olarak etkilediği belirlenmiştir.


In the research, the impact of using Augmented Reality applications in "the Solar System and Beyond unit" of Science lesson on the academic achievement of the students and the opinions of the students on these applications have been examined. 45 students in the 7th grade of an elementary school in the Dilovası district of Kocaeli constitute the study group of the research. In the research, quasi-experimental design with pretest-posttest control group has been used. As data collection tools, the Solar System and Beyond Achievement Test (SSBAT) by the researchers was used. As a result of the data analysis, a significant difference in favour of the experimental group was found.


 • Abdüsselam, M. S.,Karal H. (2012). Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi: 11. sınıf manyetizma konusu örneği, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 20.
 • Aktamış, H.,Arıcı, V.A. (2013). Fen Eğitiminde Sanal Gerçeklik Programları Üzerine Bir Çalışma: “Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesi Örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
 • Anderson, L. W. & Krathwohl, D.R. (2001). Taxonomy for Learning, Teaching. And Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Needham Heights, MA: Allyn& Bacon.
 • Arslan, A. ve Elibol, M. (2015). Eğitsel artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi: Android işletim sistemi örneği. International Journal of Human Sciences, 12(2), 1792-1817.
 • Baleisis, A.,Dokter, E. & Magee, M. (2007). Programming the universe: stellarium scripting as an inquiry tool in introduc-tory college astronomy. American Astronomical Society, 39, 737-741.
 • Deniş Çeliker, H. (2012). Fen Ve Teknoloji Dersi “Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Proje Tabanlı Öğ-renme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına, Yaratıcı Düşünmelerine, Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Can, A. (2013). SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Pegem Akademi, s. 137.
 • Chen, C. H.,Yang, J. C., Shen, S. & Jeng, M. C. 2007. A desktop virtual reality earth motion system in astronomy educa-tion. Educational Technology and Society. 10, 289-304.
 • Cuendet, S.,Bonnard, Q., Do-Lenh S. & Dillenbourg, P. (2013). Designing augmented reality forthe classroom, Computers and Education. 68, 557–569.
 • Ersoy, H., Duman, E., ve Öncü, S. (2016).Artırılmış gerçeklik ile motivasyon ve başarı: deneysel bir çalışma, Journal of Instructional Technologies & Teacher Education. 5(1) 39-44
 • Ibáñez, M. B.,DiSerio, Á., Villarána, D. & Kloosa, C. (2014). Experimenting with electromagnetism usin augmented rea-lity: Impact on flow student experience and educational effectiveness. Computers&Education, 71, 1–13.
 • İbili Emin ve Şahin, S. (2013). Artırılmış gerçeklik ile interaktif 3d geometri kitabı yazılımın tasarımı ve geliştirilmesi: AR-GE3D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 1-8
 • Kaufmann H, Schmalstieg D, & Wagner M.(2000). Construct3D: A Virtual Reality Application for Mathematics and Geo-metry education. Educationand Information Technologies.5:4, 263-276.
 • Küçük, S., Yılmaz, R., & Göktaş, Y. (2014). İngilizce Öğreniminde Artırılmış Gerçeklik: Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Bilişsel Yük Düzeyleri. Eğitim ve Bilim Dergisi. 39(176), 393-404.
 • Lee, K. (2012). Augmented reality in educationand training. Springer Science & Business Media B.V.,56(2) 13–21.
 • Megahed, N.A. (2014).Augmented Reality based-learning assistant for architectural education. International Journal on Advances in Education Research. 1, 35-50.
 • Özabacı, N., Olgun, A. (2011). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin fen bilgisi dersine ilişkin tutum, bilişüstü beceriler ve fen bilgisi başarısı üzerine bir çalışma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 37 (093-107)
 • Pasaréti, O.,Hajdú, H., Matuszka, T., Jámbori, A., Molnár, I., & Turcsányi-Szabó, M. (2010).Augmented Reality in educa-tion. ELTE IK.
 • Serio, Á.,Ibáñez, M. B. & Kloos, C. D. (2013). Impact of an augmented reality system on students’ motivation for a visual art course. Computers&Education. 68, 586-596.
 • Shelton, B. E.,& Hedley, N. R. (2002). Using augmented reality for teaching earth-sun relationship to undergraduate geog-raphy students. The First IEEE International Augmented Reality Toolkit Workshop, 1-8
 • Şenel Çoruhlu, T. ve Çepni, S. (2016). Zenginleştirilmiş 5E modelinin öğrenci kavramsal değişimi üzerine etkisi: astronomi örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 24 (4) 1785-1802.
 • Tekin, H. (1996).Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (9. Baskı).Yargı Kitap ve Yayın Evi.
 • Tekindal, S. (2009).Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri (2.baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tuğtekin, U. (2014). UFUXAR-Augmented reality projesi. 16. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri. Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Tülü, M. & Yılmaz, M. (2012). Iphone ile artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim alanında kullanılması. 14.Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Uğur, İ. ve Apaydın, Ş.C. (2014). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının reklam beğeni düzeyindeki rolü, NWSA-Humanities, 4C0185, 9(4), 145-156.
 • Yılmaz, H. (1997).Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2. Baskı). Konya: Öz Eğitim Basım Yayın.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1819
Yayımlanma Tarihi Ocak-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Esma Buluş Kırıkkaya
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Melek Şentürk
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Kocaeli
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi375861, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {181 - 189}, doi = {10.24106/kefdergi.375861}, title = {Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi}, key = {cite}, author = {Şentürk, Melek and Buluş Kırıkkaya, Esma} }
APA Buluş Kırıkkaya, E , Şentürk, M . (2018). Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 181-189. DOI: 10.24106/kefdergi.375861
MLA Buluş Kırıkkaya, E , Şentürk, M . "Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 181-189 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31578/375861>
Chicago Buluş Kırıkkaya, E , Şentürk, M . "Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 181-189
RIS TY - JOUR T1 - Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi AU - Esma Buluş Kırıkkaya , Melek Şentürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.375861 DO - 10.24106/kefdergi.375861 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 189 VL - 26 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.375861 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.375861 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi %A Esma Buluş Kırıkkaya , Melek Şentürk %T Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.375861 %U 10.24106/kefdergi.375861
ISNAD Buluş Kırıkkaya, Esma , Şentürk, Melek . "Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 1 (Ocak 2018): 181-189. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.375861