Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 1, Sayfalar 231 - 240 2018-01-15

Analysis of Articles Published in Kastamonu Education Journal Between 2010-2016 Years
Kastamonu Eğitim Dergisinde 2010-2016 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin Analizi

Özgür Hüşeyinbaş [1] , Gökhan ÇALAP [2] , Mehmet Altan Kurnaz [3]

160 0

Studies and publications on the field of education are increasing every year. Acting on the fact that the examination of the publications will be guided by future research; Kastamonu Education Journal which is one of the most eminent educational journals in the study area is examined. This research was conducted as document research method, and 631 articles in total 24 issues published between 2010-2016 were analyzed. A total of 78 non-research articles, including book reviews, compilations, and opinion papers published in some journals, were excluded from the analysis, and the journal was analyzed through 553 articles, and findings were presented in graphical format. As a result of the review, while the quality of the last seven years of journal increases, in some areas it was found to be inadequate.


Eğitim alanında yapılan çalışmalar ve yayınlar her geçen yıl giderek artmaktadır. Yapılan yayınların incelenmesinin gelecekteki araştırmalara yön vereceği gerçeğinden hareketle; çalışmada alan yazının hakemli eğitim dergilerinden biri olan Kastamonu Eğitim Dergisini inceleme amaçlanmıştır. Doküman incelemesi yöntemiyle yürütülen bu araştırmanın amacı doğrultusunda, 2010-2016 yılları arasında yayınlanan toplam 24 sayıdaki 631 makale üzerinde çalışılmıştır. Bazı sayılarda yayınlanan kitap incelemesi, derleme ve görüş yazısı gibi araştırma makalesi olmayan toplam 78 inceleme makalesi analizler dışında tutularak, dergi 553 makale üzerinden irdelenip veriler grafikler halinde sunulmuştur. İnceleme sonucunda derginin son yedi yılda kalitesini artırdığı buna karşılık bazı alanlarda çalışmaların yetersiz olduğu tespit edilmiştir.


 • Bacanak, A., Değirmenci, S., Karamustafaoğlu, S., & Karamustafaoğlu, O. (2011). E-Dergilerde Yayınlanan Fen Eğitimi Makaleleri. Türk fen eğitim dergisi, 8 (1), 119-132.
 • Bütüner, S. Ö. (2015). Impact of using history of mathematics on students’ mathematicis attitude: A meta-analysis study. European Journal of Science and Mathematics Education, 3(4), 337-349.
 • Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B., & Karataş, F.Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education, Special Edition, 23-45.
 • Cavas, B., Cavas, P., Ozdem, Y. Rannikmae, M., & Ertepinar, H. (2012). Research Trends In Scıence Educatıonatıon From The Perspectıve Of Journal Of Baltıaltıc Scıence Educatıonatıon: A Content Analysis From 2002 to 2011. Journal of Baltic Science Education, 11 (1), 94-102.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (genişletilmiş 7. baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çiltaş, A., Güler, G., & Sözbilir, M. (2012). Mathematics Education Research in Turkey: A Content. Educational Sciences: Theory & Practice 12, (1), 574-578.
 • Davis, D. B., Ligiero, D. P., Liang, C., & Codrington, J. (2001). Fifteen Years of the Journal of Multicultural Counseling and Development: A Content Analysis. Journal of Multicultural Counseling and Development, 29(4), 226-238.
 • Erdoğan, M., Kayır, Ç. G., Kaplan, H., Aşık Ünal, Ü. Ö., & Akbunar, Ş. (2015). 2005 Yılı ve Sonrasında Geliştirilen Öğretim Programları İle İlgili Öğretmen Görüşleri; 2005-2011 Yılları Arasında Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (1), 171-196.
 • Fışkın, R., & Nas, S. (2013). A Content Analysis of the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation from 2007 to 2012. Trans. Nav. Journal, 7(1), 145-149.
 • Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’deki Eğitim Araştırmalarında Eğilimler: Bir İçerik Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (1), 443-460.
 • Gözen, R. (2017). Dergide kalite güvencesi olarak hakemlik ve bazı sorunlar. http://uvt. ulakbim.gov.tr/toplanti /uay10/rgozen. pdf adresinden alındı.
 • Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi: Bir durum çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kozak, N. (2003). Türkiye’de yayınlanan akademik dergilerin niteliklerindeki zaman içerisindeki değişim nedenleri: sağlık, sosyal ve teknik bilim alanlarında yayınlanan dergiler üzerine bir inceleme. Bilgi dünyası, 4(2), 146-174.
 • Kurnaz, M. A., & Sağlam-Arslan, A. (2011). A thematic review of some studies investigating students’ alternative conceptions about energy. Eurasian Journal Physics and Chemistry Education, 3(1),51-74.
 • Tavşancıl,E., Aslan, E.A. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, Ankara: Epsilon Yayınları.
 • Tsai, C.C., Wen, M. L. (2005). Research and Trends in Science Education from 1998 to 2002: A Content Analysis of Publication in Selected Journals, International Journal of Science Education, 27(1), 3-14.
 • Wassink F., & Sadi, Ö. (2016). Türk fen bilimleri eğitiminde araştırma ve yönelimler: 2005–2014 yılları arası bir içerik analizi. İlköğretim Online, 15(2), 594-614.
 • Williams, M. E., & Buboltz, W. C. (1999). Content Analysis of the Journal of Counseling & Development. Journal of Counseling & Development, 77(3), 344-349.
 • Yalçın, N., Bilican, S., Kezer, F., & Yalçın, Ö. (2009). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Niteliği: İçerik Analizi. The First International Congress Educational Research Kongre Kitapçığı, Mayıs 1-3. Çanakkale.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1901
Yayımlanma Tarihi Ocak-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özgür Hüşeyinbaş
Kurum: Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Kastamonu
Ülke: Turkey


Yazar: Gökhan ÇALAP
Kurum: Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Kastamonu
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet Altan Kurnaz
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi378337, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {231 - 240}, doi = {10.24106/kefdergi.378337}, title = {Kastamonu Eğitim Dergisinde 2010-2016 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin Analizi}, key = {cite}, author = {Hüşeyinbaş, Özgür and Kurnaz, Mehmet Altan and ÇALAP, Gökhan} }
APA Hüşeyinbaş, Ö , ÇALAP, G , Kurnaz, M . (2018). Kastamonu Eğitim Dergisinde 2010-2016 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin Analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 231-240. DOI: 10.24106/kefdergi.378337
MLA Hüşeyinbaş, Ö , ÇALAP, G , Kurnaz, M . "Kastamonu Eğitim Dergisinde 2010-2016 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin Analizi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 231-240 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31578/378337>
Chicago Hüşeyinbaş, Ö , ÇALAP, G , Kurnaz, M . "Kastamonu Eğitim Dergisinde 2010-2016 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin Analizi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 231-240
RIS TY - JOUR T1 - Kastamonu Eğitim Dergisinde 2010-2016 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin Analizi AU - Özgür Hüşeyinbaş , Gökhan ÇALAP , Mehmet Altan Kurnaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.378337 DO - 10.24106/kefdergi.378337 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 240 VL - 26 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.378337 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.378337 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Kastamonu Eğitim Dergisinde 2010-2016 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin Analizi %A Özgür Hüşeyinbaş , Gökhan ÇALAP , Mehmet Altan Kurnaz %T Kastamonu Eğitim Dergisinde 2010-2016 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin Analizi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.378337 %U 10.24106/kefdergi.378337
ISNAD Hüşeyinbaş, Özgür , ÇALAP, Gökhan , Kurnaz, Mehmet Altan . "Kastamonu Eğitim Dergisinde 2010-2016 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin Analizi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 1 (Ocak 2018): 231-240. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.378337