Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 451 - 459 2018-03-15

Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıf Rehber Öğretmenlerinin “Özel Hayatın Gizliliği” Bakımından Değerlendirilmesi
Assesment of their Classroom Teachers in terms of “Privacy” According to the Secondary School Students Opinions

Bilgen Kıral [1]

109 125

Yapılan bu çalışma ortaokul öğrencilerinin sınıf rehber öğretmenlerinin öğrencilere ait bilgileri gizlemesi bakımından değerlendirmeleri amacıyla yapılmıştır. Bu amaçtan yola çıkarak 2015-2016 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde Aydın ili Efeler ilçesinde bulunan ortaokulda öğrenim gören 10 gönüllü öğrenci ile; ikinci döneminde aynı okuldan gönüllü 20 öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenci ile bire bir görüşülmek suretiyle yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bir öğrenci hariç diğer öğrencilerin tümü sınıf rehber öğretmenlerinin özel hayatlarının gizliliğini ihlal ettiğini, kendisiyle ilgili bilgileri diğer öğretmenlerle, velilerle, rehberlik servisiyle ve okul yöneticileriyle paylaştığını düşünmektedirler. 

This work was done with the aim of secondary school students’ to evaluate their guide teacher on account of hiding students’ private life. To this end, total of 30 secondary school students with 10 secondary school from the first semestr and 20 secondary school students of the same school from the second semester of the 2015-2016 academic  year. And It was interwieved them individually. According to the research results, except one of the students think their guide teacher violates privacy life by sharing their informations with other teaches,parents, guidance services and school administrators.              

 • Aydın, İ. (2003). Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, İ. (2016). Akademik Etik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Aksoy, N. (1999). Educators’ Beliefs about Ethical Dilemmas in Teaching: A Research Study among Elementary School Teachers in Turkey. American Association of Behavioral and Social Sciences. http://aabss.org/journal1999/f18Aksoy.html adresinden 20.06.2009 tarihinde indirilmiştir.
 • Aydın, V. (1998). 1982 Anayasası Çerçevesinde Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3: 185-198 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (1950). http://www.edb.adalet.gov.tr/mevzuat/Avrupa%20%C4%B0nsan%20Haklar%C 4%B1%2 0S%C3%B6zle%C5%9Fmesi%20.pdf adresinden 08.02.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Bates, A. P. (1964). Privacy-A Useful Concept? Social Forces, 42, 429-434.
 • Brinkman, B. (2013). An Analysis of Student Privacy Rights in the Use of Plagiarism Detection Systems. Sci. Eng. Etics. 1255-1266.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 27/01/1995 - 22184 Davis, A. (2001). Do Children Have Privacy Rights in The Classroom? Studies in Philosophy and Education, 20, 245–254.
 • Fombad, C. M. (2005). Protecting Children’s Rights in Social Science Research in Botswana: Some Ethical and Legal Dillemmas, International Journal of Law, Policy and the Family, 19, 102-120.
 • Gözütok, F. D. (2000). Öğretmenlerin Etik Davranışları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1–2), 83–99.
 • Günduz, Y. ve Coşkun, Z. S. (2012). Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerler Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 13 (1), 111-13. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 27 Mayıs 1949- 7217 .
 • Karaman-Kepenekci, Y. ve Taşkın, P. (2011). Çocuğun Özel Hayatının Gizliliği Hakkı, Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan, (Editörler: C. Öztürk ve İ. Fındıkçı), Ankara: Pegema Akademi Yayınları, 831–843.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Lieberman, A. (1990). Schools as Collaborative Cultures: Creating the Future Now. Bristol: The Falmer Press.
 • Kosseff, J. (2008). The Elusive Value: Protecting Privacy During Class Action Discovery. Georgetown Law Journal, 97 (1), 290-321.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 17.4.2001-24376
 • Monette, D. R.; Sullivan, T. J. ve Dejong, C. R. (1990). Applied Social Research. NewYork: Harcourt Inc.
 • Oxford Dictionary. (2015). http://www.Oxforddictionaries.Com/ adresinden 08.12.2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Patton, M. Q. (1994). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (Edt. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: PegemAkademi.
 • Russo, C. J. (2010). Encyclopedia of Law and Higher Education. USA: Sage Pub.
 • Saban, A. ve Ersoy, A. (2016). Eğitimde Nitel araştırma Desenleri. Ankara: Anı.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık
 • Türk Dil Kurumu. (2015). Güncel Türkçe Sözlük. http://www.Tdk.Org.Tr/İndex.Php?Option=Com_Gts&View=Gts adresinden 08.12. 2015 tarihinde indirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Resmî Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 9/11/1982 - 17863
 • Türk Ceza Kanunu. Resmî Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 12/10/2004 -25611
 • Türk Medeni Kanunu. Resmî Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 8/12/2001 - 24607
 • Yeşilyurt, E. ve Kılıç, M. E. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Algılarına Göre Öğretmenlerin Etik Değerlere Uyma Düzeylerinin Değerlendirilmesi. EKEV Akademi Dergisi, 18 (60), 471-486.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1664
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bilgen Kıral

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi389807, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {451 - 459}, doi = {10.24106/kefdergi.389807}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıf Rehber Öğretmenlerinin “Özel Hayatın Gizliliği” Bakımından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Kıral, Bilgen} }
APA Kıral, B . (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıf Rehber Öğretmenlerinin “Özel Hayatın Gizliliği” Bakımından Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 451-459. DOI: 10.24106/kefdergi.389807
MLA Kıral, B . "Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıf Rehber Öğretmenlerinin “Özel Hayatın Gizliliği” Bakımından Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 451-459 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389807>
Chicago Kıral, B . "Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıf Rehber Öğretmenlerinin “Özel Hayatın Gizliliği” Bakımından Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 451-459
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıf Rehber Öğretmenlerinin “Özel Hayatın Gizliliği” Bakımından Değerlendirilmesi AU - Bilgen Kıral Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.389807 DO - 10.24106/kefdergi.389807 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 451 EP - 459 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.389807 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389807 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıf Rehber Öğretmenlerinin “Özel Hayatın Gizliliği” Bakımından Değerlendirilmesi %A Bilgen Kıral %T Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıf Rehber Öğretmenlerinin “Özel Hayatın Gizliliği” Bakımından Değerlendirilmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.389807 %U 10.24106/kefdergi.389807
ISNAD Kıral, Bilgen . "Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Sınıf Rehber Öğretmenlerinin “Özel Hayatın Gizliliği” Bakımından Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 451-459. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389807