Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 523 - 533 2018-03-15

Did “Let's Learn Astronomy, Explore The Space Summer Camp” Change The Students’ Conceptual Knowledge About Astronomy?
Astronomiyi Öğrenelim - Uzayı Keşfedelim Kampı Öğrencilerin Astronomi Hakkındaki Kavramsal Bilgilerini Değiştirdi Mi?

Hilal Aktamış [1] , Esin Acar [2] , Emrah Hiğde [3]

156 248

The aim of this study is to investigate effects of “Let’s learn astronomy, explore the space II” summer camp on middle school students’ knowledge about Earth and Universe by using Earth and Universe concept questions. Also, it is determined that how development of students’ social skills and values was influenced during this summer camp. 60 middle school students participated in the study. 21 activities about astronomy were put into practice with the students during the camp. Earth and universe concept questionnaire were used as pre-test and post-test. After AÖUK science camp, public school students’ conceptual understanding of Earth and Universe coming from the schools under Ministry of National Education changed significantly. As part of this change, although there is an increase of the disadvantaged students’ conceptual understanding about Earth and Universe, who are living in Sevgi houses, it is resulted that this change is no statistically significant.  However, as a result of the analysis of quantitative and qualitative data including the interviews with students, it was seen that the students in both groups were left from AÖUK camp by obtaining the significant learning outcomes.

Bu çalışmanın amacı, Dünya ve Evren Kavrama Soruları (DEKS) yardımıyla “Astronomiyi Öğrenelim - Uzayı Keşfedelim Kampı-2 (AÖUK)” süresince verilen astronomi temelli eğitimin, ortaokul seviyesindeki öğrencilerin Dünya ve Evren hakkındaki kavramlarına olan etkisinin incelenmesidir. Ayrıca öğrencilerin sosyal becerileri ve değer gelişimlerinin bu kamp süresince nasıl etkilendiği belirlenmiştir. Araştırmada zayıf deneysel desen olarak tek grup ön-test son-test modeli kullanılmıştır. AÖUK Bilim Kampı ile öğrencilerin Dünya ve Evren hakkında kavram yanılgılarındaki değişimi incelemek amacıyla 60 ortaokul öğrencisine kamptan önce Dünya ve Evren Kavrama Soruları (DEKS) ön test olarak uygulanmıştır. Bir hafta süresince öğrencilere astronomi ile ilgili 21 interaktif etkinlik uygulanmıştır. Kamp sonunda bu öğrencilere son test olarak DEKS ölçeği tekrar uygulanarak öğrencilerin ön test ve son test puanları arasında anlamlı fark olup olmadığına bakılmıştır. AÖUK bilim kampı MEB okullarından gelen öğrencilerin Dünya ve Evren hakkındaki kavramsal bilgilerinde anlamlı bir değişiklik oluşturmuştur. Bu değişiklik kapsamında Aydın ilinde bulunan Sevgi evlerinde kalan öğrencilerin Dünya ve Evren hakkındaki kavramsal bilgilerinde artma olmasına rağmen, bu artışın istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  Bununla birlikte nicel ve öğrencilerle yapılan görüşmelerin de içinde bulunduğu nitel verilerin analizi sonucunda, her iki grupta yer alan öğrencilerin AÖUK kampından önemli kazanımlar elde ederek ayrıldıkları görülmüştür.

 • Aktamış, H., Acar, E. & Ünal Çoban, G. (2015). A summer camp experience of primary student: Let’s learn astronomy, explore the space summer camp. Asia- Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 16(1).
 • Bakırcı, H., Artun, H., & Şenel, S. (2016). Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Dayalı Fen Öğretiminin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi (Gök Cisimlerini Tanıyalım). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 514-543.
 • Bolat, A., Aydoğdu, R. Ü., Sağır, Ş. U., & Değirmenci, S. (2014). 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya Ve Ay Kavramları Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 21.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Veri Analizi El Kitabı. (9. Baskı) Ankara: Pegem/A Yayıncılık.
 • Dankenbring, C., & Capobianco, B. M. (2016). Examining elementary school students’ men-tal models of sun-earth relationships as a result of engaging in engineering design. Internati-onal Journal of Science and Mathematics Education, 14(5), 825-845.
 • Gülseçen, S. (2002). Bilgi Teknolojisi’nin Astronomi Araştırmalarına ve Eğitim-Öğretimine Etkileri. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı 1. (ss. 10-15)
 • Gündoğdu, T. (2014). 8. sınıf öğrencilerinin astronomi konusundaki başarı ve kavramsal anlama düzeyleri ile fen dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstan-bul.
 • Harman, G. (2017). Ortaokul öğrencilerinin güneş, dünya ve ay ile ilgili zihinsel modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(37).
 • Heywood, D., Parker, J., & Rowlands, M. (2013). Exploring the visuospatial challenge of learning about day and night and the sun’s path. Science Education, 97(5), 772-796.
 • Karaman, A. & Apaydın, S. (2014). Sınıf öğretmenlerinin bilimsel araştırmanın doğası hakkındaki anlayışlarına astronomi yaz bilim kampının etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 841-864.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Fen Bilimleri Dersi Taslak Öğretim Programı. Anka-ra: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Şahin, Ç., Bülbül, E., & Durukan, Ü. G. (2013). Öğrencilerin gök cisimleri konusundaki alternatif kavramlarının giderilmesinde kavramsal değişim metinlerinin etkisi. Journal of Computer and Education Research, 1(2), 38-64.
 • Şenel Çoruhlu, T. & Çepni, S. (2016). Zenginleştirilmiş 5E modelinin öğrenci kavramsal değişimi üzerine etkisi: astronomi örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1785-1802.
 • Unat, Y. (2016). 1933 yılında Ali Yar tarafından yazılmış lise III kozmografya kitabı ve liselerde astronomi dersleri Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 2073-2088.
 • Yılmaz, E. (2014). 7. Sınıf temel astronomi kavramlarının etkin öğretimine yönelik bir eylem araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1884
Yayımlanma Tarihi Mart-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hilal Aktamış
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Esin Acar
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Emrah Hiğde
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi389816, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {523 - 533}, doi = {10.24106/kefdergi.389816}, title = {Astronomiyi Öğrenelim - Uzayı Keşfedelim Kampı Öğrencilerin Astronomi Hakkındaki Kavramsal Bilgilerini Değiştirdi Mi?}, key = {cite}, author = {Aktamış, Hilal and Acar, Esin and Hiğde, Emrah} }
APA Aktamış, H , Acar, E , Hiğde, E . (2018). Astronomiyi Öğrenelim - Uzayı Keşfedelim Kampı Öğrencilerin Astronomi Hakkındaki Kavramsal Bilgilerini Değiştirdi Mi?. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 523-533. DOI: 10.24106/kefdergi.389816
MLA Aktamış, H , Acar, E , Hiğde, E . "Astronomiyi Öğrenelim - Uzayı Keşfedelim Kampı Öğrencilerin Astronomi Hakkındaki Kavramsal Bilgilerini Değiştirdi Mi?". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 523-533 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389816>
Chicago Aktamış, H , Acar, E , Hiğde, E . "Astronomiyi Öğrenelim - Uzayı Keşfedelim Kampı Öğrencilerin Astronomi Hakkındaki Kavramsal Bilgilerini Değiştirdi Mi?". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 523-533
RIS TY - JOUR T1 - Astronomiyi Öğrenelim - Uzayı Keşfedelim Kampı Öğrencilerin Astronomi Hakkındaki Kavramsal Bilgilerini Değiştirdi Mi? AU - Hilal Aktamış , Esin Acar , Emrah Hiğde Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.389816 DO - 10.24106/kefdergi.389816 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 523 EP - 533 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.389816 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389816 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Astronomiyi Öğrenelim - Uzayı Keşfedelim Kampı Öğrencilerin Astronomi Hakkındaki Kavramsal Bilgilerini Değiştirdi Mi? %A Hilal Aktamış , Esin Acar , Emrah Hiğde %T Astronomiyi Öğrenelim - Uzayı Keşfedelim Kampı Öğrencilerin Astronomi Hakkındaki Kavramsal Bilgilerini Değiştirdi Mi? %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.389816 %U 10.24106/kefdergi.389816
ISNAD Aktamış, Hilal , Acar, Esin , Hiğde, Emrah . "Astronomiyi Öğrenelim - Uzayı Keşfedelim Kampı Öğrencilerin Astronomi Hakkındaki Kavramsal Bilgilerini Değiştirdi Mi?". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 523-533. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389816