Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 559 - 568 2018-03-15

Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kütüphane Kaygısı
Library Anxiety Among the Students of the Deparment of Information and Records Management, Kastamonu University

Güler Demir [1] , Ayşenur Güneş [2] , İlker Çakmakkaya [3]

100 113

Kütüphane kaygısı öğrencilerin başarısı üzerinde olumsuz etkiler oluşturan, hatta kütüphane kullanımından kaçınılmasına yol açan yaygın bir durumdur. Bu çalışmanın temel amacı, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisans öğrencilerinin kütüphane kaygısı olup olmadığını saptamak, varsa bu kaygının düzeyini değerlendirmektir. Ayrıca öğrencilerin kütüphane kaygısının “sürekli kaygı” (trait anxiety) ile ilgisi olup olmadığı da araştırılmaktadır. Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2006 yılında kurulmuş ve 2014 yılında da öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Şu anda (2015) mevcut toplam öğrenci sayısı (45 birinci sınıf ve 33 ikinci sınıf öğrencisi ile) 78’e ulaşmıştır. Çalışmada önce örneklem olarak alınan 57 lisans öğrencisine Zung Kendi Kendini Değerlendirme Ölçeği (Zung Self Rating Scale) uygulanmış ve öğrencilerin durumluluk (state anxiety) ile sürekli kaygıları (trait anxiety) arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Daha sonra Bostick’in Kütüphane Kaygısı Ölçeği (Bostick's Library Anxiety Scale) aracılığı ile bu öğrencilerin kütüphane kaygısı ölçülmüştür. Araştırma/anket sonuçları söz konusu öğrencilerin aşağı yukarı % 77’sinin kütüphane kaygısı duyduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, öğrencilerin kütüphane kaygısının ortalama 40,8 düzeyinde olduğu saptanan sürekli kaygıları ile bağlantısı olmadığı da görülmüştür.   

It is already known that library anxiety is a common issue which causes many negative effects on students’ success and can even lead to library use avoidance. The main aim of this study is to examine if the undergraduate students of Information and Records Management in Kastamonu University have experienced library anxiety and to determine the level of experienced anxiety. It is also examined whether library anxiety they feel, was related to trait anxiety of those undergraduate students. The department of Information and Records Management in the Faculty of Science and Letters, in Kastamonu University was established in 2006 and began to admit students in 2014, and the current student population of the department (2015) has risen to 78. First, it was measured if there is a relationship between two variables; trait and state anxiety of 57 undergraduate students by Zung Self Rating Scale for depression. Then library anxiety was measured using the Bostick’s Library Anxiety Scale. The survey’s findings showed that about 77 percent of the students experienced library anxiety. Besides it was also found that the students’ library anxiety is independent from their trait anxiety which its level is 40,8.

 • American Psychiatric Association (2005). Let’s talk facts about: What are anxiety dısorders? (Online address) : http://www.fcphp.usf.edu/courses/content/rfast/Resources/anxietydisorders.pdf
 • Bostick, S.L. (1992). "The Development and Validation of the Library Anxiety Scale." (PhD diss., Wayne State University, 1992) Dissertation and Abstracts International, ProQuest (AAT 9310624).
 • Börü, A. (2000). Üniversite giriş sınavlarında öğrencilerin yaşadığı kaygı ve nedenleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Eysenck, M W., Derakshan, N, Santos, R., & Calvo, M. G. (2007). Anxiety and cognitive performance: Attentional control theory. Emotion, 7(2), 336 –353.
 • Freud, S. (2015). Group psychology and the analysis of the ego, Ankara: Gece Kitaplığı
 • Lawless, Lenard J. (2011) “An Examination of Library Anxiety at Cape Breton University”, Evidence Based Library and Information Practice, Vol.6. No. 3: 16-27.
 • Mellon, Constance A. (1986) “Library Anxiety: A Grounded Theory and Its Development.” College & Research Libraries, No. 47: 160-65.
 • Onwuegbuzie, Anthony J., Jiao, Qun G., and Bolstick, Sharon L. (2004). Library anxiety: Theory, research, and applications, Oxford, UK: Scarecrow Press.
 • Priestner, Andy & Borg, Matt (2016). User experience in libraries: applying ethnography and human-centred design, New York: Routledge.
 • Rector, Neil A., Bourdeau, Danielle, Kitchen, Kate and Joseph-Massiah, Linda (2008). Anxiety disorders: an information guide, Toranto, Canada: Centre for Addiction and Mental Health.
 • SeyyedHosseini, Shohreh, Khosravi, Abdolrasoul, & BasirianJahromi, Reza (2014). "Investigating the relationship between library anxiety and emotional intelligence." Webology, 11(2), pp. 1-13. Retrieved from: http://www.webology.org/2014/v11n2/a129.pdf
 • Walsh, J. (2011) Information literacy instruction: Selecting an effective model. Oxford: UK: Chandos Publishing.
 • Williams, K. C; Williams, C.C. (2011). “Five key ingredients for improving student motivation”, Research in Higher Education Journal, 12: 1-23. Retrieved from http://www.aabri.com/manuscripts/11834.pdf
 • Yılmaz, Erol (2011). “Etkin kütüphane kullanımı önünde büyük bir engel olarak kütüphane kaygısı: genel bir değerlendirme= library anxiety as a great barrier before effective library use: a general appraisal”, Türk Kütüphaneciliği=Turkish Librarianship, 25 (3), pp. 371-416.
 • Yılmaz, İbrahim Alpay; Dursun, Sibel; Güzeler, Elçin Güngör ve Pektaş, Kemal (2014). “Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeyinin belirlenmesi: bir örnek çalışma”, Electronic Journal of Vocational Colleges. (Retrieved From): http://www.ejovoc.org/makaleler/aralik_2014/pdf/02.pdf
 • Yılmaz, M., & Ocakçı, A. F. (2010). Bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerinin anksiyete düzeylerinin belirlenmesi [Determination the anxiety level of university students one dormitory located]. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, C. 3, No. 1: 16-23.
 • Zung, W. W. K (1965) “A self-rating scale for depression”, Archives of General Psychiatry, No. 12: 63-70. (Online address): https://outcometracker.org/library/SDS.pdf
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1969
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Güler Demir
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Ayşenur Güneş
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Yazar: İlker Çakmakkaya
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi389826, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {559 - 568}, doi = {10.24106/kefdergi.389826}, title = {Library Anxiety Among the Students of the Deparment of Information and Records Management, Kastamonu University}, key = {cite}, author = {Çakmakkaya, İlker and Demir, Güler and Güneş, Ayşenur} }
APA Demir, G , Güneş, A , Çakmakkaya, İ . (2018). Library Anxiety Among the Students of the Deparment of Information and Records Management, Kastamonu University. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 559-568. DOI: 10.24106/kefdergi.389826
MLA Demir, G , Güneş, A , Çakmakkaya, İ . "Library Anxiety Among the Students of the Deparment of Information and Records Management, Kastamonu University". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 559-568 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/389826>
Chicago Demir, G , Güneş, A , Çakmakkaya, İ . "Library Anxiety Among the Students of the Deparment of Information and Records Management, Kastamonu University". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 559-568
RIS TY - JOUR T1 - Library Anxiety Among the Students of the Deparment of Information and Records Management, Kastamonu University AU - Güler Demir , Ayşenur Güneş , İlker Çakmakkaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.389826 DO - 10.24106/kefdergi.389826 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 559 EP - 568 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.389826 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389826 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Library Anxiety Among the Students of the Deparment of Information and Records Management, Kastamonu University %A Güler Demir , Ayşenur Güneş , İlker Çakmakkaya %T Library Anxiety Among the Students of the Deparment of Information and Records Management, Kastamonu University %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.389826 %U 10.24106/kefdergi.389826
ISNAD Demir, Güler , Güneş, Ayşenur , Çakmakkaya, İlker . "Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kütüphane Kaygısı". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 559-568. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.389826