Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 613 - 619 2018-03-15

The Metaphors Developed By Students for The Concepts In “‘I Learn My Past’ Unit Of Social Studies
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ‘Geçmişimi Öğreniyorum’ Ünitesindeki Geliştirme Düzeyi Kavramları Üzerine Öğrencilerin Geliştirdikleri Metaforlar

Osman Yılmaz [1] , Gülşen Altıntaş [2]

136 122

In this research, the metaphors developed bye 4th grade primary school students for the concepts in“I learn my past” unıt  is  development level of Social Science course were examined. Working group consists of 4th grade 55 students in Cumhuriyet Primary School. Students were taught to develop metaphors in the teaching process . The students were asked for developing metaphors seventy one concepts by completing the sentences such as; "Family, Kinship, Republic, Clothes," concepts "................ like; because ......... ..... ". Metaphors were categorised and analyzed according to the classification .  In the study, content analysis technique was used and the data were analyzed with quantitative   method. The metaphors, the students developed for the concepts, were analyzed and interpreted considering their gender.

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin  Sosyal Bilgiler Dersinde  “ Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesinde yer alan geliştirme düzeyindeki kavramlarına yönelik sahip oldukları metaforik algılarının ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu, Cumhuriyet ilkokulu 4.sınıfta öğrenim gören 55 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Her öğrencinin “Aile, Akrabalık, Cumhuriyet, Giyim, “ kavramlarını “……………. gibidir; çünkü……….....” cümlesini tamamlamasıyla veriler elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin kavramlarla ilgili olarak geçerli 71 farklı metafor üretmiştir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından 4 kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler ve öğrencilerin  ürettiği metaforların frekanslarına bakılmıştır. 

 • Arslan, M. M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Millî Eğitim, 35(171), 100-108.
 • Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar (mecazlar) yardımıyla analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eşkişehir.
 • Beşkardeş, S. (2007). Üstün Zekâlı Ve Özel Yetenekli Öğrencilerin Yabancı Dil (İngilizce) Öğretiminde Metafor Sisteminin Uygulanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Clarken, R. H. (1997). Five metaphors for educators. , American Educational Research Association .(ERIC Document Reproduciton Service No. ED407408).
 • Evans, R. W. (2004). The social studies wars: what should we teach the children?, New York: Teacher Collage Press, Columbia University.
 • Fretzin, L. (2001). Metaphors in Teaching. 18.03.2015 tarihinde http:lrs.ed.uiuc.edu/students/ fretzin/ EPL11q5Metaphors.htm adresinden alınmıştır.
 • Güngördü, E. (2001). İlköğretimde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hanson, L. (1993). Affective response to learning via visual metaphor. Annual Conference of the International Visual Literacy Association, October 13-17, New York.
 • Kılıç, F. ve Arakan, K. (2010). Birinci sınıf velilerinin veli eğitimine ve çocuklarının okula başlamalarına ilişkin algılarının metaforlar (mecazlar) yardımıyla analizi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ,(s.908-910).
 • Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • NCSS, (1992). A Vision of powerful teaching and learning in the social studies: building social understanding and civic efficacy. 18.05.2015 tarihinde http://www.socialstudies.org/positions/powerful/adresinden alınmıştır.
 • Saban, A. (2009). “Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip olduğu zihinsel imgeler”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326. Osborn, M. (1997). The play of metaphors. Education, 118 (1).
 • Sanchez, A., Barreiro J. M. & Maojo V. (2000). Desing of virtual reality systems for education : A cognitive approach. Education and Information Technologies, 5, 4.
 • Taylor, W. (1984). Metaphors of Education, Heineman Educational Books Ltd, London
 • Töremen, F. ve Döş, İ.(2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4),1973-2012.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Soysal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127-138.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1500
Yayımlanma Tarihi Mart-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Osman Yılmaz
Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Burdu
Ülke: Turkey


Yazar: Gülşen Altıntaş
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi , Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı, Manisa
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi405471, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {613 - 619}, doi = {10.24106/kefdergi.405471}, title = {4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ‘Geçmişimi Öğreniyorum’ Ünitesindeki Geliştirme Düzeyi Kavramları Üzerine Öğrencilerin Geliştirdikleri Metaforlar}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Osman and Altıntaş, Gülşen} }
APA Yılmaz, O , Altıntaş, G . (2018). 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ‘Geçmişimi Öğreniyorum’ Ünitesindeki Geliştirme Düzeyi Kavramları Üzerine Öğrencilerin Geliştirdikleri Metaforlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 613-619. DOI: 10.24106/kefdergi.405471
MLA Yılmaz, O , Altıntaş, G . "4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ‘Geçmişimi Öğreniyorum’ Ünitesindeki Geliştirme Düzeyi Kavramları Üzerine Öğrencilerin Geliştirdikleri Metaforlar". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 613-619 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/405471>
Chicago Yılmaz, O , Altıntaş, G . "4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ‘Geçmişimi Öğreniyorum’ Ünitesindeki Geliştirme Düzeyi Kavramları Üzerine Öğrencilerin Geliştirdikleri Metaforlar". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 613-619
RIS TY - JOUR T1 - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ‘Geçmişimi Öğreniyorum’ Ünitesindeki Geliştirme Düzeyi Kavramları Üzerine Öğrencilerin Geliştirdikleri Metaforlar AU - Osman Yılmaz , Gülşen Altıntaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.405471 DO - 10.24106/kefdergi.405471 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 613 EP - 619 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.405471 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.405471 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ‘Geçmişimi Öğreniyorum’ Ünitesindeki Geliştirme Düzeyi Kavramları Üzerine Öğrencilerin Geliştirdikleri Metaforlar %A Osman Yılmaz , Gülşen Altıntaş %T 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ‘Geçmişimi Öğreniyorum’ Ünitesindeki Geliştirme Düzeyi Kavramları Üzerine Öğrencilerin Geliştirdikleri Metaforlar %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.405471 %U 10.24106/kefdergi.405471
ISNAD Yılmaz, Osman , Altıntaş, Gülşen . "4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi ‘Geçmişimi Öğreniyorum’ Ünitesindeki Geliştirme Düzeyi Kavramları Üzerine Öğrencilerin Geliştirdikleri Metaforlar". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 613-619. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.405471