Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1217 - 1226 2018-07-15

Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Kategoriler Arasındaki Psikometrik Uzaklığının İncelenmesi
Analyzing of Psychometric Distance Between Categories of Behavioral and Emotional Rating Scale-2

Güneş SALI [1] , Gözde SIRGANCI [2]

191 93

Likert türü ölçeklerde tepki kategorileri arasındaki psikometrik uzaklığın eşit olması önemli bir varsayımdır. Bu çalışmada Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Öğretmen Değerlendirme ve Ebeveyn Değerlendirme Formunun kategoriler arası psikometrik uzaklık varsayımını sağlayıp sağlamadığı incelenmiştir. Çalışma grubunu Yozgat ilinde anasınıfı bulunan ilkokullar ile bağımsız resmi ve özel okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden beş yaşındaki çocukların anneleri (n=346) ve öğretmenleri (n=22) oluşturmuştur. Öğretmen Değerlendirme ve Ebeveyn Değerlendirme Formunun beş alt ölçek için kategori değerleri genelleştirilmiş kısmi puanlama modeline göre kestirilmiştir. Her bir alt ölçeğin kategori değerlerinden yararlanılarak ölçek ve dönüştürülmüş ölçek değerleri hesaplanmıştır. Bulgular alt ölçeklerin, kategoriler arası psikometrik uzaklık varsayımını sağladığını göstermektedir.

The most important assumption of likert scale is that the psychometric distances between categories is equal. In this study, Teacher Assessment Form and Parents Assessment Form of Behavioral and Emotional Rating Scale-2 (BERS-2) was investigated in terms of psychometric distances between categories. The study group composed of five-year-old children attending to nursery classes of primary schools and independent official and private preschools in Yozgat together with the parents of those children (n=346) and their teachers (n=22). The estimates of scale values were obtained based on the category parameter by the generalized partial credit model. Scale values and converted scale values were calculated. As a result, both Teacher Assessment Form and Parents Assessment Form provided assumption of psychometric distance between categories. 

 • Boote, A. S. (1981). Reliability testing of psychographic scales: Five-point or seven-point? Anchored or labeled? Journal of Advertising Research, 21, 53-60.
 • Brown, G., Wilding, R. E., & Coulter, R. L. (1991). Customer evaluation of retail salespeople using the SOCO scale: A replication extension and application. Journal of the Academy of Marketing Science, 9, 347-351.
 • Byrne, B. M. (2013). Structural equation modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming, Second Edition. Routledge.
 • Chang, L. (1994). A psychometric evaluation of four-point and six-point Likert-type scales in relation to reliability and validity. Applied Psychological Measurement, 18, 205-215.
 • Cicchetti, D. V., Showalter, D., & Tyrer, P. J. (1985). The effect of number of rating scale categories on levels of inter-rater reliability: A Monte-Carlo investigation. Applied Psychological Measurement, 9, 31-36.
 • Epstein, M. H., & Sharma, J. (1998a). Behavioral and emotional rating scale: A strengths-based approach to assessment. Austin, TX: PRO-ED.
 • Epstein, M. H. (2004). Behavioral and emotional rating scale: A strength-based approach to assessment: Examiner’s manual. Austin, Texas: Pro-Ed.
 • Garner, W. R. (1960). Rating scales, discriminability and information transmission. Psychological Review, 67, 343-352.
 • Green, P. E., & Rao, V. R. (1970). Rating scales and information recovery: How many scales and response categories to use? Journal of Marketing, 34, 33-39.
 • Hambleton,R.K. ve Swaminathan, H. (1986). Item response theory. Boston: Kluwer
 • Hamby, T. & Levine, D. (2016). Response- scale formats and psychological distances between categories. Applied Psychological Measurement, 40(1) 73–75.
 • Hooper, D., Coughlan, J. ve Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53–59.
 • Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: A multidisciplinary journal, 6(1), 1–55.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Beşinci Baskı.). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Komorita, S. S. (1963). Attitude content, intensity, and the neutral point on a Likert scale. Journal of Social Psychology, 61,327-334.
 • Lissitz, R. W., & Green, S. B. (1975). Effect of the number of scale points on reliability: A Monte-Carlo approach. Journal of Applied Psychology, 60, 10-13.
 • Marsh, H. W., Balla, J. R. & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological bulletin, 103(3), 391.
 • Matell, M. S., & Jacoby, J. (1971). Is there an optimal number of alternatives for Likert scale items? Study 1: Reliability and validity. Educational and Psychological Measurement, 31, 657-674.
 • McDonald, R. P.& Marsh, H. W. (1990). Choosing a multivariate model: Noncentrality and goodness of fit. Psychological bulletin, 107(2), 247.
 • Muraki, E., & Bock, R. D. (2003). PARSCALE: Parameter scaling of rating data [Computer program]. Chicago, IL: Scientific Software.
 • Oaster, T. R. F. (1989). Number of alternatives per choice point and stability of Likert-type scales. Perceptual and Motor Skills, 68, 549-550.
 • Preston, C. C., & Colman, A. M. (2000). Optimal number of response categories in rating scales: Reliability, validity, discriminating power, and respondent preferences. Acta Psychologia, 104, 1-15.
 • Salı, G. (2017). Davranış ve duyguları değerlendirme ölçeği-2 (BERS-2)’nin beş yaş grubu için Türk kültürüne uyarlama çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 23, 43-61.
 • Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A. & King, J. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. The Journal of Educational Research, 99(6), 323–338. doi:10.3200/JOER.99.6.323-338
 • Schuts, H. G., & Rucker, M. H. (1975). A comparison of variables configurations across scale lengths: An empirical study. Educational and Psychological Measurement, 35, 319-324.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (4. baskı). Ankara: Nobel.
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Uyumaz, G., Sırgancı, G. ve Çokluk, Ö. (2016). Farklı kategori sayısı ve yetenek dağılımı durumlarında kategoriler arası psikolojik uzaklıkların incelenmesi. V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Bildiri olarak sunuldu) 1-3 Eylül 2016 Akdeniz Üniversitesi.
 • Wakita, T., Ueshima, N., & Noguchi, H. (2012) Psychological distance between categories in the likert scale: Comparing Different Numbers of Options. Educational and Psychological Measurement, 72(4) 533–546.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1943
Yayımlanma Tarihi Eylül-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Güneş SALI
Kurum: BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Gözde SIRGANCI
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi358066, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1217 - 1226}, doi = {10.24106/kefdergi.358066}, title = {Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Kategoriler Arasındaki Psikometrik Uzaklığının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {SALI, Güneş and SIRGANCI, Gözde} }
APA SALI, G , SIRGANCI, G . (2018). Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Kategoriler Arasındaki Psikometrik Uzaklığının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1217-1226. DOI: 10.24106/kefdergi.358066
MLA SALI, G , SIRGANCI, G . "Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Kategoriler Arasındaki Psikometrik Uzaklığının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1217-1226 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/358066>
Chicago SALI, G , SIRGANCI, G . "Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Kategoriler Arasındaki Psikometrik Uzaklığının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1217-1226
RIS TY - JOUR T1 - Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Kategoriler Arasındaki Psikometrik Uzaklığının İncelenmesi AU - Güneş SALI , Gözde SIRGANCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.358066 DO - 10.24106/kefdergi.358066 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1217 EP - 1226 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.358066 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.358066 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Kategoriler Arasındaki Psikometrik Uzaklığının İncelenmesi %A Güneş SALI , Gözde SIRGANCI %T Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Kategoriler Arasındaki Psikometrik Uzaklığının İncelenmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.358066 %U 10.24106/kefdergi.358066
ISNAD SALI, Güneş , SIRGANCI, Gözde . "Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Kategoriler Arasındaki Psikometrik Uzaklığının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1217-1226. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.358066