Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1091 - 1100 2018-07-15

The Effects of Physical Activity Cards Used in Physical Education Courses on Academic Learning Time
Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Kartlarının Akademik Öğrenme Zamanına Etkisi

Elvan Esen [1] , A. Dilşad Mirzeoğlu [2]

83 133

The aim of this research was to investigate the effect of Physical Activity Cards (PACs) used in physical education courses in secondary school on academic learning time. The quasi-experimental study research design (inequivalent design with control group) was used in this research. The investigation was carried out at one of the secondary school in Mudurnu, a town of Bolu province, during the educational year of 2014-2015. The physical education and sports course was taught 6 weeks using PACs (experiment groups) and without using PACs (control groups). The data were analyzed using the observation form developed by Parker (1989) and percentage, frequency and independent samples t-test were used to analyze the data.  As a result, it was defined that the experiment groups performing courses using PACs spent more time for academic learning time.


The aim of this research was to investigate the effect of Physical Activity Cards (PACs) used in physical education courses in secondary school on academic learning time. The quasi-experimental study research design (inequivalent design with control group) was used in this research. The investigation was carried out at one of the secondary school in Mudurnu, a town of Bolu province, during the educational year of 2014-2015. The physical education and sports course was taught 6 weeks using PACs (experiment groups) and without using PACs (control groups). The data were analyzed using the observation form developed by Parker (1989) and percentage, frequency and independent samples t-test were used to analyze the data. As a result, it was defined that the experiment groups performing courses using PACs spent more time for academic learning time.
Bu çalışmanın amacı ortaokul beden eğitimi ve spor derslerinde kullanılan Fiziksel Etkinlik Kartlarının (FEK) akademik öğrenme zamanına etkisini incelemektir. Araştırmada, yarı deneysel çalışma desenlerinden eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırma 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde Bolu İli Mudurnu İlçesi'nde bulunan bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada deney gruplarında 6 hafta boyunca beden eğitimi ve spor dersi FEK kullanılarak, kontrol gruplarında ise FEK kullanılmadan işlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler Parker (1989) tarafından geliştirilen gözlem formu kullanılarak analiz edilmiş ve verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans ve bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, FEK ile ders işlenen deney gruplarında akademik öğrenme zamanına daha fazla zaman ayrıldığı belirlenmiştir.

 • Anderson, L. W., & Walberg, H. J. (Eds.). (1993). Timepiece:Extending and enhancing learning time. Reston, VA: National Association of Secondary School Principals.
 • Beckett, K.D. (1989). The effects of motor appropriate engagement ALT-PE (M) on achievement in a badminton skill during an experimental unit. The Physical Educator, 46(1), 36-40.
 • Dağdelen O., Kösterioğlu İ. (2015). İlkokullardaki Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1308-9196 (3), 146-155.
 • Derri, V., Emmanouilidou, K. ve Vassiliadou, O. (2007). Academic learning time in physical education (ALT-PE): Is it related to fundamental movement skill acqusition and learning?. Internatiol Journal of Sport Sscience, Vol III83), 12-23.
 • Hastie, P.A. (1994). Selected Teacher Behaviours and Student ALT-PE in Se-condary School Physical Education. Journal of Teachıng in Physıcal Educa-tion, 13. 242-259.
 • İrez, S.G., Yaman, M., İrez, G.B., Saygın, Ö. (203). Fiziksel Etkinlik Kartları Uygulamasının İlköğretim Beden Eğitimi Derslerindeki Öğretmen Davranışları Üzerine Etkisi. International Journal of Human Sciences. 1303-5134.
 • Karasar, N.(2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağı-tımı.
 • MEB. (2012). İlkokul 1-4.Sınıflar Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı, Ankara.
 • MEB. (2013). Ortaokul 5-8. Sınıflar Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı, Ankara.
 • Metzler, M. (1990). Instructional Supervision for Physical Education. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Mirzeoğlu A.D., Munusturlar S., ve Çelen A. (2014). Akran Öğretimi Modeli-nin Akademik Öğrenme Zamanına ve Voleybol Becerilerinin Öğrenimine Etkisi, H. Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 184-202.
 • Munusturlar, S. (2011). Beden Eğitimi Derslerinde Kullanılan Farklı Öğre-tim Yöntemlerinin Akademik Öğrenme Zamanına Etkisi, Yayınlanmamış Yük-sek Lisans Tezi, AİBÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Sau-Ching A., (1999). Relationship between Teacher Behaviors and Student Academiz Learning Time in Junior Secondary Physical Education, Educational Research Journal, vol:14, no:1,73-84.
 • Silverman, S., Dodds, P., Placek, J., Shute, S., Rife, F. (1984). Academic lear-ning time in elementary school physical education (ALT-PE) for student subgro-ups and instructional activity units. Research Quarterly for Exercise and Sport, 55(4), 365-370.
 • Silverman, S., Mercier, K. (2015). Teaching for physical literacy: Implications to instructional design an PETE. Journal of Sport and Health Science, 4(2), 150-155.
 • Siedentop, D. (1991). Developing Teaching Skills in Physical Education (3rd ed). Mayfield Publishing Company, CA 94041.
 • Siedentop, D. (2000). Developing Teaching Skills in Physical Education. Daryl Siedentop, Deborah Tannehill. Mountain View, Calif. : Mayfield Pub.
 • Parker, M. (1989). Academic Learning Time in Physical Education and Sport Instruction. Darst, P.W., Zakrajsek, D.B ve Mancini , V.H. (ed). Second Edition, Illınois: Humon Kinetics Books.
 • Placek, J. H., Randall, L. (1986). Comparison of Academic Learning Time in Physical Education: Students of Specialist And Nonspecialists. Journal of Teac-hing in Physical Education, 5, 157 – 165.
 • Torphe, S. (2013). Uluslararası İlham Projesi, TOPS Kartları Tanıtım Notları, Ankara.
 • Usluoğlu, Z. (2014). Fiziksel Etkinlik Kartlarına İlişkin Görüşler ve Kartla-rın Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, AİBÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Yıldırım, A., İnce, L., Kirazcı, S., Çiçek, Ş. (2007). Beden Eğitimi Öğretmenle-ri ve Öğretmen Adaylarının Derslerindeki Akademik Öğrenme Sürelerinin Anali-zi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 31-41.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Elvan Esen
Kurum: Hacımusalar Ortaokulu, Mudurnu, Bolu
Ülke: Turkey


Yazar: A. Dilşad Mirzeoğlu
Kurum: Sakarya Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Sakarya
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi433411, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1091 - 1100}, doi = {10.24106/kefdergi.433411}, title = {Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Kartlarının Akademik Öğrenme Zamanına Etkisi}, key = {cite}, author = {Esen, Elvan and Mirzeoğlu, A. Dilşad} }
APA Esen, E , Mirzeoğlu, A . (2018). Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Kartlarının Akademik Öğrenme Zamanına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1091-1100. DOI: 10.24106/kefdergi.433411
MLA Esen, E , Mirzeoğlu, A . "Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Kartlarının Akademik Öğrenme Zamanına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1091-1100 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/433411>
Chicago Esen, E , Mirzeoğlu, A . "Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Kartlarının Akademik Öğrenme Zamanına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1091-1100
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Kartlarının Akademik Öğrenme Zamanına Etkisi AU - Elvan Esen , A. Dilşad Mirzeoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.433411 DO - 10.24106/kefdergi.433411 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1091 EP - 1100 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.433411 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.433411 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Kartlarının Akademik Öğrenme Zamanına Etkisi %A Elvan Esen , A. Dilşad Mirzeoğlu %T Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Kartlarının Akademik Öğrenme Zamanına Etkisi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.433411 %U 10.24106/kefdergi.433411
ISNAD Esen, Elvan , Mirzeoğlu, A. Dilşad . "Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Kartlarının Akademik Öğrenme Zamanına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1091-1100. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.433411