Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1081 - 1089 2018-07-15

Examination on the Students’ Attitudes towards Using Emoticons for Communication
Emoticonların İletişim Aracı Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi

Hülya Sönmez [1]

53 113

The present study examines the children’s attitudes towards emoticons they frequently use both in verbal and written communication to express their feelings and ideas. The literature survey conducted shows that although emoticons have been a curious subject for researchers lately, there is still a need to study the concept further in many aspects. The fact that the place and importance of emoticons in education have not been explained completely makes the present study more essential. We developed “Attitude Scale for Using Emoticons (ASK TO)” in order to determine children’s attitudes towards emoticons they use both in school environment and other places. The scale has been completed in accordance with the comments and recommendations by authorities in the field and by assessment and evaluation specialists. Then the pilot study was implemented on fifty students. At the end of the implementation, the scale and appendix were reviewed and implemented on 297 students of eighth grade. Data from the implementation were analyzed through SPSS 17 statistics program and the validity, reliability and factor analyses of the scale were done. The result of the analyses gave a Cronbach’s Alpha value of (,844), suggesting a high reliability for the scale. In the factor analysis, KMO value was found to be (,872) and the Barlett test was (p= ,000) found significant, suggesting that the factor has a good homogeneity. At the end of the research it was determined that the students' attitudes towards emoticones were very positive. As a result of this finding it has been suggested that emoticons can be used as a useful tool in some areas of education.


Bu çalışmada öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etmek için sıklıkla kullandığı emoticonlara yönelik tutumları incelenmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda emoticonların son zamanlarda araştırmacıların dikkatini çekse de bu konunun birçok yönden hâlâ araştırılması gerektiği belirlenmiştir. Özellikle eğitimde emoticonların yeri ve öneminin tam olarak aydınlatılmaması bu çalışmayı daha elzem kılmıştır. Öğrencilerin okul içinde ve dışında kullandıkları emoticonlara yönelik tutumları belirlemek amacıyla “Anlamlı Suratları (Emoticon) Kullanma Tutum Ölçeği” (ASK TO) geliştirildi. Konu alanı uzmanları ve ölçme değerlendirme uzmanlarının görüş ve önerileriyle tamamlanan ölçeğin pilot uygulaması elli öğrenci ile yapıldı. Bunun sonucunda gözden geçirilen ölçek ve eki, sekizinci sınıfta eğitim-öğretim gören 297 öğrenciye uygulandı. Toplanan veriler SPSS 17 istatistik programında analiz edilerek ölçeğin geçerlilik, güvenirlik ve faktör analizleri yapıldı. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach's Alpha değeri (,844) olarak belirlenmiş olup; ölçeğin oldukça güvenilir olduğu saptandı. Faktör analizinde ise KMO (,872)  ve Barlet testi (p= ,000)  anlamlı bulunarak faktör homojenliğinin iyi olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda öğrencilerin emoticonlarla ilgili tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu sonucunda emoticonların eğitimde yararlı ve etkili bir araç olarak nasıl kullanılacağı önerilmiştir.


 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LİSREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • De Vellis, R. F. (2014). Ölçek geliştirme kuram ve uygulamalar (Çev. Edt. Tarık Totan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Goleman, D. (2016). Duygusal zekâ EQ neden IQ’dan daha önemlidir? (Çev. Banu Seçkin Yüksel) İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Gürçayır, S. (2009). “İnternet çağının hiyeroglifleri” ya da evrenselleşen sanal bedenler: MSN ifadeleri. Millî Folklor, 83, 111-15.
 • Halvorsen, A. (2012). Patterns of emoticon usage in ESL students’ discussion forum writing. CALICO Journal, 29 (4), 694-717.
 • Huang, A. H., Yen D. C. & Zhang, X. (2008). Exploring the potential effects of emoticons. Information & Management, 45, 466-473.
 • Hudson, M. B., B. A, S Nicolas, S. C., Howser, M. E., Lipsett, K. E., Robinson, W., Pope, L. J., Hobby, A. F. & Friedman, D. R. (2015). Examining how gender and emoticons influence facebook jealousy. Cyberpsychology, Behavior And Social Networking, 18.
 • Ito, E. & Fujimoto, T. (2013). A proposal of intuitive and immediate emoticons system to do non-verbal communication with smartphones, 2013 4th International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation, 335-339.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Noben Yayıncılık.
 • Oto, S. Pelit, P. & Aydın, A. (2002). Non-concordance in amblyopia treatment: the effective use of ‘smileys’. Strabismus, 10, 23–30.
 • Privitera, J. G., Phillips, T. E., Zuraikat, F. M. & Paque, R. (2015). Research report: Emolabeling increases healthy food choices among grade school children in a structured grocery aisle setting, Appetite, 92, 173-177.
 • Siegel, R. M., Anneken, A., Duffy, C., Simmons, K., Hudgens, M., Lockhart, M. K. & Shelly, J. (2015). Emoticon use increases plain milk and vegetable purchase in a school cafeteria without adversely affecting total milk purchase. Clinical Therapeutics, 37, 1938-1943.
 • Skovholt, K. & Kankaanranta, A. (2014). The communicative functions of emoticons in workplace e-mails: :-). Journal of Computer-Mediated Communication, 19, 780-797.
 • Visser N., Alant, E. & Harty, M. (2008). Which graphic symbols do 4-year-old children choose to represent each of the four basic emotions? Augmentative and Alternative Communication, 24 (4), 302-312.
 • Wolf, A. (2000). Emotional expression online: gender differences in emoticon use. Cyberpsychology & Behavior, 3 (59), 827-33.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hülya Sönmez
Kurum: Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Muş
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi433434, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1081 - 1089}, doi = {10.24106/kefdergi.433434}, title = {Emoticonların İletişim Aracı Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sönmez, Hülya} }
APA Sönmez, H . (2018). Emoticonların İletişim Aracı Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1081-1089. DOI: 10.24106/kefdergi.433434
MLA Sönmez, H . "Emoticonların İletişim Aracı Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1081-1089 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/433434>
Chicago Sönmez, H . "Emoticonların İletişim Aracı Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1081-1089
RIS TY - JOUR T1 - Emoticonların İletişim Aracı Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi AU - Hülya Sönmez Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.433434 DO - 10.24106/kefdergi.433434 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1081 EP - 1089 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.433434 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.433434 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Emoticonların İletişim Aracı Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi %A Hülya Sönmez %T Emoticonların İletişim Aracı Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.433434 %U 10.24106/kefdergi.433434
ISNAD Sönmez, Hülya . "Emoticonların İletişim Aracı Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1081-1089. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.433434