Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1167 - 1177 2018-07-15

Batı’da Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmalarının Gelişimi
The Development of Comparative Education Research in the West

Feride Öksüz Gül [1]

72 107

Bu derleme çalışması, karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının gelişimini incelemeyi ve bu araştırmaların güncel doğasını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için öncelikle karşılaştırma araştırmalarının genel özellikleri ve var oluş sebepleri tartışılmış; eğitim araştırmalarında ‘karşılaştırma’ teriminin epistemolojik dayanakları ele alınmıştır. Ardından bir disiplin olarak karşılaştırmalı eğitimin tarihsel süreçte edindiği –etkileri halen sürmekte olan- amaçları ve işlevleri dönemsel olarak incelenmiştir. Son olarak, güncel karşılaştırmalı eğitim araştırmalarını şekillendiren kavramlar, birbirleri ile olan ilişkileri bağlamında değerlendirilmiştir.

This review study aims to examine the development of comparative education research and to reveal the current nature of the knowledge area. To achieve this goal, the general characteristics of comparative research and dimensions which has led to its existence are discussed and also epistemological foundations of the term 'comparison' in educational research are addressed. Afterwards, the aims and functions of comparative education as a discipline have been studied in the context of historical process. Finally, the concepts which shape contemporary comparative education research have been examined in relation to each other.

 • Arnove, R.F. (2003). Introduction: Reframing Comparative Education. R. F.
 • Arnove, C. Alberto & A. Torres (edt.) Comparative Education: The Dialectic of the Global and the Local içinde (ss.1-24). London: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Auld, E., & Morris, P. (2014). Comparative education, the ‘New Paradigm’and policy borrowing: constructing knowledge for educational reform. Comparative Education, 50(2), 129-155.
 • Bereday, G. Z. (1964). Sir Michael Sadler's" Study of Foreign Systems of Educa-tion". Comparative education review, 7(3), 307-314.
 • Bray, M. (2014). Actors and purposes in comparative education. Comparative Education Research içinde (ss. 19-46). Springer International Publishing.
 • Carnoy, M. (2006). Rethinking the comparative—and the international. Comparative Education Review, 50(4), 551-570.
 • Cowen, R. (2014). Comparative education: stones, silences, and siren songs. Comparative Education, 50(1), 3-14.
 • Crossley, M. (2014). Global league tables, big data and the international transfer of educational research modalities. Comparative Education, 50(1), 15-26.
 • Epstein, E. H., & Carroll, K. T. (2005). Abusing ancestors: Historical functionalism and the postmodern deviation in comparative education. Comparative Education Review, 49(1), ss. 62-88.
 • Fraser S. (1964) Jullien's plan for comparative education 1816–1817. New York: Teachers College, Columbia University.
 • Freire, P. (2010). Ezilenlerin Pedagojisi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • George Z. F. Bereday. (1964). Sir Michael Sadler's "Study of Foreign Systems of Education". Comparative Education Review, 7(3), ss. 307–314.
 • Grant, C. A. & Khurshid, A. (2009). Multi-cultural education in a global context: adressing the varied perspectives and themes. R. Cowen & A. M. Kazamias (Edt.) Interna-tional Handbook of Comparative Education içinde (ss. 403-414). Springer Netherlands.
 • Hans, N. (1949). Comparative Education: A study of educational factors and traditions. Londra: Routledge.
 • Hariri, Y. N. (2016). Hayvanlardan tanrılara sapiens: insan türünün kısa bir tarihi. (26. Baskı). Kolektif Kitap, İstanbul.
 • Hayhoe, R., & Mundy, K. (2008). Introduction to comparative and international education: Why study comparative education. K. Mundy, K. Bickmore, R.
 • Hayhoe, M. Madden & K. Madjidi (Edt.) Comparative and international education: Issues for teacher, (ss. 1-21). Teachers College Press: Canada.
 • Kaloyannaki, P., & Kazamias, A. M. (2009). The modernist beginnings of Comparative Education: The proto-scientific and the reformist-meliorist administrative mo-tif. International handbook of comparative education içinde (ss. 11-35). Springer Netherlands.
 • Kazamias, A. M. (2009a). Forgotten men, forgotten themes: The historical-philosophical-cultural and liberal humanist motif in comparative education. R.
 • Cowen & A. M. Kazamias (Edt.) International Handbook of Comparative Education içinde (ss. 37-58). Springer Netherlands.
 • Kazamias, A. M. (2009b). Comparative education: Historical reflections. R. Cowen & A. M. Kazamias (Edt.) International Handbook of Comparative Education içinde (ss. 139-157). Springer Netherlands.
 • Khakpour, A. (2013). Methodology of comparative studies in education. Contempo-rary Educational Researches Journal, 2(1), ss. 20-26.
 • Klerides, E. (2009). National cultural identities, discourse analysis and comparative education. International handbook of comparative education içinde (ss. 1225-1247). Springer Netherlands.
 • Kubow, P. & Fossum, P. R. (2007). Comparative Education: Exploring Issues in International Context. New Jersey: Pearson Merril/Prentice Hall.
 • Masemann, V. L. (2003). Culture and Education. . F. Arnove, C. Alberto & A. Torres (edt.) Comparative Education: The Dialectic of the Global and the Local (ss.115-132). London: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Mattheou, D. (2009). The Scientific Paradigm in Comparative Education. R. Cowen & A. M. Kazamias (Edt.) International Handbook of Comparative Education içinde (ss. 59-71). Springer Netherlands.
 • Meyer, H. D., & Benavot, A. (Eds.). (2013, May). PISA, power, and policy: The emergence of global educational governance. Symposium Books Ltd. OECD (2001). Aging and transport: mobility needs and safety issues. <http://www.ocs.polito.it/biblioteca/mobilita/OECDAgeing.pdf > Erişim Tarihi: 21.12.2016.
 • Olmos, L., E. & Torres, C., A. (2009). Theories of state, educational expansion, development, and globalizations: Marxian and critical approaches. R. Cowen &
 • A. M. Kazamias (Edt.) International Handbook of Comparative Education içinde (ss. 73- 87). Springer Netherlands.
 • Paulston, R. G.. (1977). Social and Educational Change: Conceptual Frameworks. Comparative Education Review, 21(2/3), 370–395.
 • Phillips, D. (2014). ‘Comparatography’, history and policy quotation: some reflections. Comparative Education, 50(1), 73-83.
 • Rust, V. D. (2006). Foreign influences in educational reform. Cross‐national attraction in education: Accounts from England and Germany, 23-33, googlebooks.com aracılığı ile erişilmiştir.
 • Rust, V. D., Johnstone, B., & Allaf, C. (2009). Reflections on the development of comparative education. R. Cowen & A. M. Kazamias (Edt.) International Handbook of Comparative Education içinde (ss. 121-138). Springer: Netherlands.
 • Wilson, D. N. (2003). The future of comparative and international education in a globalised world. International Review of Education, 49(1-2), ss. 15-33.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Feride Öksüz Gül

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi434149, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1167 - 1177}, doi = {10.24106/kefdergi.434149}, title = {Batı’da Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmalarının Gelişimi}, key = {cite}, author = {Öksüz Gül, Feride} }
APA Öksüz Gül, F . (2018). Batı’da Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmalarının Gelişimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1167-1177. DOI: 10.24106/kefdergi.434149
MLA Öksüz Gül, F . "Batı’da Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmalarının Gelişimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1167-1177 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/434149>
Chicago Öksüz Gül, F . "Batı’da Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmalarının Gelişimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1167-1177
RIS TY - JOUR T1 - Batı’da Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmalarının Gelişimi AU - Feride Öksüz Gül Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.434149 DO - 10.24106/kefdergi.434149 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1167 EP - 1177 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.434149 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434149 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Batı’da Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmalarının Gelişimi %A Feride Öksüz Gül %T Batı’da Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmalarının Gelişimi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.434149 %U 10.24106/kefdergi.434149
ISNAD Öksüz Gül, Feride . "Batı’da Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmalarının Gelişimi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1167-1177. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434149