Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1195 - 1206 2018-07-15

Pısa ve Tüik Verileri Çerçevesinde Türkiye’de Eğitimde Eşitsizlik
Inequality in Education in Turkey in the Scope of PISA and TSI

Nermin Kıbrıslıoglu Uysal [1] , Selahattin Gelbal [2]

109 188

Araştırmanın amacı, Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliğinin PISA bulguları ve TÜİK verileri çerçevesinde boylamsal olarak betimsel değerlendirilmesidir. Araştırma kapsamında PISA 2009, 2012, 2015 verileri ile 2008-2015 TÜİK eğitim ve kültür verileri bölgelere göre değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları tüm bölgelerde matematik, fen ve okuma alanlarında öğrenci başarılarının 2015 yılında önemli ölçüde düştüğünü göstermektedir. PISA başarı puanlarında üç alanda ve tüm yıllarda bölgeler arasında manidar farklılıklar vardır. Başarısı en düşük olan bölgeler Güneydoğu ve Ortadoğu Anadolu bölgeleridir. TÜİK verilerine ilişkin en çarpıcı bulgu ise tüm bölgelerde temel eğitimde okullaşma oranının 2012 yılında sonra ciddi derecede düşmesidir. Ayrıca TÜİK’ten elde edilen eğitim ve kültür verilerinin de bölgeler arasında farklılıklar olduğu bulunmuştur.

The purpose of this study was to evaluate equality in education within PISA results and TUIK data longitudinally. In the current study, 2009, 2012 and 2015 PISA cognitive data and 2008-2015 TSI education and culture data examined according to regions. The results of the study indicated that students’ mean achievement scores on mathematics, science and reading decreased considerably in 2015 for all regions. There were significant differences among regions in all areas and all years. In general, the least successful regions were Southeastern and Middle-eastern Anatolia. According to TSI data, most impressive result was that in 2012 schooling rate in primary education decreased dramatically in all regions. Moreover, there were considerable differences among regions with respect to 2015 TUIK education and culture data.

 • Aydın, A., Sarıer, Y. ve Uysal, Ş. (2012). Sosyoekonomik ve sosyokültürel değişkenler açısından PISA matematik sonuçlarının karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 37,20-30.
 • Ball, S.J. (2010). New class inequalities in education: Why education policy may be looking in the wrong place: Education policy, civil society and social class. International Journal of Sociology and Social Policy, 30 (3/4),155-166, https://doi.org/10.1108/01443331011033346
 • Berberoğlu, G., & Kalender. (2005). Investigation of student achievement across years, school types and regions: the SSE and PISA analyses. Educational Sciences and Practice, 4(7), 21-35.
 • Çalışkan Maya, İ. (2006). AB sürecinde Türkiye ile AB ülkeleri eğitim istatistiklerinin karşılaştırması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,4(4), 375-394.
 • Çelen, F.K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S.S. (2011). Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları. Akademik Bilişim, 1-9. Dünya Bankası Raporu. Türkiye’de temel eğitimde kalite ve eşitliğin geliştirilmesi zorluklar ve seçenekler. [Çevirim içi: http://abdigm.meb.gov.tr/projeler/ois/egitim/007.pdf ]. Erişim tarihi. 20.01.2017.
 • Frankel,J.R., Wallen, N.,E. & Hyun, H.H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education. McGraw-Hill, NY.
 • Gök, F. (2004). Eğitim hakkı: Türkiye gerçeği. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Güzeller, C., Akın, A. (2011). The inter-regional inequalıty of access to information and communicatıon technology in Turkey based on PISA 2009 data. TOJET:The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (4), 349-354.
 • Marks, G.H. (2005). Cross-national differences and accounting for social class inequalities in education. International Sociology, 20(4), 483–505. doi: 10.1177/0268580905058328.
 • OECD (Organization for Economics Cooperation and Development). [Çevirim-içi: http://www.oecd.org/pisa/]. Erişim tarihi: 20.01.2017.
 • Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows. Allen & Unvin, Australia.
 • Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime giriş sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitim-de fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11,(3),107-129.
 • Sinko, M., & Lehtinen, E. (1999). The challenges of ICT in Finnish education. The Finnish National Fund for Research and Development SITRA. Atena kustannus, WSOY, Juva.
 • UDHR (Universal Declaration of Human Rights). [Çevirim-içi: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/]. Erişim tarihi: 12.10.2017.
 • Tabachnick, B.,G. & Fidell, L.,S.(2007). Using Multivariate Statistics (5th Ed.). Pearson, Boston.
 • Tomul, E (2007). Türkiye’de eğitime katılım üzerinde gelirin etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 122-131.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nermin Kıbrıslıoglu Uysal

Yazar: Selahattin Gelbal

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi434152, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1195 - 1206}, doi = {10.24106/kefdergi.434152}, title = {Pısa ve Tüik Verileri Çerçevesinde Türkiye’de Eğitimde Eşitsizlik}, key = {cite}, author = {Kıbrıslıoglu Uysal, Nermin and Gelbal, Selahattin} }
APA Kıbrıslıoglu Uysal, N , Gelbal, S . (2018). Pısa ve Tüik Verileri Çerçevesinde Türkiye’de Eğitimde Eşitsizlik. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1195-1206. DOI: 10.24106/kefdergi.434152
MLA Kıbrıslıoglu Uysal, N , Gelbal, S . "Pısa ve Tüik Verileri Çerçevesinde Türkiye’de Eğitimde Eşitsizlik". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1195-1206 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/434152>
Chicago Kıbrıslıoglu Uysal, N , Gelbal, S . "Pısa ve Tüik Verileri Çerçevesinde Türkiye’de Eğitimde Eşitsizlik". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1195-1206
RIS TY - JOUR T1 - Pısa ve Tüik Verileri Çerçevesinde Türkiye’de Eğitimde Eşitsizlik AU - Nermin Kıbrıslıoglu Uysal , Selahattin Gelbal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.434152 DO - 10.24106/kefdergi.434152 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1195 EP - 1206 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.434152 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434152 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Pısa ve Tüik Verileri Çerçevesinde Türkiye’de Eğitimde Eşitsizlik %A Nermin Kıbrıslıoglu Uysal , Selahattin Gelbal %T Pısa ve Tüik Verileri Çerçevesinde Türkiye’de Eğitimde Eşitsizlik %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.434152 %U 10.24106/kefdergi.434152
ISNAD Kıbrıslıoglu Uysal, Nermin , Gelbal, Selahattin . "Pısa ve Tüik Verileri Çerçevesinde Türkiye’de Eğitimde Eşitsizlik". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1195-1206. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434152