Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1289 - 1296 2018-07-15

Foundation Works of Gazi Bodur Hüseyin Pasha in Pljevlja as a Traning, Culture, Social and Worship Institution
Bir Eğitim, Kültür, Sosyal ve İbadet Müessesesi Olarak Gazi Bodur Hüseyin Paşa’nın Taşlıca’daki Vakıf Eserleri

Hamza Keleş [1] , Mustafa Can [2]

57 86

Gazi Bodur Hüseyin Pasha (Hüseyin Pasha the Short), was born in Taşlıca (Pljevlja), which is now within the borders of Montenegro. He was in charge of important military and administrative organizations in the Ottoman Empire through devshirme by Sokollu Mehmed Pasha. When he was a sanjakbey in Herzegovina, he established a foundation on behalf of his name in Taşlıca, which was the center of the sanjak and also his hometown. Taşlıca was quickly transformed into an Ottoman city thanks to the works which were built by Hüseyin Pasha. Hüseyin Pasha Foundation certificate charter has not been found yet. Therefore, the information about the foundation can be obtained from the records of two main archives in the archive of the Directorate General of Foundations and from the Book of Travels of Evliya Çelebi, The foundation established by Gazi Bodur Hüseyin Pasha includes a mosque, a school, a madrasah, an inn, a caravansaray, a hammam and an imaret. In this regard, serving the purpose as an educational, social, cultural and worship institutions of a certain region is also valid for Hüseyin Pasha Foundation like many other Ottoman foundations. This article aims to give information about Gazi Bodur Hüseyin Pasha’s foundation works in Karadağ, Taşlıca in light of the related documents.


Gazi Bodur Hüseyin Paşa, günümüzde Karadağ sınırları içerisinde kalan Taşlıca’da (Pljevlja) doğmuş ve Sokollu Mehmed Paşa tarafından devşirildikten sonra Osmanlı Devleti’nde askeri ve idari organizasyonlarında önemli görevlerde bulunmuştur. Hersek sancakbeyliği yaptığı dönemde sancak merkezi ve aynı zamanda memleketi olan Taşlıca’da kendi adına bir vakıf tesis ettirmiştir. Hüseyin Paşa tarafından yaptırılan eserlerle beraber Taşlıca hızlı bir şekilde Osmanlı şehri kisvesine bürünmüştür. Hüseyin Paşa Vakfı’nın kendisine ait vakfiyesine henüz rastlanılmamıştır. Bu nedenle vakfa ait bilgiler Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivindeki iki temel arşiv kaydından ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden elde edilebilmektedir. Gazi Bodur Hüseyin Paşa tarafından tesis edilen vakıf bünyesinde cami, mektep, medrese, han, kervansaray, hamam, imaret yapıları bulundurmaktadır. Bu yönüyle belli bir bölgenin eğitim, sosyal, kültürel ve ibadet kurumu ihtiyacının karşılanması durumu, diğer birçok Osmanlı vakfında olduğu gibi Hüseyin Paşa vakfı için de geçerlidir. Bu makalede ilgili belgeler ışığında Gazi Bodur Hüseyin Paşa’nın Karadağ Taşlıca’daki vakıf eserleri hakkında bilgi verilecektir.
 • VGMA, Defter 744, Sayfa 157-161, Sıra 39.
 • VGMA, Defter 993, Sayfa 124-127, Sıra 148.
 • Ademi, Rahman, “Karadağ Vakıfları Hukuksal Perspektif”, Balkanlarda Osmanlı Vakıfları Eserleri Uluslararası Sempozyumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2012, s.277-285.
 • Agović, Bajro; “Džamije u Crnoj Gori”, Almanah Yayınları, Podgorica, 2001.
 • Ayverdi, Ekrem Hakkı, Avrupa’da Osmanlı Mimârî Eserleri Yugoslavya Cilt II, 3. Kitap, İstanbul Fetih Cemiyeti, 2. Baskı, İstanbul, 2000.
 • Bašagić-Redžepašić, Safvet Beg, Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine, Vlastita Naklada, Sarajevo, 1900.
 • Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 6. Kitap, 2. Cilt, Haz. Seyit Ali Kahraman, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Evliya Çelebi, Seyahatname, C. 6., İkdam Matbaası, İstanbul, 1318.
 • Oruç, Hatice, “15. Yüzyılda Bosna Sancağı ve İdari Dağılımı”, OTAM, Yıl 2005, Sayı 18, s.252-275.
 • Mehmet Süreyya (1996) [1890], Sicill-i Osmanî, Haz. Nuri Akbayar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1996, C.III.
 • Sönmez, Süleyman; Efe, Recep; Cürebal, İsa; Soykan, Abdullah; “XVII. Yüzyılda Karadağ’ın Coğrafi, Sosyal Ve Kültürel Özellikleri Üzerine Evliya Çelebi’nin Notları”, II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 1-4 Mayıs 2014, Podgorica–Karadağ, "Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani”, Cilt 1-2, Bölüm VII, s.730.
 • Tuğluca, Murat, “Güvenlik Kaygılarının İdari Modernleşmeye Etkisi: Taşlıca’nın İdari Dönüşümü (1851-1912)”, OTAM, 38 /Güz 2015, s.177-218.
 • Zlatar, Behija; Pelidija, Enes, “Prilog kulturnoj istorijiPljevalja Osmanskog perioda- Zadužbina Husein-paše Boljanića”, Prilozi za orijentalnu filologiju, Sarajevo, 1985. str.115.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hamza Keleş

Yazar: Mustafa Can

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi434174, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1289 - 1296}, doi = {10.24106/kefdergi.434174}, title = {Bir Eğitim, Kültür, Sosyal ve İbadet Müessesesi Olarak Gazi Bodur Hüseyin Paşa’nın Taşlıca’daki Vakıf Eserleri}, key = {cite}, author = {Keleş, Hamza and Can, Mustafa} }
APA Keleş, H , Can, M . (2018). Bir Eğitim, Kültür, Sosyal ve İbadet Müessesesi Olarak Gazi Bodur Hüseyin Paşa’nın Taşlıca’daki Vakıf Eserleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1289-1296. DOI: 10.24106/kefdergi.434174
MLA Keleş, H , Can, M . "Bir Eğitim, Kültür, Sosyal ve İbadet Müessesesi Olarak Gazi Bodur Hüseyin Paşa’nın Taşlıca’daki Vakıf Eserleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1289-1296 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/434174>
Chicago Keleş, H , Can, M . "Bir Eğitim, Kültür, Sosyal ve İbadet Müessesesi Olarak Gazi Bodur Hüseyin Paşa’nın Taşlıca’daki Vakıf Eserleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1289-1296
RIS TY - JOUR T1 - Bir Eğitim, Kültür, Sosyal ve İbadet Müessesesi Olarak Gazi Bodur Hüseyin Paşa’nın Taşlıca’daki Vakıf Eserleri AU - Hamza Keleş , Mustafa Can Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.434174 DO - 10.24106/kefdergi.434174 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1289 EP - 1296 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.434174 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434174 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Bir Eğitim, Kültür, Sosyal ve İbadet Müessesesi Olarak Gazi Bodur Hüseyin Paşa’nın Taşlıca’daki Vakıf Eserleri %A Hamza Keleş , Mustafa Can %T Bir Eğitim, Kültür, Sosyal ve İbadet Müessesesi Olarak Gazi Bodur Hüseyin Paşa’nın Taşlıca’daki Vakıf Eserleri %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.434174 %U 10.24106/kefdergi.434174
ISNAD Keleş, Hamza , Can, Mustafa . "Bir Eğitim, Kültür, Sosyal ve İbadet Müessesesi Olarak Gazi Bodur Hüseyin Paşa’nın Taşlıca’daki Vakıf Eserleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1289-1296. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434174