Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1307 - 1318 2018-07-15

Çalışma Becerileri Envanterinin Öğretmen Adayları Örneğinde Türkçe’ye Uyarlanması
Adapting the Inventory Measuring the Study Skills Inventory into Turkish on Prospective Teachers

Özgür Murat Çolakoglu [1] , Ahmet Mahiroglu [2]

50 92

Bu çalışmanın amacı, Dennis (2014) tarafından oluşturulan ve üniversite öğrencilerinin ders çalışma beceri düzeylerini belirlemeye yönelik kullanılan Çalışma Becerileri Envanteri’ni öğretmen adaylarında uygulanacak şekilde Türkçe’ye uyarlamaktır. Uyarlama işlemleri Uluslararası Test Komisyonu’nundan derlenen işlem basamakları doğrultusunda yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu dört grupta toplam 1221 öğretmen adayından oluşmaktadır. Orijinal halinde toplam 6 boyut ve 51 maddeden olan Çalışma Becerileri Envanteri’nin faktör yapısı her bir çalışma grubu için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) yardımıyla belirlenmiştir. Yapılan AFA sonucunda belirlenen alt boyutların bir üst düzey olan ders çalışma becerileri ile olan ilişkisi ikinci mertebeden Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Ders Çalışma Becerileri envanterinin toplam 19 madde ve 5 faktörden oluştuğu bulunmuştur.

The purpose of the study is to adopt Study Skills Inventory (SSI) which was developed by Dennis (2014) to determine the level of study skills of university students into turkish. Adaptation process were carried out in accordance with the process steps defined by the International Test Commission (ITC). Sample of the study is 1221 prospective teachers and sample is divided to four groups. The original form of the SSI, which has 6 dimensions and 51 items, was analyzed by exploratory factor analysis (EFA) to determine the factor structure for each study group. According to results of EFA, the relationship of the determined sub-dimensions between study skills was tested with second-order CFA (Confirmatory Factor Analysis). as a result of the study, the adapted ssi was composed of 19 item and 5 factor.

 • Adıgüzel, O., Batur, H. Z., & Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü ve y kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: mobil yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 165-182.
 • Ateş, V. (2013). Türkiye'deki 15 yaşındaki öğrencilerin bilgisayar teknolojileri imkânlarının okuma alışkanlıklarına etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171(2), 155-169.
 • Bay, E., Tuğluk, N., & Gençdoğan, B. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(2), 223-234
 • Bayhan, V. (2013). Gençlik ve postmodern kimlik örüntüleri-üniversite gençliğinin sosyolojik profili (inönü üniversitesi uygulaması), Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 134-157.
 • Benson, P. (2001). Teaching and researching autonomy in language learning. Harlow: Pearson Education.
 • Brown, W. F., & Holtzman, W. H. (1955). A study-attitudes questionnaire for predicting academic success. Journal of Educational Psychology, 46, 75-84
 • Byrne, B. M. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming (2 nd edition). Routledge Academy, New York.
 • Crede, M. & Kuncel, N. R. (2008). Study habits, skills, and attitudes: The third pillar supporting collegiate academic performance. Perspectives on Psychological Science, 3, 425-454.
 • Dechant, E. V. (1970). Improving the teaching of reading. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Demir, S., Kılınç, M. & Doğan, A. (2012). The effect of curriculum for developing efficient studying skills on academic achievements and studying skills of learners. International Electronic Journal of Elementary Education, 4(3), 427-440.
 • Deniz, K. Z. (2007). Psikolojik Ölçme Aracı Uyarlama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 1-16.
 • Dennis, H. C., (2014). Study Skills Inventory. http://sarc.sdes.ucf.edu/form-studyskills sayfasından erişilmiştir.
 • Enwistle, N. J. (1997). The Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST). Edinburgh: University of Edinburgh Centre for Research on Learning and Instruction.
 • Erdamar(Koç), G. (2010). Öğretmen adaylarının ders çalışma stratejilerini etkileyen bazı değişkenler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 82-93.
 • Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4(3), 272-299.
 • Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). London: Sage Publication.
 • Gettinger, M. & Siebert J., K. (2002). Contributions of study skills to academic competence, School Psychology Review, 31(3), 350-365.
 • Gregory, J. L., Horsham-Bratwaite, C., Queenan, M. L., & Skott, B. P. (2010). An Investigation of Student Study Behaviors in Post-Secondary Classes. NERA Conference Proceedings, 31. http://digitalcommons.uconn.edu/nera_2010/31.
 • Gurung, R. A. R., Weidert, J. & Jeske, A. (2010). Focusing on how students study. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 10(1). 28-35.
 • Hoover, J. J. & Patton, J. R. (1995). Teaching students with learning problems to use study skills. A Teacher’s Guide. Austin, TX: Pro-ED.
 • Hu, L., & Bentler, P.M. (1995). Structural equation modeling: Issues and applications. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Kartika, A. (2007). Study skills training: Is it an answer to the lack of college students’ study skills?. The International Journal of Learning, 14(9), 35–43.
 • Kesiktaş, A. D. (2006). Akademik çalışma becerileri ve özel gereksinimli öğrenciler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(1), 37-48.
 • Köymen, S. Ü. (1990). Geleneksel Yükseköğretim Sistemi Öğrencileri ile Açık öğretim Sistemi Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalıma Stratejileri Açısından Karşılaştırılması. Psikoloji –Seminer Dergisi Özel Sayı. (8. sayı), 785–797.
 • Locke, N. M. (1940). Student Skills Inventory: A study habits test. Journal of Applied Psychology, 24, 493-504.
 • McMurry, F. M. (1909). How to study, and teaching how to study. Boston. MA: Houghton Mifflin.
 • Moore, D. W., Readence, J. E., & Rickelman, R. J. (1983). An historical exploration of content area reading instruction. Reading Research Quarterly, 18, 419–438.
 • Raubenheimer, J. (2004). An item selection procedure to maxımise scale reliability and validity. Journal of Industrial Psychology. 30(4), 59-64.
 • Richardson, J., Robnolt, V. J., & Rhodes, J. A. (2010). A history of study skills: Not hot, but not forgotten. Reading Improvement; 47(2), 111-123.
 • Scherer, R. F., Wiebe F. A., Luther, D. C. & Adams J. S. (1988). Dimensionality of coping: factor stability using the ways of coping questionnaire. Psychological Reports, 62, 763-770.
 • Senemoğlu, N. (2011). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri. Eğitim ve Bilim, 36(160), 65-80.
 • Weinstein, C. E., & Palmer, D. R. (2002). Learning and Study Strategies Inventory (LASSI): User’s manual (2nd ed.) Clearwater, FL: H & H Publishing.
 • Wrenn, C. G. (1933). Study-habits inventory. Oxford, England: Stanford University Press.
 • Zimmerman, B. J. (1998). Becoming a self-regulated learner. Theory Into Practice, 41(2), 65-70.
 • Zimmerman, B. J. (2002). Academic Studying and the development of personal skill: A self regulatory perpective. Educational Psychologist. 33, 73-86.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özgür Murat Çolakoglu

Yazar: Ahmet Mahiroglu

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi434175, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1307 - 1318}, doi = {10.24106/kefdergi.434175}, title = {Çalışma Becerileri Envanterinin Öğretmen Adayları Örneğinde Türkçe’ye Uyarlanması}, key = {cite}, author = {Çolakoglu, Özgür Murat and Mahiroglu, Ahmet} }
APA Çolakoglu, Ö , Mahiroglu, A . (2018). Çalışma Becerileri Envanterinin Öğretmen Adayları Örneğinde Türkçe’ye Uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1307-1318. DOI: 10.24106/kefdergi.434175
MLA Çolakoglu, Ö , Mahiroglu, A . "Çalışma Becerileri Envanterinin Öğretmen Adayları Örneğinde Türkçe’ye Uyarlanması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1307-1318 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/434175>
Chicago Çolakoglu, Ö , Mahiroglu, A . "Çalışma Becerileri Envanterinin Öğretmen Adayları Örneğinde Türkçe’ye Uyarlanması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1307-1318
RIS TY - JOUR T1 - Çalışma Becerileri Envanterinin Öğretmen Adayları Örneğinde Türkçe’ye Uyarlanması AU - Özgür Murat Çolakoglu , Ahmet Mahiroglu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.434175 DO - 10.24106/kefdergi.434175 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1307 EP - 1318 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.434175 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434175 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Çalışma Becerileri Envanterinin Öğretmen Adayları Örneğinde Türkçe’ye Uyarlanması %A Özgür Murat Çolakoglu , Ahmet Mahiroglu %T Çalışma Becerileri Envanterinin Öğretmen Adayları Örneğinde Türkçe’ye Uyarlanması %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.434175 %U 10.24106/kefdergi.434175
ISNAD Çolakoglu, Özgür Murat , Mahiroglu, Ahmet . "Çalışma Becerileri Envanterinin Öğretmen Adayları Örneğinde Türkçe’ye Uyarlanması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1307-1318. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434175