Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1033 - 1042 2018-07-15

Öğretmen Adaylarının BDÖ’ye İlişkin Tutumları: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği
Prospective Teachers’ Attitudes Towards CAI: Manisa Celal Bayar University Sample

Oktay Işlak [1] , Murat Ateş [2] , Ahmet Delil [3]

123 161

This study analyses the attitudes of prospective teachers attending Manisa Celal Bayar University Faculty of Education during 2014-2015 academic year towards computer-aided instruction (CAI) in terms of some demographical variables. For this purpose, CAI attitude scale was conducted on 1432 prospective teachers, and it was found that the attitudes are positive in average. It is also found that the attitudes towards CAI in terms of geographical region, program attended, and internet access are not statistically different, whereas the attitudes towards CAI in terms of gender, grade and personal computer ownership are statistically different.

Computer aided instruction (CAI), attitude, prospective teachers.
 • Akekin Başkaya, A. (2014). İlköğretimde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Alaa, S. (2006). Factors influencing teachers’ attitudes toward personal use and school use of computers: New Evidence From a Developing Nation. Evaluation Review, 86-133.
 • Arslan, A. (2006). Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 24-33.
 • Ateş, A. M., Delil, A., Işlak, O. ve Savcı, Ü. Z. (2016). Pedagojik Formasyon Eğitimine Katılan Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretim İle İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 199-214.
 • Başarıcı, R. ve Ural, A. (2009). Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 165-176.
 • Çakmak, Z. ve Taşkıran, C. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 529-537.
 • Çobanoğlu, İ. (2007). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime ve Bilgisayara Yönelik Tutumları. I. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitapçığı (s. 298-306). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Matbaası.
 • Demirel, Ö. (2012). Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kahraman, E. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime ve Teknolojiye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Niğde: Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Kaplan, A., Öztürk, M., Altaylı, D. ve Ertör, E. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(2), 89-103.
 • Karadağ, E., Sağlam, H. ve Baloğlu, N. (2008). Bilgisayar Destekli Eğitim [BDE]: İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 251-266.
 • Karasar, N., (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Sanem Matbaacılık
 • Karatas, H., Alcı, B. ve Karabıyık Çeri, B. (2015). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1-9.
 • Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutum Ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 177-188.
 • Küçük, B., İşleyen, T., Deniz, D. ve Cansız, Ş. (2014). Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(2), 212-223.
 • MEB (2016). Eğitimde FATİH Projesi Hakkında. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ (21.06.2016 tarihinde ulaşılmıştır).
 • Özgen, K., Obay, M. ve Bindak, R. (2009). Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Ve Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. T.C. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), 1(2), 12-24.
 • Sezer, A. (2011). Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1-19.
 • Şahin, A. ve Akçay, A. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(2), 909-918.
 • TTKB. (2015). İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı (1-4). Ankara: MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Yıldırım, S. ve Kaban, A. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Karşı Tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 158-168.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Oktay Işlak
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Murat Ateş
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Ahmet Delil
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi434980, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1033 - 1042}, doi = {10.24106/kefdergi.434980}, title = {Öğretmen Adaylarının BDÖ’ye İlişkin Tutumları: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Işlak, Oktay and Ateş, Murat and Delil, Ahmet} }
APA Işlak, O , Ateş, M , Delil, A . (2018). Öğretmen Adaylarının BDÖ’ye İlişkin Tutumları: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1033-1042. DOI: 10.24106/kefdergi.434980
MLA Işlak, O , Ateş, M , Delil, A . "Öğretmen Adaylarının BDÖ’ye İlişkin Tutumları: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1033-1042 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/434980>
Chicago Işlak, O , Ateş, M , Delil, A . "Öğretmen Adaylarının BDÖ’ye İlişkin Tutumları: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1033-1042
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının BDÖ’ye İlişkin Tutumları: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği AU - Oktay Işlak , Murat Ateş , Ahmet Delil Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.434980 DO - 10.24106/kefdergi.434980 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1033 EP - 1042 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.434980 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434980 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Öğretmen Adaylarının BDÖ’ye İlişkin Tutumları: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği %A Oktay Işlak , Murat Ateş , Ahmet Delil %T Öğretmen Adaylarının BDÖ’ye İlişkin Tutumları: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.434980 %U 10.24106/kefdergi.434980
ISNAD Işlak, Oktay , Ateş, Murat , Delil, Ahmet . "Öğretmen Adaylarının BDÖ’ye İlişkin Tutumları: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1033-1042. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434980