Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, Sayfalar 1407 - 1417 2018-09-15

Etkin Dinleme Eğitiminin Dinlediğini ve Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi
The Effect of Active Listening Training on Listening and Reading Comprehension

Nuri Karasakaloğlu [1] , Berker Bulut [2]

184 217

Bu araştırmada, dördüncü sınıf öğrencilerine verilen etkin dinleme eğitiminin, öğrencilerin dinlediklerini ve okuduklarını anlamaları üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada deney grubundaki öğrencilere haftada iki ders saati olmak üzere sekiz hafta süresince etkin dinleme eğitimi verilmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilere ise etkin dinleme eğitiminin içeriğini oluşturan materyaller sunulmuş ancak bu materyalleri geleneksel dinleme çalışmaları yaparak haftada iki saatlik uygulamalarla sekiz hafta süresince işlemeleri sağlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular incelendiğinde, etkin dinleme eğitiminin dördüncü sınıf öğrencilerinin dinlediğini ve okuduğunu anlama düzeylerinin gelişimine olumlu yönde katkı sağladığı görülmüştür. Bununla birlikte araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç da öğrencilerin dinlediğini anlama başarısının, okuduğunu anlama başarısındaki gelişime ön koşul teşkil ettiği şeklindedir.
In this research, the effect of active listening training given to the fourth-grade students on their listening and reading comprehension was examined. Active listening training was given to students in the experimental group for eight weeks, two hours each week. The students in the control group were given materials including the content of active listening training and they were made to practice these materials for eight weeks, with two hours of practice per week, by doing traditional active listening practices. When the findings obtained from the research were analyzed, it was seen that active listening training positively contributed to the improvement of the fourth-grade students’ listening and reading comprehension levels. In addition to this, another finding obtained from the research was that the students’ listening comprehension achievement formed the prerequisite for the improvement in their reading comprehension achievement.
 • Aarnoutse, C., Van Den Bos, K.P. and Brand-Gruwel, S. (1998). Effects of Listening Comprehension Training on Listening and Reading. The Journal of Special Education, 32(2), 115-126.
 • Arı, G. (2010). Dinleme/İzleme Öğretimi. C. Yıldız (Ed.), Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi (s. 179-202). Ankara: Pegem Akademi Yayıncı-lık.
 • Calp, M. (2010). Özel Eğitim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi (4. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Cihangir, Z. (2000). Üniversite Öğrencilerine Verilen Etkin Dinleme Becerisi Eğitiminin Başkalarını Dinleme Becerisine Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üni-versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative, quantitative and mixed methods appraches (4. edi-tion). California: Sage Publications.
 • Devine, T. G. (1976). Listening and Reading. Annual Meeting of the Reading Association of Ireland.
 • Doğan, Y. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Dil Becerisi Olarak Dinlemeyi Geliştirme Çalışmaları. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Doğan, Y. (2011). Dinleme Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Duker, S. (1965). Listening and Reading. The Elementary School Journal, 65(6), 321-329.
 • Erdoğan, E. O. (1995). Developing Listening Comprehesion With Special Reference to Blueprint-Intermediate. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ergin, A. ve Birol, C. (2000). Eğitimde İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ergin, A., (2010). Eğitimde Etkili İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ergün, M. (1995). Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Gay, L. R., Mills, G. E., and Airasian, P. (2005). Educational Research: Competencies for Analysis and Application (8. edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Gonzalez, T. D. (2009). Impact of Active Listening Training at a California State Hospital: A Quantitative Study. Unpublished doctoral dissertion, University of Phoenix.
 • Hedrick, W. B. and Cunningham, J. W. (1995). The Relationship Between Wide Reading And Listening Comprehension Of Written Language. Journal of Reading Behavior, 27(3), 425-438.
 • Hirai, A. (1999). The Relationship between Listening and Reading Rates of Japanese EFL Learners. The Modern Language Journal, 83(3), 367-384.
 • Horowitz, R. and Samuel, S. J. (1985). Reading and Listening to Expository Text. Journal of Reading Behavior, 17(3), 185-198.
 • Jolly, T. (1980). Reading, Writing, Listening, Speaking. Language Arts, 57(6), 664-668.
 • Kline, J. A. (1996). Listening Effectively. Alabama: Air University Press.
 • Lundsteen, S. W. (1963). Teaching Abilities in Critical Listening in the Fifth and Sixth Grades. Unpublished doctoral dissertion, University of California, Berkeley.
 • Many, W. A. (1965). Is There Really Any Difference: Reading vs. Listening? The Reading Teacher, 19(2), 110-113.
 • Markert, S. J. (1974). Relationships Between Listening Comprehension and Reading Comprehension Among Second-Graders. Unpublished master of education, Rutgers Uni-versity, New Jersey.
 • Marley, S. C. and Szabo, Z. (2010). Improving Children’s Listening Comprehension with a Manipulation Strategy. The Journal of Educational Research, 103(4), 227-238.
 • Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe Öğretiminde Ayrıştırıcı Dinlemeyi Geliştirmeye Yönelik Bir Etkinlik Önerisi. Milli Eğitim, 41(196), 56-68.
 • Özbay, M. (2001). Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirme Yolları. Türk Dili Dergisi, 589,9-14.
 • Özbay, M. (2010). Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi (2. baskı). Ankara: Öncü Bası-mevi.
 • Quandt, I. J. (1983). Language Arts for the Child. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall.
 • Schwartz, D. (1995). Ready, Set, Read – 20 Minutes Each Day Is All You’ll Need. Smith-sonian, 25(11), 82-91.
 • Spring, C. and French, L. (1990). Identifying Children With Specific Reading Disabilities From Listening and Reading Discrepancy Scores. Journal of Learning Disabilities, 23(1), 53-58.
 • Swain, K. D., Friehe, M. and Harrington, J. M. (2004). Teaching Listening Strategies in the Inclusive Classroom. Intervention in School and Clinic, 40(1), 48-54.
 • Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5. edition.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Trinkle, C. (2008). Listening Comprehension Leads to Reading Success. School Library Media Activities Monthly, 24(6), 43-45.
 • Tuman, M. C. (1980). A Comparative Review of Reading and Listening Comprehension. Journal of Reading, 23(8), 698-704.
 • Yangın, B. (1998). Dinlediğini Anlama Becerisini Geliştirmede Elves Yönteminin Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, K., Yıldız, M., Ateş, S. ve Rasinski, T. V. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Türk Öğrencilerin Metin Türlerine Göre Okuduğunu ve Dinlediğini Anlama Düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1855-1891.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nuri Karasakaloğlu
Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Ülke: Turkey


Yazar: Berker Bulut
Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi457101, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1407 - 1417}, doi = {10.24106/kefdergi.1923}, title = {Etkin Dinleme Eğitiminin Dinlediğini ve Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Karasakaloğlu, Nuri and Bulut, Berker} }
APA Karasakaloğlu, N , Bulut, B . (2018). Etkin Dinleme Eğitiminin Dinlediğini ve Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (5), 1407-1417. DOI: 10.24106/kefdergi.1923
MLA Karasakaloğlu, N , Bulut, B . "Etkin Dinleme Eğitiminin Dinlediğini ve Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1407-1417 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/39025/457101>
Chicago Karasakaloğlu, N , Bulut, B . "Etkin Dinleme Eğitiminin Dinlediğini ve Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1407-1417
RIS TY - JOUR T1 - Etkin Dinleme Eğitiminin Dinlediğini ve Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi AU - Nuri Karasakaloğlu , Berker Bulut Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.1923 DO - 10.24106/kefdergi.1923 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1407 EP - 1417 VL - 26 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.1923 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.1923 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Etkin Dinleme Eğitiminin Dinlediğini ve Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi %A Nuri Karasakaloğlu , Berker Bulut %T Etkin Dinleme Eğitiminin Dinlediğini ve Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.1923 %U 10.24106/kefdergi.1923
ISNAD Karasakaloğlu, Nuri , Bulut, Berker . "Etkin Dinleme Eğitiminin Dinlediğini ve Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 5 (Eylül 2018): 1407-1417. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.1923