Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, Sayfalar 1419 - 1425 2018-09-15

Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu Yetkinlikleri İle LGBTİ Bireylere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigating The Relation Between Social Work Student’s Attitudes Towards LGBTI Individuals and Social Justice Advocates

Erdinç Kalaycı [1]

167 189

Bu araştırma sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal adalet savunuculuğu yetkinlikleri ile Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transeksüel, İnterseks (LGBTİ) bireylere yönelik tutumlarını belirlemek ve ikisi arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma evrenini, Ankara’da bulunan ve araştırma için resmi izin alınan Ankara ve Başkent Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (n=216). Evrenin tamamına ulaşılması amaçlandığı için örneklem belirlenmemiştir. Analizler sonucunda, Eşcinsellik Tutum Ölçeği puanı ile Sosyal Adalet Savunuculuğu Tutum Ölçeğinin alt boyut (ölçek) puanları arasındaki ilişki bakıldığında, eşcinsellik tutum ölçeği puanı ile işbirlikçi hareket, müracaatçının güçlendirilmesi, sosyal/politik savunuculuk, müracaatçı/toplum savunuculuğu, sosyal adalet savunuculuğu toplam puanları arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).
This study is done to identify the attitudes of social work students towards LGBT individuals and to determine their levels of social justice advocacy skills and to analyse the relation between these attitudes. Ankara and Başkent Universities, which are located in Ankara and have official permission for research, constitute third and fourth grade social work students (n = 216). After analysis when the relationship between Homosexuality Attitude Scale score and subscales scores of Social Justice Advocacy Attitudes examined, there is no statistically significant relationship between homosexuality attitude scale scores and collaborative action, strengthening of the applicant, social / political advocacy, applicant / community advocacy, social justice advocacy total scores (p> 0,05 ).
 • Bayoğlu Serpen, A., Duyan, V., Uğurluoğlu Aldoğan, E. (2014). Sosyal Adalet Savunuculuğu Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 25(1), 20-31.
 • Berkman, C., Zinberg, G. (1997). Homophobia and heterosexism in social workers. Social Work, 42(4), 319-332.
 • Dean, J. (2009). Quantifying social justice advocacy competency: Development of the social justice advocacy scale. Doctoral dissertation. Georgia State University, Atlanta.
 • Decker, K. (2013). AStudy of Relationships Between Counselor Education, Social Justice Advocacy Competency, and Likelihood to Advocate. Doctoral dissertation. Capella University, Minneapolis.
 • Doğan, S., Doğan, M., Beştepe, E., Eker. E. (2008). Eşcinsellik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması: Bir Ön Çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9: 84-90.
 • Dworkin, S. & Gutierrez, F. (1992). Counseling gay men andlesbians: Journey to the end of the rainbow. Alexandria, VA:American Counseling Association.
 • Güney, N., Kargı, E. & Çorbacı-Oruç, A. (2004). Üniversite öğrencilerinin eşcinsellik konusundaki görüşlerinin incelenmesi. <http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/74/.> Erişim Tarihi: 20 Mart 2016.
 • Keklik, İ. (2010). Psikolojik danışma alanının hak savunuculuğu bağlamında birey ötesi sorumlulukları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(33), 89-99.
 • Klugman, Barbara (2010) "Is the Policy Win All? A Framework for Effective Social-Justice Advocacy," The Foundation Review: Vol. 2:Iss. 3, Article 9.
 • Natıonal Assocıatıon Of Socıal Workers (NASW). (2006). Social work speaks, 7th edition. NASW Press, Washington.
 • Pharr, S. (1988). Homophobia: A weapon of sexism. Little Rock,AR: Chardon Press.
 • Singh, A. A., Urbano, A., Haston, M., & McMahon, E. (2010). School counselors' strategies for social justice change: A grounded theory of what works in the real world. Professional School Counseling, 13(3), 135-145.
 • Sunal, O. (2011). Sosyal politika: sosyal adalet açısından kuramsal bir değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(3), 283-305.
 • Tuncay, T. & Erbay, E. (2006). Sosyal hizmetin temel hedefi: sosyal adalet, güçlendirmeyle retorikten pratiğe. Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(1), 53-69.
 • Van Soest, D. (1996). Impact of social work education on student attitudes and behaviors concerning oppression. Journal of Social Work Education, 32, 191-202.
 • Wisniewski, J. & Toomey, B. (1987). Are social workers homophobic? Social Work, 32(5), 454-455.
 • Yağcıoğlu, S. (2010). Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010: Sosyal kalkınma ve Sosyal Hizmet. Alter Yayınları, Ankara. s.:317-324.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erdinç Kalaycı
Kurum: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi457102, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1419 - 1425}, doi = {10.24106/kefdergi.1929}, title = {Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu Yetkinlikleri İle LGBTİ Bireylere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kalaycı, Erdinç} }
APA Kalaycı, E . (2018). Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu Yetkinlikleri İle LGBTİ Bireylere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (5), 1419-1425. DOI: 10.24106/kefdergi.1929
MLA Kalaycı, E . "Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu Yetkinlikleri İle LGBTİ Bireylere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1419-1425 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/39025/457102>
Chicago Kalaycı, E . "Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu Yetkinlikleri İle LGBTİ Bireylere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1419-1425
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu Yetkinlikleri İle LGBTİ Bireylere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Erdinç Kalaycı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.1929 DO - 10.24106/kefdergi.1929 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1419 EP - 1425 VL - 26 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.1929 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.1929 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu Yetkinlikleri İle LGBTİ Bireylere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Erdinç Kalaycı %T Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu Yetkinlikleri İle LGBTİ Bireylere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.1929 %U 10.24106/kefdergi.1929
ISNAD Kalaycı, Erdinç . "Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu Yetkinlikleri İle LGBTİ Bireylere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 5 (Eylül 2018): 1419-1425. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.1929