Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, Sayfalar 1461 - 1467 2018-09-15

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Atıkların Geri Kazanımının Öğretimine Yönelik Modelleri
Models By Science Teacher Candidates for The Teaching the Reutilization of Wastes

Zeynep Aksan [1] , Dilek Çeliker [2]

49 80

Bu çalışma ile geri dönüşüm ve yeniden kullanım konularının öğretiminde kullanılmak üzere fen bilgisi öğretmen adayları tarafından modeller oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmaya Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıfta ve 4. sınıfta öğrenim gören toplam 30 öğrenci katılmıştır. Çalışma sonucunda fen bilgisi öğretmen adayları tarafından geliştirilen 8 modelin tamamında geri kazanım vurgulanırken, dört modelde geri dönüşüm, dört modelde ise yeniden kullanımın vurgulandığı belirlenmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının tamamının katı atıkları kullanarak modeller geliştirdikleri görülmektedir. Çalışmanın sonucunda oluşturulan modellerde en çok plastik ve kâğıt-karton atıkların kullanıldığı, metal ve kompozit atık türlerinin ise hiç kullanılmadığı tespit edilmiştir. Hazırlanan tüm modellerde atıkların farklı bir amaç için yeniden kullanımı mesajının öne çıktığı belirlenmiştir. 
The aim of this study was to have science teacher candidates develop models for teaching the subjects of recycling and reutilization of wastes. The study was performed with a total of 30 third-year and fourth-year students attending the Science Education Department of a Turkish University. The study results indicated that all eight models developed by the teachers candidates within the scope of this study emphasized recovery, while four of them also highlighted recycling, and four of them also focused on reutilization. It was observed that all science teacher candidates developed models by using solid wastes. Plastic and paper-cardboard were the most frequently used wastes in models developed within the scope of this study, while metal and composites wastes were not used in any of the teacher candidate models. It was observed that all of the models emphasized the reutilization of wastes for different purposes.
 • Barab, S. A., Hay, K. E., Barnnet, M., & Keating, T. (2000). Virtual solar system project: Building understanding through model building. Journal of Research in Science Teaching, 37(7), 719-756.
 • Bayer, Y. (2008). Ayrı toplamanın kompostlaştırma üzerindeki etkisi (The effect of source seperated on composting). MS Thesis, Yıldız Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, İstanbul.
 • Bilgili, M. S. (2006). Katı atık düzenli depo sahalarında atıkların aerobik ve anaerobik ayrışması üzerine sızıntı suyu geri devrinin etkileri (The Effect of leachate recirculation on aerobic and anaaerobic degradation of municipal solid waste in landfills). PhD Thesis, Yıldız Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, İstanbul.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Research methods, design, and analysis). In Ahmet Alpay (Translation Ed.). Ankara: Anı.
 • Coll, R. K. (2006). The role of models, mental models and analogies in chemistry teaching. In P. J. Aubusson, A. G. Harrison and S. M. Ritchie (Eds.), Metaphor and analogy in science education (Vol. 30, pp. 65-77). Printed in the Netherlands. Springer.
 • Frederiksen, J. R., White, B. Y., & Gutwill, J. (1998). Dynamic mental models in learning science: The importance of constructing derivational linkages among models. Journal of Research in Science Teaching, 36(7), 806-836.
 • Gilbert, J. K., Boulter, C., & Rutherford, M. (1998a). Models in explanations, Part 1: Horses for courses? International Journal of Science Education, 20(1), 83-97. doi: 10.1080/0950069980200106
 • Gilbert J. K., Boulter, C., & Rutherford, M. (1998b). Models in explanations, Part 2: Whose voice? Whose ears? International Journal of Science Education, 20(2), 187-203. doi: 10.1080/0950069980200205
 • Gobert, J. D., & Pallant, A. (2004). Fostering students' epistemologies of models via authentic model-based tasks. Journal of Science Education and Technology, 13(1), 7-22.
 • Güler, N. (2008). Kentleşme sürecinde katı atık yönetimi ve Kocaeli örneği (Solid waste management process of the urbanization and example of Kocaeli). MS Thesis, Kocaeli University, Institute of Social Sciences, Kocaeli.
 • Hungerford, H. R., & Volk, T. (1990). Changing learner behavior through environmental education. Journal of Environmental Education, 21(3), 8-21.
 • Justi, R. S., & Gilbert, J. K. (2002). Modelling, teachers' views on the nature of modelling, and implications for the education of modellers. International Journal of Science Education, 24(4), 369-387. doi: 10.1080/09500690110110142
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel.
 • Lord, T. R. (1999). A comparison between traditional and constructivist teaching in environmental Science. The Journal of Environmental Education, 30(3), 22-28.
 • Moseley, C., Reinke, K., & Bootout, V. (2002). The effect of teaching outdoor environmental education on preservice teacher’ attitudes toward self-efficacy and outcome expectancy. Journal of Environmental Education, 34(1), 9-15.
 • Oh, P. S., & Oh, S. J. (2011). What teachers of science need to know about models: An overview. International Journal of Science Education, 33(8), 1109-1130.
 • Saari, H., & Viiri, J. (2003). A research-based teaching sequence for teaching the concept of modelling to seventh-grade students. International Journal of Science Education, 25(11), 1333-1352. doi: 10.1080/0950069032000052081
 • Sander, E. O., Jelemenska, P., & Kattmann, U. (2006). Towards a better understanding of ecology. Journal of Biology Education, 40, 119-123.
 • Slingsby, D., & Baker, S. (2003). Making connection: biology, environmental education and education for sustainable development. Journal of Biology Education, 38(1), 4-6.
 • Yaman, T. (2007). İstanbul’da Kentsel Katı Atık Yönetimi ve Geri Kazanım Potansiyelinin Belirlenmesi (Determination of municipial solid waste management and recycle potential in İstanbul). MS Thesis, Gebze Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Gebze.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zeynep Aksan
Ülke: Turkey


Yazar: Dilek Çeliker
Kurum: Ondokuz Mayıs University, Faculty of Education, Science and Mathematics Education, Samsun
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi457161, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1461 - 1467}, doi = {10.24106/kefdergi.2021}, title = {Models By Science Teacher Candidates for The Teaching the Reutilization of Wastes}, key = {cite}, author = {Aksan, Zeynep and Çeliker, Dilek} }
APA Aksan, Z , Çeliker, D . (2018). Models By Science Teacher Candidates for The Teaching the Reutilization of Wastes. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (5), 1461-1467. DOI: 10.24106/kefdergi.2021
MLA Aksan, Z , Çeliker, D . "Models By Science Teacher Candidates for The Teaching the Reutilization of Wastes". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1461-1467 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/39025/457161>
Chicago Aksan, Z , Çeliker, D . "Models By Science Teacher Candidates for The Teaching the Reutilization of Wastes". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1461-1467
RIS TY - JOUR T1 - Models By Science Teacher Candidates for The Teaching the Reutilization of Wastes AU - Zeynep Aksan , Dilek Çeliker Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2021 DO - 10.24106/kefdergi.2021 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1461 EP - 1467 VL - 26 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2021 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2021 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Models By Science Teacher Candidates for The Teaching the Reutilization of Wastes %A Zeynep Aksan , Dilek Çeliker %T Models By Science Teacher Candidates for The Teaching the Reutilization of Wastes %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.2021 %U 10.24106/kefdergi.2021
ISNAD Aksan, Zeynep , Çeliker, Dilek . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Atıkların Geri Kazanımının Öğretimine Yönelik Modelleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 5 (Eylül 2018): 1461-1467. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2021