Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, Sayfalar 1579 - 1588 2018-09-15

Değişen Dünyada Değişen Okul
Changing School in Changing World

Bilge Aslan Altan [1]

73 103

Bu çalışmada okul paydaşları tarafından değişen okul ortamının ve iyi bir okulun günümüzde nasıl ifade edildiği, paydaşlar gözüyle okulun değişen dünya standartlarında hangi görev ve sorumlulukları üstlendiği açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desenindede yürütülmüştür. Çalışma idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan toplamda 8 katılımcı ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış açık uçlu görüşme soruları kullanılmıştır. Veriler betimsel ve içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda, okulun küresel değişimin getirdiği rekabet olgusunu benimseyen bir kuruma dönüştüğü, bireylerin akademik başarı dışında odaklandığı farklı bir konuları olmadığı, okulların bütünleştirici ve sosyalleştirici işlevlerinin kaybolduğu, geleceğe yönelik umutsuzluk oluşturduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
This research aims to explain how the changing school environment and a “good school” concept are defined by the shareholders at present, and what kind of duties and responsibilities changing schools have started to take regarding global standards. The research was carried out on phenomenology design of qualitative research. The data were collected with semi-structured interview questions. The research included 8 participants, namely administrators, teachers, students and parents as school shareholders. The data were analyzed through descriptive and content analysis techniques. As a result, regarding participants responses, it was found that the schools have (been) changed into institutions that embrace the competition brought about by global changes, in which individuals focus on academic achievements solely, in which the integrative and socializing functions of schools disappear so that shareholders are desperate for the future.
 • Altbach, G. P. ve Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: motivations and realities. Journal of Studies in International Education, 11, 290-305.
 • Apple, M. (2006). Understanding and interrupting neoliberalism and neoconservativism. Pedagogies: An International Journal 1(12), 21–26.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.
 • Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2012). Effects of structured extracurricular facilities on students’ academic and social development. Social and Behavioral Sciences, 46, 4803–4807. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.338
 • Carson, T. R. (2015). Internationalization curriculum: globalization and the worldliness of curriculum studies. Curriculum Inquiry, 39 (1), 145-158.
 • Dilthey, W. (1977). The understanding of other persons and their expressions of life. Descriptive Psychology and Historical Understanding. 121-144.
 • Eccles, J. S. ve Barber, B. L. (1999). Student council, volunteering, basketball, or marching band: what kind of extracurricular involvement matters? Journal of Adolescent Research, 14, 10-43. https://doi.org/10.1177/0743558499141003
 • Eisner, E. W. (2016). Bir Okulun İşini İyi Yapıyor Olması Ne Demek? (Nilay T. Bümen, çev.) Allan C. Ornstein, Edward F. Pajak ve Stacey B. Ornstein (Yay. Haz), Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar içinde (s. 21-30). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ergün, M. (1992). Eğitim ve Toplum. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Ertürk, S. (1986). Türkiye’deki Bazı Eğitim Sorunları Üzerine Düşünceler. Ankara: Yelkentepe Yayınları
 • Fırıncı Orman, T. (2015). Küreselleşme ve Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Fredericks, A. J. ve Eccles, S. J. (2006). Is extracurricular participation associated with beneficial outcomes? Concurrent and longitudinal relations, Development Psychology, 42(4), 698-713.https://doi.org/10.1037/0012- 1649.42.4.698.
 • Freire, P. (1972). Ezilenlerin Pedagojisi. (Dilek Hattatoğlu ve Erol Özbek, çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hanks, M. ve Eckland, B. (1976). Athletics and social participation in the educational attainment process. Sociology of Education, 49, 271-294. https://doi.org/10.2307/2112314.
 • Hush, D. (2007). Assessing no child left behind and the rise of neoliberal education policies. American Educational Research Journal 44(3),493–518.
 • Knight, J. (2014). Internationalization of education. ElButlelleti, 75, 36-42.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi (Sadegül Akbaba Altun ve Ali Aksun, çev.). Pegem Akademi: Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı TTKB. (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı. Ankara.
 • Moustakas, C. (1994). Phenomenological Research Methods. London: Sage Publications.
 • Özdemir, M. Ç. (2014). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Öztürk, F. ve Günel, E. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin küresel sistem, küresel eğitim ve çeşitlilik kavramlarına ilişkin algısı. İlköğretim Online, 15(1), 172-185.
 • Özyurt, C. (2008). Küreselleşme, ulusal eğitim ve siyasal toplumsallaşma. M. Safran ve D. Dilek (Yay. Haz.), 21.Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi içinde (s. 211-227). Ankara: Yeni İnsan Yayınevi.
 • Kirkwood, T. F. (2001). Our global age requires global education: Clarifying definitional ambiguities. Social Studies, 92(1), 10-15.
 • Martinez, A., Coker, C., McMahon, S. D., Cohen, J. ve Thapa, A. (2016). Involvement in extracurricular activities: Identifying differences in perceptions of school climate. The Educational and Developmental Psychologist, 33(1), 70-84.
 • Patton, M. O. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir, çev.). Ankara: Pegem Akademi
 • Polkinghorne, D.E. (1989). Existential-phenomenological perspectives in psychology: exploring the breadth of human experience. R.S. Valle ve S. Halling (Yay. Haz.), Phenomenological Research Methods içinde, (s. 41- 60). New York: Plenum Press.
 • Taylor, C. (2004). Modern Social Imaginaries. London: Duke University Press.
 • Tezcan, M. (2015). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Van Til, C. (1974). The New Hermeneutic. America: Presbyterian and Reformed Publishing Company.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme Teoriler, Teknikler. Ankara: Alkım Kitabevi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bilge Aslan Altan
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi457324, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1579 - 1588}, doi = {10.24106/kefdergi.2161}, title = {Değişen Dünyada Değişen Okul}, key = {cite}, author = {Aslan Altan, Bilge} }
APA Aslan Altan, B . (2018). Değişen Dünyada Değişen Okul. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (5), 1579-1588. DOI: 10.24106/kefdergi.2161
MLA Aslan Altan, B . "Değişen Dünyada Değişen Okul". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1579-1588 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/39025/457324>
Chicago Aslan Altan, B . "Değişen Dünyada Değişen Okul". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1579-1588
RIS TY - JOUR T1 - Değişen Dünyada Değişen Okul AU - Bilge Aslan Altan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2161 DO - 10.24106/kefdergi.2161 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1579 EP - 1588 VL - 26 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2161 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2161 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Değişen Dünyada Değişen Okul %A Bilge Aslan Altan %T Değişen Dünyada Değişen Okul %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.2161 %U 10.24106/kefdergi.2161
ISNAD Aslan Altan, Bilge . "Değişen Dünyada Değişen Okul". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 5 (Eylül 2018): 1579-1588. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2161