Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, Sayfalar 1613 - 1621 2018-09-15

Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) Yoklanan Okuma Becerileri Açısından Analizi (Zonguldak Örneği)
Analysis of The Turkish 6th, 7th, 8th Grades Curricula in Terms of Reading Skills in The Programme for International Student Assessment (PISA) (Zonguldak Sample)

Murat İnce [1] , F. Dilek Gözütok [2]

128 187

Bu araştırmada, PISA okuma becerileri yeterlikleri ile 2005 Türkçe 6, 7, 8. sınıf öğretim programındaki okuma becerileri kazanımlarının örtüşüp örtüşmediğinin değerlendirilmesi, PISA okuma becerileri testi sonuçlarının 7, 8 ve 9. sınıf öğrencilerinin başarı düzeylerinde eğitim-öğretim yılının başında ve sonunda anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak, Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programı Analizi için Ölçütler Formu, Sormaca ve PISA Okuma Becerileri Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkçe 6, 7, 8. sınıf öğretim programında yer alan okuma becerileri kazanımlarının, PISA’nın çoğunlukla birinci, ikinci ve üçüncü düzeylerindeki okuma becerileri yeterlikleri ile örtüştüğü tespit edilmiştir.
The aim of this study is to evaluate whether the PISA reading proficiencies correspond to the objectives in the Turkish 6th, 7th, 8th grades curricula; and whether the results of the PISA reading skills test vary according to class levels in 7th, 8th and 9th grades. Survey design was used in the study. The Assessment Criteria Form for Curriculum Analysis, a Questionnaire and the PISA Reading Skills Test were used for data collection. It was determined as a result of the study, that there was a partial correspondence between the PISA reading proficiencies and the objectives in the Turkish 6th, 7th, 8th grades curricula of MoNE, and that the partial corresponding objectives corresponded to the reading proficiencies on the lower level of PISA. 
 • Anderson, J. A. (2005). Accountability in Education. Unesco International Academy of Education, International Institute for Educational Planning. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001409/140986e.pdf adresinden 21 Nisan 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Ardahan, H. ve Ersoy, Y. (2004). İlköğretim okullarında kesirlerin öğretimi. http://www.matder.org.tr adresinden 18 Ocak 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Aydın, A., Sarıer, Y. ve Uysal, Ş. (2014). Evaluation of students’ academic achievement in terms of PISA results. Elementary Education Online, 13(3), 1065-1074. http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 21 Eylül 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Batur, Z. ve Ulutaş M. (2013) PISA ile Türkçe öğretim programındaki okuduğunu anlama kazanımlarının örtüşme düzeylerinin incelenmesi. International Journal of Social Science, 6(2), 1549-1563.
 • Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 301-319.
 • Bennet, E. (2009). An investigation of the influence of metacognition, reading comprehension skill, and background knowledge on studying (Doctoral dissertation) Available from ProQuest Dissertations and Theses datebase. (UMI No. 3212531).
 • Berberoğlu, G. ve Kalender, İ. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul türlerine, bölgelere göre incelenmesi: ÖSS ve PISA analizi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 21-35.
 • Bıkmaz, F. (2006). Yeni ilköğretim programları ve öğretmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 99-116.
 • Bozkurt, Ü. (2014). Development of reading literacy in South Korea from PISA 2000 to PISA 2009. Education & Science, 36(2), 140-154.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri, (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Coşkuner, T. (2013). Uluslararası öğrenci başarı değerlendirme programı (PISA) 2009 uygulaması okuma becerileri okuryazarlığını etkileyen faktörler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 22 Mart 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Dale, R. (2000). “Globalization and education: Demonstrating a “common world educational culture” or locating a “globally structured education agenda.” Educational Theory, 50(4), 427–448.
 • Ertürk, A. (2008). Yenilenen ilköğretim Türkçe programlarındaki 6. sınıf okuma alanı hedefleri ile ilgili öğretmen görüşleri ve değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Afyon. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 22 Mart 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Gülleroğlu, D., Bilican, S. ve Demirtaşlı, N. (2014). Türk öğrencilerinin PISA 2003-2006-2009 dönemlerindeki okuma becerilerini yordayan sosyoekonomik ve kültürel değişkenlerin araştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(2), 201-222.
 • Karaman, K. (2010). “Küreselleşme ve eğitim”, Journal of World of Turks, 2(3), 131–144.
 • MEB. (Milli Eğitim Bakanlığı) (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6–8) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi
 • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2011). Building on PISA’S knowledge base. Paris: OECD Publications.
 • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2013). PISA 2012 Results booklet. Paris: OECD Publications.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat İnce
Kurum: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Zonguldak
Ülke: Turkey


Yazar: F. Dilek Gözütok
Kurum: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi457337, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1613 - 1621}, doi = {10.24106/kefdergi.2186}, title = {Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) Yoklanan Okuma Becerileri Açısından Analizi (Zonguldak Örneği)}, key = {cite}, author = {İnce, Murat and Gözütok, F. Dilek} }
APA İnce, M , Gözütok, F . (2018). Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) Yoklanan Okuma Becerileri Açısından Analizi (Zonguldak Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (5), 1613-1621. DOI: 10.24106/kefdergi.2186
MLA İnce, M , Gözütok, F . "Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) Yoklanan Okuma Becerileri Açısından Analizi (Zonguldak Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1613-1621 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/39025/457337>
Chicago İnce, M , Gözütok, F . "Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) Yoklanan Okuma Becerileri Açısından Analizi (Zonguldak Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1613-1621
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) Yoklanan Okuma Becerileri Açısından Analizi (Zonguldak Örneği) AU - Murat İnce , F. Dilek Gözütok Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2186 DO - 10.24106/kefdergi.2186 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1613 EP - 1621 VL - 26 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2186 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2186 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) Yoklanan Okuma Becerileri Açısından Analizi (Zonguldak Örneği) %A Murat İnce , F. Dilek Gözütok %T Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) Yoklanan Okuma Becerileri Açısından Analizi (Zonguldak Örneği) %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.2186 %U 10.24106/kefdergi.2186
ISNAD İnce, Murat , Gözütok, F. Dilek . "Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Öğretim Programının Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) Yoklanan Okuma Becerileri Açısından Analizi (Zonguldak Örneği)". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 5 (Eylül 2018): 1613-1621. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2186