Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, Sayfalar 1711 - 1722 2018-09-15

Türk Müziği Viyolonsel Eğitiminde Entonasyon Problemleri ve Sebepleri
Intonation Problems, Reasons in Turkish Music Cello Education

Burcu Avcı Akbel [1]

38 101

Bu araştırma, Türk Müziği viyolonsel öğretiminde karşılaşılan entonasyon problemlerinin nedenlerinin bulunması amacıyla oluşturulmuştur. Araştırma betimsel bir çalışma olup, literatür tarama ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda değerlendirmeye katılan tüm uzman kişilerce viyolonselde entonasyon konularında sıkıntı yaşandığı vurgulanmış, bu konunun yaşanma sebeplerine yönelik görüşler beyan edilmiştir.
This research was done in order to find the reasons of the intonation problems on cello education in Turkish music. The research is a descriptive study in which literature review and interview methods are used. As a result of the research, it was emphasized that having problems on intonation in the cello, and opinions were expressed about reasons of this problems.
 • Angı, Ç.E., & Birer, A.R.H. (2013). Keman Öğretiminde Karşılaşılan Entonasyon Problemleri ve Çözüm Önerileri. Sanat Eğitimi Dergisi, 1(2), 48-69.
 • Aşık, A. (2015). Keman Eğitiminde Dizi Çalışmalarının Öğrencilerin Entonasyon ve Pozisyon Değiştirme Becerileri Üzerindeki Etkisi. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Birer, A. R., (2010). Makamsal Müzikleri Dinlemenin Entonasyona Etkisi, (Basılmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Blanche, L.S. (1996). Selected Etudes for the Development of String Quartet Technique: An Annotated Compilcation. (Unpublished Doctoral dissertation). Coumbia University.
 • Chen, J., Woollacot, M. H., Pologe, S., Moore, G.P. (2008). Pitch and Space Maps of Skilled Cellists: Accuracy, Variability, and Error Correction. National Library of Medicine, 188.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods İn Education (6th ed.). New York, NY: Routledge.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches, (2nd. Ed). Thousands Oaks, CA: Sage Publishers.
 • David, M. & Sutton C. D. (2004). Social Research The Basics. London, Sage
 • Dikici, M. M. (2014). Viyolonsel Eğitiminde Karşılaşılan Entonasyon Probleminin Çözümüne Yönelik Yöntemlere İlişkin Öğrenci Görüşleri, (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Özgüven, İ.E.(1980). Görüşme İlke ve Teknikleri. Ankara, İleri Matbaası.
 • Sencer, Y., & Yakut Irmak. (1984). Toplumbilimlerinde Yöntem. İstanbul, Say Kitap
 • Pazarlama.
 • Patton, M. (1990). Qualitative evaluation and research method. Beverly Hills, CA: Sage
 • Publications.
 • Sözer, V. (1986). Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi. C: 1. İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Tarkum, E. (2006). Entonsyon Açısından Keman Öğretimi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), s.121-126.
 • Tavukçuoğlu,C. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Proje Hazırlama, Değerlendirme Kılavuzu. Ankara, Kara Harp Okulu Basım Evi.
 • Topoğlu, O. (2010). Viyolonsel Çalışma Sürecinde Eşlikli Parmak Açma Çalışmalarının Viyolonsel Öğrencilerinin Entonasyon, Özdüzenleme ve Derse İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkileri, (Basılmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Türnüklü, A.(2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı:24. Ankara, Pegem Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 2. baskı. Ankara, Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Burcu Avcı Akbel
Kurum: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Ankara
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi457351, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1711 - 1722}, doi = {10.24106/kefdergi.2459}, title = {Türk Müziği Viyolonsel Eğitiminde Entonasyon Problemleri ve Sebepleri}, key = {cite}, author = {Avcı Akbel, Burcu} }
APA Avcı Akbel, B . (2018). Türk Müziği Viyolonsel Eğitiminde Entonasyon Problemleri ve Sebepleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (5), 1711-1722. DOI: 10.24106/kefdergi.2459
MLA Avcı Akbel, B . "Türk Müziği Viyolonsel Eğitiminde Entonasyon Problemleri ve Sebepleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1711-1722 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/39025/457351>
Chicago Avcı Akbel, B . "Türk Müziği Viyolonsel Eğitiminde Entonasyon Problemleri ve Sebepleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1711-1722
RIS TY - JOUR T1 - Türk Müziği Viyolonsel Eğitiminde Entonasyon Problemleri ve Sebepleri AU - Burcu Avcı Akbel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2459 DO - 10.24106/kefdergi.2459 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1711 EP - 1722 VL - 26 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2459 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2459 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Türk Müziği Viyolonsel Eğitiminde Entonasyon Problemleri ve Sebepleri %A Burcu Avcı Akbel %T Türk Müziği Viyolonsel Eğitiminde Entonasyon Problemleri ve Sebepleri %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.2459 %U 10.24106/kefdergi.2459
ISNAD Avcı Akbel, Burcu . "Türk Müziği Viyolonsel Eğitiminde Entonasyon Problemleri ve Sebepleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 5 (Eylül 2018): 1711-1722. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2459