Kent Akademisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com

download

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Makale ön kabul sürecinde teknik ayrıntı dışında, itenticate intihal raporuna bakılmaktadır. Makale yazarlarımızdan makale eklemesi / yüklemesi yaparken, dokumanlar menüsünden makale şablonu indirerek bu şablona göre makale yüklemesi yapmalarını, yazar / kişi eklerken, iletişim bilgilerinin tamamını gsm telefonları dahil eksiksiz girmelerini, soyadlarını büyük harfle yazmalarını, kaynakça oluştururken, kaynakçadaki her kaynağın arasına bir satır boşluk bırakmalarını önemle rica ediyoruz. Yaz 2019 Sayımız için Makale Şablonu Güncellenmiştir. Yaz sayımızın konusu; Sürdürülebilir Çevre Yönetimi ve SIFIR ATIK teknik ve PolitikalarıdırYeni eklenen makalelerin yeni şablona göre oluşturulması gerekmektedir. Dergimizi, www.kentakademisi.com dan da takip edebilirsiniz. Makale yazarlarının yükleme yaparken, mobil telefonlarını sisteme kaydetmeleri yayın süreclerinin seriliği açısından önemlidir. Haziran 2019 sayısı için gündem temamız, Çevre ve Sıfır Atık Sistemleridir.

Kent Akademisi

ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com
Kapak Resmi

11.315

67.185

download

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Makale ön kabul sürecinde teknik ayrıntı dışında, itenticate intihal raporuna bakılmaktadır. Makale yazarlarımızdan makale eklemesi / yüklemesi yaparken, dokumanlar menüsünden makale şablonu indirerek bu şablona göre makale yüklemesi yapmalarını, yazar / kişi eklerken, iletişim bilgilerinin tamamını gsm telefonları dahil eksiksiz girmelerini, soyadlarını büyük harfle yazmalarını, kaynakça oluştururken, kaynakçadaki her kaynağın arasına bir satır boşluk bırakmalarını önemle rica ediyoruz. Yaz 2019 Sayımız için Makale Şablonu Güncellenmiştir. Yaz sayımızın konusu; Sürdürülebilir Çevre Yönetimi ve SIFIR ATIK teknik ve PolitikalarıdırYeni eklenen makalelerin yeni şablona göre oluşturulması gerekmektedir. Dergimizi, www.kentakademisi.com dan da takip edebilirsiniz. Makale yazarlarının yükleme yaparken, mobil telefonlarını sisteme kaydetmeleri yayın süreclerinin seriliği açısından önemlidir. Haziran 2019 sayısı için gündem temamız, Çevre ve Sıfır Atık Sistemleridir.

Bahar 2019 Son Sayı
Cilt 12 - Sayı 1 - Mar 2019
 1. 6360 Sayılı Yasa Sonrası Yeni Büyükşehir Belediyelerindeki Çevre Sorunlarının İrdelenmesi: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Sayfalar 1 - 28
  Vedat YILMAZ, Şafak KAYPAK
 2. Kent Meydanlarının Fiziksel Mekan Kalitesi: İstanbul Taksim Meydanı ve Yakın Çevresi
  Sayfalar 29 - 41
  Belma ACARLI, Tuğba KİPER, Aslı KORKUT
 3. Yerel Yönetimlerin Çevre Politikalarının Etkinliği: Ardahan Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirme
  Sayfalar 42 - 55
  Sibel ÇALIŞKAN
 4. Belediyeler ve Göçmen Politikaları: Çankırı Örneği
  Sayfalar 56 - 66
  Yıldız ATMACA
 5. Esenyurt İlçesinde Nüfusun Gelişimi ve Bu Gelişimde Rol Oynayan Etmenler
  Sayfalar 67 - 81
  Fatih AYHAN
 6. Kent ve Mahalle Kültürü Arasındaki Fikirtepe
  Sayfalar 82 - 103
  Osman ÖZKUL, Tuğba AYDIN
 7. Ulusal ve Uluslararası Hukuk Sisteminde Kentli Hakları ve Katılım
  Sayfalar 104 - 117
  Burak KOÇAK, Mücahit BEKTAŞ
 8. Mimarideki Geçmişin Geleceğin Yaratılmasındaki Rolü: Şanlıurfa İli, Kadıoğlu Mahallesi Örneği
  Sayfalar 118 - 134
  Fatma Demet AYKAL, Mine BARAN, Meltem ERBAŞ
 9. Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Toplu Taşımacılık Sistemlerine Genel Bir Bakış: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Sayfalar 135 - 147
  Saltuk Aziz GÖKALP
 10. Medeniyet Telakkisinin Şehirdeki Yansımaları
  Sayfalar 148 - 158
  Emine KEF
 11. Eşik Bekçiliği Teorisi Kapsamında Medya Etiği Sorunsalı - BBC-Jeremy Bowen Örneği
  Sayfalar 159 - 176
  Selçuk OKTAY
 12. Atilla İlhan'ın Son Dönem Şiirleri Açısından Mevsimler
  Sayfalar 177 - 185
  Gülay ARIK
 13. Mekânsal Anlamda Lojistik Merkez Kavramı ve Hadımköy Lojistik Merkezi
  Sayfalar 186 - 199
  Fatih YILMAZ
 14. Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 200 - 213
  Özcan IŞIK