Kent Akademisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com

download

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Makale ön kabul sürecinde teknik ayrıntı dışında, itenticate intihal raporuna bakılmaktadır. Makale yazarlarımızdan makale eklemesi / yüklemesi yaparken, dokumanlar menüsünden makale şablonu indirerek bu şablona göre makale yüklemesi yapmalarını, yazar / kişi eklerken, iletişim bilgilerinin tamamını gsm telefonları dahil eksiksiz girmelerini, soyadlarını büyük harfle yazmalarını, kaynakça oluştururken, kaynakçadaki her kaynağın arasına bir satır boşluk bırakmalarını önemle rica ediyoruz. Makale şablonumuz güncellenmiştir. Yeni eklenen makalelerin yeni şablona göre oluşturulması gerekmektedir. Dergimizi, www.kentakademisi.com dan da takip edebilirsiniz. Bahar 2019 Sayımız için Makale Şablonu Güncellenmiştir. Makale yazarlarının yükleme yaparken, mobil telefonlarını sisteme kaydetmeleri yayın süreclerinin seriliği açısından önemlidir. Haziran 2019 sayısı için gündem temamız, Çevre ve Sıfır Atık Sistemleridir.

Kent Akademisi

ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com
Kapak Resmi

9.890

51.719

download

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Makale ön kabul sürecinde teknik ayrıntı dışında, itenticate intihal raporuna bakılmaktadır. Makale yazarlarımızdan makale eklemesi / yüklemesi yaparken, dokumanlar menüsünden makale şablonu indirerek bu şablona göre makale yüklemesi yapmalarını, yazar / kişi eklerken, iletişim bilgilerinin tamamını gsm telefonları dahil eksiksiz girmelerini, soyadlarını büyük harfle yazmalarını, kaynakça oluştururken, kaynakçadaki her kaynağın arasına bir satır boşluk bırakmalarını önemle rica ediyoruz. Makale şablonumuz güncellenmiştir. Yeni eklenen makalelerin yeni şablona göre oluşturulması gerekmektedir. Dergimizi, www.kentakademisi.com dan da takip edebilirsiniz. Bahar 2019 Sayımız için Makale Şablonu Güncellenmiştir. Makale yazarlarının yükleme yaparken, mobil telefonlarını sisteme kaydetmeleri yayın süreclerinin seriliği açısından önemlidir. Haziran 2019 sayısı için gündem temamız, Çevre ve Sıfır Atık Sistemleridir.

Kış 2018 Sayı 4 Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Water Efficient Use for Sustainability of Water Resources in Urban Areas: Xeriscape
  Sayfalar 474 - 485
  Işık SEZEN, Aslıhan ESRİNGÜ, Kübra Sema YARDIMCI
 2. Kamusal Alan Toplum İlişkisinde Mekansal Kalite; Eminönü Tahtakale Örneği
  Sayfalar 486 - 507
  Emir ÇEKMECELİOĞLU, Müyesser Ebru ERDÖNMEZ
 3. Sultanahmet Meydanı Kent Mobilyalarının Estetik, İşlevsellik ve Algılanabilirlik Ölçütlerinde Kent Dokusu ile Uyumu
  Sayfalar 508 - 522
  Melisa Elif İLHAN, Handan ÖZSIRKINTI KASAP
 4. Kentsel Ulaşımda Yaya Öncelikli Planlama/Tasarım ve Transit Odaklı Gelişimin Metropol Kentlerdeki Deneyimi, İstanbul Örneği
  Sayfalar 523 - 544
  Pınar Kırkık Aydemir, Burak Kaan YILMAZSOY, Bilgehan AKYÜZ, Çiğdem AKDEMİR
 5. Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Taşkın Tehlike Haritalarının Belirlenmesi
  Sayfalar 545 - 558
  Gül USLU, Faik Ahmet SESLİ, Bayram UZUN
 6. Spor Mekanı Olarak Stadyum’un Gelişimi
  Sayfalar 559 - 574
  Khaled SELO, Ebru ERDÖNMEZ
 7. “Acele Yok Arkadaş” İnsanın Yere Bağımlılığa Meydan Okuması
  Sayfalar 575 - 583
  Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK
 8. A Case Study in Urban Transformation: Parameters of Urban and Social Infrastructure
  Sayfalar 584 - 590
  Halil İbrahim POLAT
 9. Kentsel Dönüşüm Uygulamaları; Isparta Gülistan Mahallesi Örneği
  Sayfalar 591 - 599
  Bora BİNGÖL, Ayşe Betül GÖK
 10. Kentlerin Tarihi ve Kültürel Dokusunun Korunması Bağlamında Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
  Sayfalar 600 - 608
  Murat SEZİK
 11. Kentsel Alan Kullanımlarının Zamansal Değişimlerinin Hava Kirliliği Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 609 - 617
  Ahmet KOÇ
 12. Ankara İlinde Meydana Gelen Trafik Kazalarının İncelenmesi
  Sayfalar 618 - 626
  Ömer UYURCA, İbrahim ATILGAN
 13. Televizyonlardaki Evlilik Programlarında Kadın Kimliğinin Temsili
  Sayfalar 627 - 639
  Hakan YÜKSEL
 14. "Çocuklar! Toprakta Sanat Var" Adlı Projenin Çocuğun Görsel ve Plastik Dil Gelişimi Yönündeki Çıktıları
  Sayfalar 640 - 653
  Ceylan SEBİK
 15. Sürdürülebilir Kent ve Kentsel Kimlik Bağlamında Bergamaİzmir Örneğinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 654 - 672
  Demet GÜLHAN
 16. Pozitivist Düşünüşün Kentsel Güvenliğe İlişkin Yaklaşımlarının Chicago Kent Ekolojisi Ekolü Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 673 - 682
  Orçun ÇOBANGİL
 17. Tarihin Yaşayan Şahidi: Çiğ Gölü (Mesudiye, Ordu, Türkiye)
  Sayfalar 683 - 691
  Beyhan TAŞ, Burcu KARAKAYA
 18. Yapay Zekâ Kullanımının Sanata Etkileri
  Sayfalar 692 - 702
  Abdül TEKİN
 19. Uluslararası Sürdürülebilir Kent Ölçütleri Bağlamında Türkiye İçin Bir Değerlendirme
  Sayfalar 703 - 740
  Çiğdem TUĞAÇ