Kent Akademisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com

5af20094874dc.jpg

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Makale ön kabul sürecinde teknik ayrıntı dışında, itenticate intihal raporuna bakılmaktadır. Makale yazarlarımızdan makale eklemesi / yüklemesi yaparken, dokumanlar menüsünden makale şablonu indirerek bu şablona göre makale yüklemesi yapmalarını, yazar / kişi eklerken, iletişim bilgilerinin tamamını eksiksiz girmelerini, soyadlarını büyük harfle yazmalarını, kaynakça oluştururken, kaynakçadaki her kaynağın arasına bir satır boşluk bırakmalarını özenle ve önemle rica ediyoruz.

Makale şablonumuz güncellenmiştir. Yeni eklenen makalelerin yeni şablona göre oluşturulması gerekmektedir.

Kent Akademisi

ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com
Kapak Resmi

4.709

14.470

5af20094874dc.jpg

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Makale ön kabul sürecinde teknik ayrıntı dışında, itenticate intihal raporuna bakılmaktadır. Makale yazarlarımızdan makale eklemesi / yüklemesi yaparken, dokumanlar menüsünden makale şablonu indirerek bu şablona göre makale yüklemesi yapmalarını, yazar / kişi eklerken, iletişim bilgilerinin tamamını eksiksiz girmelerini, soyadlarını büyük harfle yazmalarını, kaynakça oluştururken, kaynakçadaki her kaynağın arasına bir satır boşluk bırakmalarını özenle ve önemle rica ediyoruz.

Makale şablonumuz güncellenmiştir. Yeni eklenen makalelerin yeni şablona göre oluşturulması gerekmektedir.

Bahar 2018 Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Iğdır Kentinde Hava Kirliliği ve İklim Parametreleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1 - 10
  Canan KOÇ, Ahmet KOÇ
 2. 19. Yüzyılda Düzenlenen İstanbul Tarihi Yarımada’daki Ayvansaray ve Samatya Yangın Alanlarında Günümüzdeki Kentsel Dokuların İncelenmesi ve Karşılaştırılması
  Sayfalar 11 - 28
  Güneş YÖRÜTEN, Cenk HAMAMCIOĞLU
 3. Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Uygulaması Üzerine Genel Bir Değerlendirme
  Sayfalar 29 - 43
  Hakan YAŞ
 4. Roma Popolo Meydanı Bağlamında Kamusal Mekan Kalitesinin Ölçülmesi
  Sayfalar 44 - 59
  Ebru ERDÖNMEZ, Ersin Abay
 5. Gündelik Mekân Üretimine Dair Katılımcı Bir Girişim Örneği: Denizli Babadağ’da Mehmet Özer Caddesi Yüzey Renklendirme Projesi
  Sayfalar 60 - 75
  Işıl UÇMAN ALTINIŞIK
 6. Aksaray İlinde Kentsel Florayı Etkileyen Çevre Faktörlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 76 - 85
  Bülent ESKİN
 7. Türkiye’nin Deniz Yetki Alanları ve Kıyıdaş Ülkelerle Yetki Alanı Anlaşmazlıkları
  Sayfalar 86 - 98
  ismet BALIK
 8. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ampirik Analizi: OECD Örneği
  Sayfalar 99 - 107
  Eray KARAKAŞ, Berna BALCI İZGİ
 9. Fiziksel Çevre Kontrolü: Önemi ve İç Mimarlık Eğitimindeki Yeri
  Sayfalar 108 - 116
  Şen YÜKSEL
 10. İnsan-Doğa İlişkisinin Dönüşümü:Tarihsel Bir Perspektif
  Sayfalar 117 - 124
  Hasibe SULAK
 11. Türkiye’deki Kamu Yönetimi Reformlarında Avrupa Birliği Bölgesel Politikalarının Etkileri
  Sayfalar 125 - 136
  Yıldız ATMACA
 12. 1950-1961 Yılları Arasında Üniversite Ve Öğretmen Yetiştirme Meselemize Bir Bakış: Demokrat Parti Ve 27 Mayıs Sonrası Hükümetleri Dönemi
  Sayfalar 137 - 143
  Hasan YILDIZ
 13. Çağdaş Sanatta Eğitim ve Bilgi Özellikleri
  Sayfalar 144 - 152
  Abdül Tekin, Osman ODABAŞ
 14. Minimalist Müziğin Elektronik Müzik Üzerine Etkisi
  Sayfalar 153 - 162
  Ruken GÜLERYÜZ
 15. Bingöl ve Munzur Üniversitesinde Açılan Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümleri ve Bu Bölümlerin Üniversitelerine Katkıları
  Sayfalar 163 - 172
  Hatip ERDOĞMUŞ, Şeyhmus ORKİN
 16. Şehbal Dergisinden Günümüze Tüketim Kültürü ve Magazin Dergiciliği Analizi
  Sayfalar 173 - 185
  Yasin SÖĞÜT, Celalettin AKTAŞ
 17. Kadınlar Dünyası Dergisinde Kadın ve Çocuk
  Sayfalar 186 - 199
  Samiye TUNÇ
 18. John Stuart Mill, The Subjection of Women (Kadınların Köleleştirilmesi), A Penn State Eloctronic Classics Series Publication, 2006, 111s.*
  Sayfalar 200 - 203
  Ayşe YAŞAR UMÜTLÜ
 19. Nutukta Rauf Orbay ve Ali Fuat Cebsoy
  Sayfalar 204 - 210
  Yusuf Cihat ZORBACI
 20. Global Sokak Ekonomisi Bildirgesi
  Sayfalar 211 - 213
  Osman SİRKECİ