Kapak Resmi
0     |     0
Dergi Sayıları
http://www.kentakademisi.com

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Dergimizde, eser tanıtımı, editöre mektup ve vak'a takdimi türü makalelere de yer verilmektedir.

HAZİRAN  2017 YIL: 10 SAYI: 2  | SUMMER 2017 ISSUE: 10 VOLUME: 2

dergipark-kapak-2017-volume-1.jpg