Dergimizin, 2018 yılı itibarıyla, bütün hakem ve yayın süreçleri, ULAKBİM DERGİPARK üzerinden yürütülecektir.

Yazarlarımızın, makalelerini e posta üzerinden değil de doğrudan doğruya dergiparka yüklemeleri hususunu önemle rica ederiz.

YAYIN KURULU

Değerli okurlarımız ve bilim insanları;

Yayın Kurulumuzun 15/01/2017 tarih ve 03 sayılı kararı gereğince, Kent Akademisi 2017 yılı itibarıyla Uluslararası Hakemli Dergi formatına göre yayın yapacaktır. 2017 yılının ilk sayısı geçiş dönemi olması nedeniyle ulusal hakemli dergi formatında gelmiş makaleler uluslararası formata göre revize edilecektir. 2017 Haziran (Yaz) sayısından itibaren gelecek makaleler, ancak uluslararası makale formatında kabul edilecektir. Bu nedenle, yeni gönderilecek makalelerin Türkçe ve İngiliizce özetleriyle Türkçe ve İngilizce başlıkları olmak zorundadır.

Bilgilerinize sunarız.

YAYIN KURULU