Year 2018, Volume 11, Issue 3, Pages 345 - 356 2018-09-15

Evaluation of the Factors Affecting Preferences and Preferences for Urban Transportation Systems by Analytic Hierarchy Process
Kent İçi Ulaşım Sistemlerine İlişkin Tercihlerin ve Tercihlere Etki Eden Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Ömer Faruk GÖRÇÜN [1]

64 124

This study proposes an Analytic Hierarchical Process (AHP) theory based method to determine the weight of the decision-making influence factors, considering their relative significance and generating an overall ranking for each passenger transportation modes that operated in urban areas. A case study on the Istanbul city was conducted to illustrate the proposed procedure. A total of nine urban passenger transportation modes decision-making related factors were considered in the study, including speed, access to these transport modes, fee, environmental sensitivity, safety, service frequency, the easiness of interchange among transport alternatives, punctuality and comfort. At the same time, a total of five decision alternatives were determined in the study such as Bus Transit System (BRT), urban passenger rail transportation, transportation with wheeled buses, transport with automobiles, and urban light rail systems (trams, subway etc.). The weightings of the nine factors and five decision alternatives were quantified through AHP method. Also this study tries to show the optimal transportation alternatives in order to take rational decision making by public authority concerning with the infrastructure of urban transportation systems.

Bu çalışma karar vermeye etki eden faktörlerin ağırlıklarının belirlenmesi için nispi önem derecelerini dikkate alarak kentsel alanlarda faaliyet gösteren her bir yolcu taşımacılığı türü için genel bir sıralama oluşturan Analitik Hiyerarşik Süreç (AHP) teorisi tabanlı bir yöntem önermektedir. Önerilen yöntemi göstermek için İstanbul şehri üzerinde bir vaka çalışması yapılmıştır. Çalışmada; hız, erişim, ücret, çevreye duyarlılık, güvenlik, sık hizmet verme, aktarma olanakları, dakiklik ve konfor dahil olmak üzere ulaşım türü seçimine etki eden toplam dokuz faktör dikkate alınmıştır. Aynı zamanda metrobüs sistemleri, kent içi demiryolu sistemi, otobüsler, otomobiller ile kent içi hafif raylı sistemleri (tramvay, metro vb.) gibi beş farklı karar alternatifi belirlenmiştir. AHP yöntemi ile dokuz faktörün ve beş karar alternatifinin ağırlıkları ölçülmüştür. Ayrıca bu çalışma, kentsel ulaşım sistemlerinin altyapısı ile ilgili olarak kamu otoritesinin rasyonel karar vermesini sağlamak için en uygun ulaşım alternatiflerini göstermeye çalışmaktadır.

  • Referans1 ÖZYÖRÜK, B. ÖZCAN, E. (2008). Analitik Hiyerarşi Sürecinin Tedarikçi Seçiminde Uygulanması: Otomotiv Sektöründen Bir Örnek. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (1), 133-144.
  • Referans2 SAATY, T.L. (1986). Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy Process. Management Science, 32, 841–855.
  • Referans3 DAĞDEVİREN, M. EREN, T. (2001) Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 16 (2), 41-52.
  • Referans4 PEKER, O. TOKSARI, M. (2014). Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi’nde Hedef Pazarın Belirlenmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (1), 171-180.
  • Referans5 ERGİNEL, N.M. (2004). Tasarım hata türü ve etkileri analizinin etkinliği için bir model ve uygulaması. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 15 (3): 17-26.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-3850-6755
Author: Ömer Faruk GÖRÇÜN (Primary Author)
Institution: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { kent422973, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {345 - 356}, doi = {}, title = {Kent İçi Ulaşım Sistemlerine İlişkin Tercihlerin ve Tercihlere Etki Eden Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {GÖRÇÜN, Ömer Faruk} }
APA GÖRÇÜN, Ö . (2018). Kent İçi Ulaşım Sistemlerine İlişkin Tercihlerin ve Tercihlere Etki Eden Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Kent Akademisi, 11 (3), 345-356. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kent/issue/39992/422973
MLA GÖRÇÜN, Ö . "Kent İçi Ulaşım Sistemlerine İlişkin Tercihlerin ve Tercihlere Etki Eden Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Değerlendirilmesi". Kent Akademisi 11 (2018): 345-356 <http://dergipark.gov.tr/kent/issue/39992/422973>
Chicago GÖRÇÜN, Ö . "Kent İçi Ulaşım Sistemlerine İlişkin Tercihlerin ve Tercihlere Etki Eden Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Değerlendirilmesi". Kent Akademisi 11 (2018): 345-356
RIS TY - JOUR T1 - Kent İçi Ulaşım Sistemlerine İlişkin Tercihlerin ve Tercihlere Etki Eden Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Değerlendirilmesi AU - Ömer Faruk GÖRÇÜN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 356 VL - 11 IS - 3 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Kent İçi Ulaşım Sistemlerine İlişkin Tercihlerin ve Tercihlere Etki Eden Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Değerlendirilmesi %A Ömer Faruk GÖRÇÜN %T Kent İçi Ulaşım Sistemlerine İlişkin Tercihlerin ve Tercihlere Etki Eden Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Değerlendirilmesi %D 2018 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 11 %N 3 %R %U
ISNAD GÖRÇÜN, Ömer Faruk . "Kent İçi Ulaşım Sistemlerine İlişkin Tercihlerin ve Tercihlere Etki Eden Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Değerlendirilmesi". Kent Akademisi 11 / 3 (September 2018): 345-356.