Year 2018, Volume 11, Issue 3, Pages 357 - 366 2018-09-15

Relation Between Migrant Smugglers and Marine Tourism Craft Managements and Suggestions of Solutions
Deniz Turizmi Araçları İşletmeciliğinin Göçmen Kaçakçılığıyla İlişkisi ve Çözüm Önerileri

Aziz MUSLU [1]

34 90

Turkey has invested for tourism sector during years in different fields. Marine tourism has been developed in parallel to those investment policies and Turkey owned a unique wooden yacht fleet as a result. By 2013, number of commercial yachts are 2400 and daily excursion boats 1051. Again by same year, number of Certified yacht marina is 42 and mooring capacity is 14314, capacity of sheltering ashore is 5537. Apart from commercial fleet, a distinctive number of private yachts moored in yacht marinas. Although this development, marine tourism management companies are getting shrink but continued to serve local economies in Turkish coastal line and moreover helped to create subsidiary economical fields. During this recession period, some management companies intended smuggling of migrants illegaly.  Although Smuggling was started initally by some Professional seamen, such kind of management companies continued smuggling after those seamen were arrested. But, after such non seamen originated people interfered with human smuggling, we became witness to huge number of tragedies. Although, migrant smuggling problem was appeared after Syrian migrants in our country, it was used as a way of immigration in neighbouring countries long years. Even Syria problems were solved during next years, it won’t be resolved to use Turkey as a migration smuggling path. A very well organized smuggling network realize Transportation of migrants towards to metropoles, accomodation, ad then transferring to greek islands.

Sea ways are one of the most important part of it. Improvement of marine tourism will be a very important precaution against smuggling. But first of all, we should consider that reconstruction of peace in the middle east would be a very significant way to overcome of recession over tourism sector. This necessiates a permanent peace in the region. When we consider injustice over national income and unsolved problems in the world last century, it seems too difficult  to reconstruct the peace in the East Medittarenean in a short term. Therefore, Turkey must find individual solution for migration problem.  The most important solution is to improve quality and institutionalization in the marine tourism management and hosting visitors from developped and rich countries. Sectoral Strategic planning should be made for marine tourism. The planning active participants and practitioners should be EC organs, EC civil society organizations, and sectoral represantatives. After marine tourism managers started to earn same as previous, one of the most important link in the smuggling chain will be broken. Migrant smuggling problem will be solved most probably after ceasing sea ways. The Mediterranean era will be mentioning the quality of touristic activities but not illegal immigrants drama. In this study, it is examined how to improve marine tourism in parallel to obstract migrant smuggling.

Türkiye turizm ülkesi olarak yıllar içinde çeşitli yatırımlarda bulunmuştur. Deniz turizmi bu doğrultuda gelişme göstermiştir. Türkiye dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir ahşap yat filosuna sahip olmuştur. 2013 yılı itibar ile ticari yat sayısı 2400 adet günlük gezi teknesi 1051 adettir. Türkiye’deki belgeli marina sayısı 42, Türkiye’de marinaların denizde yat bağlama kapasitesi 14.314 , Türkiye’de marinaların karada yat bağlama kapasitesi 5.537 dir. Deniz turizmi ticaret filosu dışında önemli sayıda özel yatlar marinalarımızda bağlanmaktadır. Deniz turizmde yaşanan bu büyümeye karşın deniz turizmi araçları işletmeciliğinde küçülme yaşanmaktadır. Deniz turizmi kıyı şeritlerinde bölge ekonomisine ve kalkınmaya önemli katkılar sunmuş diğer sektörler için dışsal ekonomiler oluşturmuştur. Süreç içinde deniz turizminde yaşanan kademeli küçülme bu işletmelerin illegal göçmen kaçakçılığı işine yönelmesine temel nedeni olmuştur. İlk yıllarda profesyonel gemi adamları tarafından yapılan insan kaçakçılığı süreç içinde bu gemi adamalarının tutuklanarak illegal işlere tevessül etmemesi nedeniyle onlar tarafından yapılmamaktadır. Fakat bu sefer farklı mesleklerden denizci olmayan acemi insanların kaçakçılık işine girmesi son yıllarda insani dramların yaşanmasının bir diğer nedeni olmuştur.

Ülkemizde göçmen kaçakçılığı sorunu kamuoyunda Suriyeli mültecilerle ortaya çıkmış görünse de diğer bir çok çevre ülkelerinde göç yolu olarak yıllardır kullanılmaktadır. Suriye sorunu çözümlense de Türkiye’nin göç yolu olması çözümlenemeyecektir. Göçmenlerin büyükşehirlerden kıyı kentlerine taşınması oralarda konaklamaları ve sonrasında deniz araçları ile yunan adalarına geçirilmesi tamamıyla organize bir şebeke ağı ile gerçekleşmektedir. Bu ağın en önemli bağlantı kısmı deniz yoludur. Deniz turizminin geliştirilmesi göçmen kaçakçılığının önlenmesinde önemli bir çözüm olacaktır. Doğu Akdeniz de barışın tesis edilmesi ülkemizde turizmde yaşanan durgunluğun kalkmasının önünde önemli bir çözüm olarak durmaktadır. Doğu Akdeniz de barış ortamının tesis edilmesi kalıcı olmalıdır. Yüzyıla yakın çözümlememiş sorunları ve dünya üzerinde ki gelir adaletsizliğini düşündüğümüzde doğu Akdeniz de kısa vadede barış ortamının tesis edilmesi zor görülmektedir. Bu nedenle Türkiye özelinden göçmen sorununa çözüm bulunmalıdır. En önemli çözüm yolu deniz turizmi araçları işletmeciliğinde kalitenin arttırılması ve kurumsallaşma ile birlikte gelişmiş ülke ziyaretçilerinin ağırlanmasıdır. Stratejik bir deniz turizmi sektör planlaması yapılmalıdır. Bu planlamanın aktif katılımcıları ve uygulayıcıları AB organizasyonları A.B. sivil toplum örgütleri ve  turizm sektör temsilcileri olmalıdır.

Deniz turizmi araçları işletenler geçmiş yıllarda olduğu gibi kazanç elde ettiklerinde göçmen kaçakçılığı zincirinin en önemli halkası kırılmış olacaktır. Göçmen kaçakçılarının ulaştırma ağlarının en önemli  ayağı deniz yolu kapatılabildiğinde sorun büyük oranda çözümlenebilecektir. Akdeniz çağında kaçak göçmenlerin dramları ile değil turistik faaliyetlerin kalitesiyle anılarak olacaktır. Bu çalışmada deniz turizminde olması gereken iyileştirmelerin nasıl olacağı göçmen kaçakçılığını engellemek düzleminde incelenmektedir. 

 • Anonymous 2010a, http://www.gercekgundem.com/ img/news/harita0810.jpg, Erisim Tarihi:14.06.2009.
 • Anonymous 2010b, http://www.adiyamanli.org/images/ aegeanMap.jpg, Erisim Tarihi:04.07.2016.
 • Akçadağ, E. (2012). Yasa Dışı Göç ve Türkiye, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Rapor Nu:42, İstanbul.
 • Bodur, M. Z. (2010) Ege’de Denizden Yapılan Yasa Dışı Göç ve Göçmen Profilleri, Göçmenlerin Geleceğe Yönelik Beklentileri ve Öngörüleri, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Issue 12/2010, s. 103-136 Demir, Ö.O. ve Soyupek, Y.(2015), Türkiye Göç Raporu, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Güçtürk, Yavuz (2015), Avrupa’ya Giden Ölüm Yolu: Akdeniz, 22 Haziran 2015 Pazartesi, http://setav.org/tr/avrupaya-giden-olum-yolu-akdeniz/yorum/22886
 • International Maritime Organization, (2001) “Interim Measures for Combating Unsafe Practices Associated with The Traffıcking or Transport of Migrants by Sea”, IMO, MSC/Circ.896/Rev.1 sayılı ve 12 Haziran 2001 tarihli kararı.http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id=3881/896REV1.pdf (En son 11.11.2006)
 • Kaçak göçmen ticaretinde fiyat tarifesi. http://www.azinlikca.net/bati-trakyahaber/ turkiyeden-yunanistana-kacak-gocmen-ticaretinde-fiyat-tarifesi-232014. Html (Erişim Tarihi: 26 Temmuz 2016)
 • Muğla Valiliği Basın Bürosu (2015), 08 Haziran 2015 Basın açıklaması, Muğla.
 • Mülteci ölümleri raporu (2014) RAPOR NO: 6 İmkander, İstanbul.
 • http://www.posta.com.tr/turkiye/HaberDetay/Iste-Turkiye-deki-son-kayitli-Suriyeli-sayisi--Ocak-2016-.htm?ArticleID=321871 (Erişim Tarihi: 26 Temmuz 2016)
 • Tekne faciasıyla ilgili milyonluk vurgun ortaya çıktı, (2014), https://www.cihan.com.tr/tr/tekne-faciasiyla-ilgili-milyonluk-vurgun-ortaya-cikti-1410261.htm (Erişim Tarihi: 26 Temmuz 2016)
 • Terzioglu, M. (2002), Yasa dısı Göç, Insan Ticareti ve Iltica, 15 Mart 2010, http://www.caginpolisi.com.tr/8/14-15-16-17.htm. (Erişim Tarihi: 26 Temmuz 2016)
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (2014), Ege Kıyılarında (İzmir–Aydın) Gerçekleşen Yasa Dışı Göç Hakkında İnceleme Raporu 1, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Güz
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-3496-1374
Author: Aziz MUSLU (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ, FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @review { kent424290, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {357 - 366}, doi = {}, title = {Deniz Turizmi Araçları İşletmeciliğinin Göçmen Kaçakçılığıyla İlişkisi ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {MUSLU, Aziz} }
APA MUSLU, A . (2018). Deniz Turizmi Araçları İşletmeciliğinin Göçmen Kaçakçılığıyla İlişkisi ve Çözüm Önerileri. Kent Akademisi, 11 (3), 357-366. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kent/issue/39992/424290
MLA MUSLU, A . "Deniz Turizmi Araçları İşletmeciliğinin Göçmen Kaçakçılığıyla İlişkisi ve Çözüm Önerileri". Kent Akademisi 11 (2018): 357-366 <http://dergipark.gov.tr/kent/issue/39992/424290>
Chicago MUSLU, A . "Deniz Turizmi Araçları İşletmeciliğinin Göçmen Kaçakçılığıyla İlişkisi ve Çözüm Önerileri". Kent Akademisi 11 (2018): 357-366
RIS TY - JOUR T1 - Deniz Turizmi Araçları İşletmeciliğinin Göçmen Kaçakçılığıyla İlişkisi ve Çözüm Önerileri AU - Aziz MUSLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 357 EP - 366 VL - 11 IS - 3 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Deniz Turizmi Araçları İşletmeciliğinin Göçmen Kaçakçılığıyla İlişkisi ve Çözüm Önerileri %A Aziz MUSLU %T Deniz Turizmi Araçları İşletmeciliğinin Göçmen Kaçakçılığıyla İlişkisi ve Çözüm Önerileri %D 2018 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 11 %N 3 %R %U
ISNAD MUSLU, Aziz . "Deniz Turizmi Araçları İşletmeciliğinin Göçmen Kaçakçılığıyla İlişkisi ve Çözüm Önerileri". Kent Akademisi 11 / 3 (September 2018): 357-366.