Year 2018, Volume 11, Issue 3, Pages 405 - 418 2018-09-15

Effects Of Customer Complaint Management Performance On Customer Satisfaction In Public Sector
Kamu Sektöründe Müşteri Şikâyet Yönetimi Performansının Müşteri Memnuniyetine Etkisi

Haydar ALP [1] , Necmiye Tülin İRGE [2]

33 58

Under today's competitive conditions, providing the service quality provided by service businesses at an expected level and holding customers and ensure customer satisfaction are very important topics for the companies. This situation is even more important in the public sector. Because public benefit is more prominent in the public sector, whose primary objective is to provide publicly-needed services rather than profitability. For this reason, keeping the quality of service of the public service enterprises at the expected level and obtaining the customer satisfaction is more important both in the present social welfare state understanding and the public service understanding.

The decline in service quality, and therefore the lack of customer expectations, will also lead to a complaints mechanism, which will drive the complaints management practices of the businesses. Customer complaints management performance is directly proportional to customer satisfaction in the public service sector, which is mainly aimed at the public sector. Public enterprises that successfully implement complaints assessment and management will ensure both public satisfaction and customer satisfaction so that they will fulfill public duties and will be productive for businesses.

In this study, it is aimed to investigate the effect of complaints management and complaints management performance to customer satisfaction in Metro Istanbul A.S., which is a public service in the public transportation sector. 

Günümüz rekabet koşulları altında hizmet işletmelerinin müşterilere sunduğu hizmet kalitesinin beklenen seviyede olması, işletmelerin müşterilerini elde tutmaları ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için oldukça önemli bir konudur. Bu durum kamu sektöründe daha da önemli bir hal almaktadır. Çünkü öncelikli hedefi kârlılıktan ziyade halka beklenen seviyede ve özellikte hizmet sunmak olan kamu sektöründe kamusal yarar ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple kamu hizmeti sunan işletmelerin, hizmet kalitesini beklenen seviyede tutmak ve müşteri memnuniyetini elde etmesi hem günümüz sosyal refah devleti anlayışı hem de kamusal hizmet anlayışı içinde daha önemlidir.

Hizmet kalitesinde düşüş ve buna bağlı olarak müşteri beklentilerinin karşılanmaması, beraberine şikâyet mekanizmasını da getirecek ve bu durum işletmelerin şikâyet yönetimi uygulamasını devreye sokacaktır. Özellikle kamu yararı amaçlanan kamu hizmeti sektöründe müşteri şikâyet yönetimi performansı müşteri memnuniyeti ile doğru orantılıdır. Şikâyet değerlendirmesini ve yönetimini başarılı bir şekilde uygulayan kamu işletmeleri, bunun sonucunda kamu memnuniyetini ve müşteri memnuniyetini sağlayacak, böylelikle hem kamu görevini yerine getirecek hem de işletmeleri için verimli olacaktır. Bu çalışmada bir kamu hizmeti olan toplu taşımacılık sektöründe bulunan Metro İstanbul A.Ş.’nin uyguladığı şikâyet yönetimi ve şikâyet yönetimi performansının müşteri memnuniyetine olan etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. 

 • Akın, A. Ş., (2003). “Müşteri Memnuniyeti ve Ölçümü”, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, s. 13
 • Aksu, M., (2010). “Hizmet Kalitesinin Bir Unsuru Olarak Atmosferin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi: Bozcaada’daki Otellerde Konaklayan Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, ss. 46 - 64
 • Banar, K., ve Ekergil, V., (2010). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Hizmet Kalitesi: Sunulan Hizmetlerin Kalitesi ile Müşteri Memnuniyeti İlişkisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, ss. 39 - 60
 • Barış, G., (2006). “Kusursuz Müşteri Memnuniyeti İçin Şikâyet Yönetimi”, Birinci Basım, MediaCat Kitapları, ss. 25 - 26
 • Bozkurt, M., (2001). “Turizmde Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Yönetimi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ss. 63 - 69
 • Ezmek, N., (2016). “Kaliteli Hizmet Üretiminin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi ve Havacılık Sektöründe Bir Uygulama”, T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ss. 43 - 59
 • Güryıl, H. B., (2017). “Şikâyet Yönetiminin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi (Filo Araç Kiralama Sektöründe Bir Uygulama)”, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ss. 49 - 61
 • Hemedoğlu, E., (2010). “Toplu Taşımacılık Sektöründe Hizmet Kalitesini Ölçme: Algılanan Hizmet Kalitesi ve Müşterinin Arzuladığı Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkileri”, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 40
 • Metro İstanbul, www.metro.istanbul, erişim tarihi: 13.09.2017
 • Midilli, Ö., (2011). “Hizmet Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Pazarlamaya Etkisi”, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ss. 16 - 31
 • Şentürk, B., (2010). “Dama Stratejik Hizmet Yönetimi Modeli”, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss. 13 - 64
 • Tenekecioğlu, B., Tokol, T., Çalık, N., Karalar, R., Timur, N., ve Öztürk, A. S. (2003). “Pazarlama Yönetimi”, 1. Basım, Anadolu Üniversitesi Yayını, ss. 40 – 51
 • Thai, V., V., (2013). “Logistics Service Quality: Conceptual Model and Empirical Evidence”, International Journal of Logistics Research and Aplications: A Leading Journal of Supply Chain Management, 16, 2 , ss. 115 - 131
 • Ulusoy, V., (2017). “Özel Sağlık İşletmelerinde Marka İmajı, Algılanan Hizmet Kalitesi ve Hasta Memnuniyetinin Hasta Bağlılığı Üzerine Etkisi”, T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi
 • Uyar, E., (2014). “Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Algılanan Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Üzerinde Ağızdan Ağıza Pazarlama Faaliyetlerinin Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ss. 57 - 64
 • Ünübol, N., (2009). “İnternetin Hizmet Pazarlamasındaki Yeri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 3
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date Güz
Journal Section Research Article
Authors

Author: Haydar ALP (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Necmiye Tülin İRGE
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { kent444813, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {405 - 418}, doi = {}, title = {Kamu Sektöründe Müşteri Şikâyet Yönetimi Performansının Müşteri Memnuniyetine Etkisi}, key = {cite}, author = {ALP, Haydar and İRGE, Necmiye Tülin} }
APA ALP, H , İRGE, N . (2018). Kamu Sektöründe Müşteri Şikâyet Yönetimi Performansının Müşteri Memnuniyetine Etkisi. Kent Akademisi, 11 (3), 405-418. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kent/issue/39992/444813
MLA ALP, H , İRGE, N . "Kamu Sektöründe Müşteri Şikâyet Yönetimi Performansının Müşteri Memnuniyetine Etkisi". Kent Akademisi 11 (2018): 405-418 <http://dergipark.gov.tr/kent/issue/39992/444813>
Chicago ALP, H , İRGE, N . "Kamu Sektöründe Müşteri Şikâyet Yönetimi Performansının Müşteri Memnuniyetine Etkisi". Kent Akademisi 11 (2018): 405-418
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Sektöründe Müşteri Şikâyet Yönetimi Performansının Müşteri Memnuniyetine Etkisi AU - Haydar ALP , Necmiye Tülin İRGE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 405 EP - 418 VL - 11 IS - 3 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Kamu Sektöründe Müşteri Şikâyet Yönetimi Performansının Müşteri Memnuniyetine Etkisi %A Haydar ALP , Necmiye Tülin İRGE %T Kamu Sektöründe Müşteri Şikâyet Yönetimi Performansının Müşteri Memnuniyetine Etkisi %D 2018 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 11 %N 3 %R %U
ISNAD ALP, Haydar , İRGE, Necmiye Tülin . "Kamu Sektöründe Müşteri Şikâyet Yönetimi Performansının Müşteri Memnuniyetine Etkisi". Kent Akademisi 11 / 3 (September 2018): 405-418.