Year 2018, Volume 11, Issue 3, Pages 367 - 373 2018-09-15

Transportatıon Investments And Urban Space Relatıonshıp
Ulaşım Yatırımları ve Kentsel Mekân İlişkisi

Kübra ÖZBAY [1]

47 248

Transportation investments are one of the main factors that directly affect the shaping of urban space, which is the directing influence of the urban functions on location selection decisions and determines the direction of the city's macroform development. Recently, the effects of new transportation investments are being observed with the process of change in the near or periphery of the city where they are located. Transportation investments cause the city's main dynamics to start at the beginning of the change process and to re-shape the space at different dimensions at the regional scale, and to grow to the periphery of the city with accessibility. Therefore, such new transportation investments, pressure to build up accessibility on the periphery is emerging, and these areas gradually turn into urban land in the direction of demand.

Failure to limit the tendency to urban development as a result of the transportation investments that have taken place, results in uncontrolled growth over the environmental settlements. In this environment, how urban growth should be, where and how much should be expected, what kind of development should be expected in the sectoral sense, how to meet the demands of the investment will be answered in the urban space. In this study, it was emphasized that the projected transportation investment decisions should be made by scaling to higher scale plans, which are resistant to the process and the whole plans are produced.

Ulaşım yatırımları, kentsel mekânın biçimlenmesini doğrudan etkileyen, kentsel fonksiyonların yer seçimi kararlarında yönlendirici etkisi olan ve kentin makraform gelişim yönünü belirleyen temel etkenlerden biridir. Son dönemlerde yeni ulaşım yatırımlarının etkileri, bulundukları kentin yakın veya çeper bölgelerinde yaşanan değişim süreci ile gözlemlenmektedir. Ulaşım yatırımları gündeme geldikleri andan itibaren kentin ana dinamiklerinde değişim sürecinin başlamasına ve bölgesel ölçekte mekânın farklı boyutlarda yeniden biçimlenmesine, erişilebilirliğin sağlanması ile kentin çeper noktalarına doğru büyümesine neden olmaktadır. Dolayısıyla bu tür yeni ulaşım yatırımları, erişilebilirliği artan çeper bölgeler üzerinde yapılaşma baskısını ortaya çıkmakta ve bu alanlar oluşan talep doğrultusunda zamanla kentsel toprağa dönüşmektedir.

 

Gerçekleşen ulaşım yatırımları sonucunda oluşan kentsel gelişme eğiliminin sınırlandırılamaması çevre yerleşmeler üzerinde kontrolsüz büyüme sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu ortamda, kentsel büyüme nasıl, nerede ve ne kadar olmalı, sektörel anlamda nasıl bir gelişme beklenmeli, yatırımın oluşturacağı talepler kentsel mekânda nasıl karşılanmalı sorularının cevaplanması gerekmektedir. Bu çalışmada süreç içerisinde, öngörülen ulaşım yatırım kararlarının sürece dayanıklı, bütüncül plan karalarının üretildiği üst ölçekli planlarda ölçeklendirilerek oluşturulması gerekliliği üzerinde durulmuştur.

KENTSEL MMEKAN, ULAŞIM YATIRIMLARI
  • Aktuğlu Aktan, E. Ö. (2006). Kent Biçimi Ulaşım Etkileşimine İlişkin (Tarihsel ve Güncel) Yaklaşımlar ve İstanbul Örneği. Doktora Tezi. İstanbul: Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • Aktuğlu Aktan, E. Ö. (2013). Ulaşımda Yeni Teknolojiler ve Uygulamaların Kent Biçimine (Olası) Etkileri. Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kataloğu.
  • Çekici, İ. T., & Ferhan, G. (2004). İstanbul Metropolitan Kent Çeperindeki Yeni Kullanıcılar:Lüks Konut Alanları. Kent Gündemi Dergisi.
  • Gerçek, H. (2012). Ulaştırma Yatırımları Üzerinden İstanbul'un Geleceği. Mimarist Dergisi.
  • Kılınçaslan, T. (2012). Kentsel Ulaşım.
  • TÜİK. (2017).
  • Uysal, Y. (2006). İstanbul ve Ulaşım. İstanbul Mimarlar Odası Yayınları
  • Wegener, M. (2013). The Future of Mobility in Cities: Challenges for Urban Modelling. Transport Policy.
  • URL, http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch6en/conc6en/nodeslinkages.html
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section Research Article
Authors

Author: Kübra ÖZBAY (Primary Author)
Institution: BİMTAŞ - BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER SAN. TİC. A.Ş.
Country: Turkey


Bibtex @research article { kent448757, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {367 - 373}, doi = {}, title = {Ulaşım Yatırımları ve Kentsel Mekân İlişkisi}, key = {cite}, author = {ÖZBAY, Kübra} }
APA ÖZBAY, K . (2018). Ulaşım Yatırımları ve Kentsel Mekân İlişkisi. Kent Akademisi, 11 (3), 367-373. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kent/issue/39992/448757
MLA ÖZBAY, K . "Ulaşım Yatırımları ve Kentsel Mekân İlişkisi". Kent Akademisi 11 (2018): 367-373 <http://dergipark.gov.tr/kent/issue/39992/448757>
Chicago ÖZBAY, K . "Ulaşım Yatırımları ve Kentsel Mekân İlişkisi". Kent Akademisi 11 (2018): 367-373
RIS TY - JOUR T1 - Ulaşım Yatırımları ve Kentsel Mekân İlişkisi AU - Kübra ÖZBAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 367 EP - 373 VL - 11 IS - 3 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Ulaşım Yatırımları ve Kentsel Mekân İlişkisi %A Kübra ÖZBAY %T Ulaşım Yatırımları ve Kentsel Mekân İlişkisi %D 2018 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 11 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZBAY, Kübra . "Ulaşım Yatırımları ve Kentsel Mekân İlişkisi". Kent Akademisi 11 / 3 (September 2018): 367-373.