Publication History | Yayın Tarihçesi

Yayın Tarihçesi:

Dergimiz, 2008 ocak ta aylık olarak yayına başlamış olup 2008 den 2010'a kadar aylık olarak devam etmiştir. Mart 2010 dan, Aralık 2011'e kadar yılda dört kez olmak üzere, hakemsiz olarak bilimsel formatta makale yayınlamıştır. Mart 2012 tarihinden bu yana yılda dört kez olmak üzere ulusal hakemli makaleler yayınlamaya başlamıştır, 2017 yılı itibarıyla uluslararası hakemli indeksli dergi olarak Dergi Park Sistemine dahil olmuştur.

Our journal has been published monthly in January 2008 and has continued monthly since 2008. From March 2010 to December 2011, four times a year, the article published in scientific format without referee. Since March 2012, it has been publishing four nationally reviewed articles four times a year. By 2017, it has been included in the JournalPark System as an internationally reviewed indexed journal.