Publication Process and Policies Yayın Süreci ve Politikaları

Dergimiz misyonu gereği, etik ilkeler ve kaliteden sapmaksızın mümkün olan en hızlı şekilde yayın sürecini yürüterek bilime katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

Bu bağlamda, dergimize resmi yayın tarihimizden on beş gün öncesine kadar makale kabul edilmekte. Yayına uygun görülüp de yetişmeyen makale olduğunda, yazarıyla iletişim kurularak bir sonraki sayıya kaydırılmaktadır.

Dergimize gönderilen makale, editoryada en fazla beş gün bekler, derhal hakemlere gönderilir. Hakemlerimize onbeş sayfaya kadar olan makalelerde bir hafta, on beş sayfayı aşan makalelerde iki hafta azami süre verilmektedir. Sonuç olarak ortalama bir makalenin dergimize gönderilme tarihinden yayın kararı tari onbeş günlük süreyi geçmemektedir. Makale yoğunluğuna göre bu konudaki ilke kararımız değişebilse de, yayın kurulu olarak bu ilkemizden mümkün olduğunca taviz vermemeyi planlamaktayız.

Yayın Ücretleri:

Dergimizde makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. İlerleyen dönemlerde dergimiz, TR Dizin ve/veya SSCI indeksleri kapsamına girdiğinde ücret talebine ilişkin politikası bir önceki sayının editör yazısında deklare edilir, ayrıca yayın politikası olarak bu menüde gerekli güncelleme yapılır.

Te'lif Hakları:

Dergimiz sosyal bilimler dergisi olduğundan, kısa ve orta dönemde, makale yazarlarımızdan herhangi bir te'lif hakkı devir sözleşmesi talep edilmemektedir. Bu durumda, dergimizde yayınlanmakta olan makalelerin te'lif hakları, makale yazarlarımıza aittir. SSCI indeksi kapsamına girildiğinde buna ilişkin bilgilendirme bu bölümden yapılacaktır.

Ön Değerlendirmede Benzerlik Oranları:

Makale ön değerlendirme sürecinde ITENTICATE benzerlik oranı raporunda, kaynakça hariç, % 30 ve altındaki makaleler yayınlanır.

Mart Sayısı İçin Örnek Süreç:

Mart Sayısı Yayın Tarihi: 15 Mart

Makale Son Gönderim Tarihleri: 1 Mart / 1 Haziran / 1 Eylül / 1 Aralık

Makale Ön Değerlendirme Tarihi: 1-5 Mart

İtencicate benzerlik raporu, ön değerlendirme süreci kapsamındadır.

Makalenin Hakemlere Gönderilme Tarihi: 2-9 Mart

Makale Yayın Kararı: 10 Mart Tarihli Yayın Kurulu Toplantısı

Yayın kurulumuz olağan olarak dergi olağan yayın tarihinden beş gün öncesi o ayın yayınlarına ilişkin gündemle toplanır.

Makale Yayın Hazırlığı: (Editöryal Süreç) Makalenin teknik olarak yayına hazırlanma süreci beş günü geçemez.

Makale Yayını: 15 Mart / 15 Haziran / 15 Eylül / 15 Aralık tarihlerindedir.

Makale Düzelti Önerileri: 15-20 Mart / Haziran / Eylül / Aralık

Dergi Yayın Kesinleşme Tarihi: 20 Mart / Haziran / Eylül / Aralık