Yazım Kuralları

KENT AKADEMİSİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 1. Bu elektronik dergide yayınlanan yazıların bütün hakları hukuksal sorumlulukları yazarlarına aittir. Dergimizde yayınlanan eserlerin te'lif hakları (iyeliği / eser sahipliği) yazarlarına ait olsa da, bu eserler bir kere, Kent Akademisi dergisinde yayınlandıktan sonra bu hak, kağıt bası yayınlarda da olduğu gibi, yazarlara yazılarının yayından kaldırılmasını veya silinmesini talep etme hakkını vermez.
 2. Bu dergide yayınlanan makalelerden, kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz.
 3. Dergimizdeki bütün yazıların / makalelerin te'lif hakları yazarların kendisine aittir, bu nedenle, makale içeriklerine ilişkin hukuksal sorumluluk makale sahiplerine aittir.
 4. Editör incelemesine gönderilen makalelerin yayınlanma zorunluluğu yoktur. İnteraktif olarak makale kabul (submit) sürecinde  inceleme için gönderilen makaleler yayınlanmayacaksa kent akademisi dergisi tarafından silinebilir. Dergimiz çevrimiçi (interaktif) arayüzünde bir yıldan fazla taslak modunda kalan makaleler için veri tabanından silinmeme garantisi vermez. Yayınlanmış yazılar/makaleler hukuksal zorunluluk harici hiç bir gerekçe ile yayından kaldırılamaz. Yazarlarımız mahkeme kararı olmaksızın yayınlanan yazılarının yayından kaldırılmasını talep edemezler. Zaten bu talep derginin link sadakatine, güvenilirliğine, dürüstlüğüne hatta yazının yayından kaldırılmasını talep eden için iyi niyet kurallarına bağdaştırılamaz.
 5. Kent Akademisi dergisi üç aylık olarak internet üzerinden  www.kentakademisi.com url adreslerinde elektronik olarak yayınlanan bir dergidir. Kent Akademisi (KA) Dergisi, kentleşme, kamu yönetimi, yerel yönetimler, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, (mahalli idareler) yönetim bilimleri, hukuk, şehircilik, mimari, çevre, çevre mühendisliği, peyzaj, coğrafya, beşeri coğrafya, istatistik, işletme, ekonomi, endüstri mühendisliği, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, siyasi tarih, din/ilahiyat, dinler tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, uygarlık tarihi, etimoloji, ulaşım, taşımacılık, denizcilik, lojistik, motorlu taşıtlar, trafik, iletişim başta olmak üzere, edebiyat, türk dili, haberleşme, kişisel gelişim, insan kaynakları, ekoloji, yenilenebilir enerji, çevre ekonomisi, savunma, sivil savunma, iç / dış güvenlik, kamu sağlığı, hastane yönetimi gibi bilim ve uğraş alanlarında makale kabul etmektedir.
 6. Yayınlanması istenilen eserler WORD formatında e-posta ile veya üyelik kaydı yapıp interaktif ortamda makaleyi kaydederek gönderilmelidir. Dergimize TÜBİTAK Dergipark üzerinden de makale gönderilebilmektedir. E-posta ile yazı gönderenler için eposta  onayı alınmadığı sürece sorumluku taşınmaz. Elektronik ortamda kaybolan yayınlanmadan kaybolan ve/veya yok olan dosyalardan dergimiz sorumlu değildir.
 7. Çalışmalar Türkçe veya İngilizce olabilir, makalenin başlık/title ve özet/abstract kısmı ise Türkçe ve İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden biri olacaktır. Anahtar kelimeler (keywords) te aynı şekilde Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir. Makalelerde, paragraf aralığı 12 nk, paragraf girintisi 0 (sıfır) dır. Yani paragraf başı girintisi kullanılmamaktadır.
 8. Çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış olması durumunda makale yayınlanmaz. Tercüme yazılarda ise tercümenin yapıldığı yayın adı, cildi, sayısı, sayfası, yazarı ve ülkesi belirtilmelidir.
 9. Makaleye eklenecek ÇİZİMLER, RESİMLER, FOTOĞRAFLAR, ŞEKİLLER, içerikte sistematik olarak numaralandırılmalıdır.
 10. Kent Akademisi Dergisine gönderilen makale veya incelemelerin,  yayınlanmasına karar verilmesi durumunda yazarın yayın hakkını sitemize devretme zorunluluğu yoktur.
 11. Yayınlanması için gönderilen makaleler, editör ön incelemesi aşamasında ITENTICATE programı ile taranmaktadır.
 12. Dergi Yayın Kurulu yayınlanmak için tarafımıza gelen yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına ve dergimizde nasıl yer alacağına karar verir. Yayın Kurulu gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından bazı değişiklikler isteme hakkına sahiptir.
 13. Makalenin ilk sayfasında çalışmanın başlığı ve kısa bir özeti yer alacaktır. Ayrıca çalışma ile ilgili teşekkür ve diğer ilgili notlar ilk sayfa altında dipnotta belirtilecektir.
 14. Makale sahibinin adı, soyadı, ünvanı, varsa bağlı olduğu kurum ve adresi makalenin başında bulunan yazarı bölümünde yer alacaktır. Ayrıca, yazara ait kısa bir özgeçmiş eklenecektir.
 15. Yazı, içerik dikkate alınarak konu başlıklarına göre bölümlere ayrılmış olmalıdır. İlk bölüm Giriş, Son bölüm Sonuç olarak belirtilmelidir. Diğerleri 1.1, 1.2 (Birinci bölüm 1. alt başlık) gibi numaralandırılmalıdır. Bölüm başlıklarını belirtmek için koyu harfler kullanılmalıdır.
 16. Bilimsel makalelerde faydalanılan kaynaklar metin içinde (1), (2) vb. gibi rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır.
 17. Makalenin özet kısmından önce mutlaka Türkçe ve İngilizce en az 5 anahtar kelime yazılmalıdır. Bu yazarlarımızın aramalarda yazılarına ulaşımı kolaylaştırmaktadır.
 18. Kent Akademisi Dergisi bütün ziyaretçilere serbesttir. İleride makale okunması üyelik sistemine bağlanabilir. Üyelik ve yararlanma için şu an bir bedel talep  edilmeyecektir. Makalelerden yararlanma ilerleyen zamanlarda ücretli hale gelse bile, dergimizde bir kere makalesi yayınlanan ücretsiz üyelik hakkını kazanır.
 19. Yazı eklemede her hangi bir sorun yaşayan yazarlarımız, online@kentakademisi.com adresine e posta ile sorunlarını iletebilirler.
 20. Makalelerde başkalarının görüşlerinden veya başka kaynaklarından yararlanılmış ise, kaynak gösterimleri uluslararası APA referans / kaynakça sistemini kullanmaktadır. Gerek metin içi atıflar, gerek kaynakça bu usul ve esaslara göre oluşturulmalıdır.
 21. Makalelerin, ana sayfadaki, sol menülerde, dokumanlar kısmında bulunan MAKALE ŞABLONUNA GÖRE oluşturulması, söz konusu makalenin hızlı yayınlanması açısından çok önemlidir.