Dergimizin 2019 yılı İlkbahar sayısı (Cilt 9, Sayı 1) 15/06/2019 tarihinde yayınlanacaktır.