Dergimizin 2017 yılı Sonbahar sayısı (Cilt 7, Sayı 2) 15/12/2017 tarihinde yayınlanacaktır.