Sahibi / Owner

Prof. Dr. Cevdet COŞKUN

cevdet.coskun@giresun.edu.tr

Baş Editör / Editor in Chief

Prof.Dr. Başak TAŞELİ

Turkey
basak.taseli@giresun.edu.tr
Konular: Çevre Mühendisliği

Editörler / Editors


Yrd.Doç.Dr. Onur Özdal MENGİ

Turkey
onur.ozdal.mengi@giresun.edu.tr
Konular: Elektrik Elektronik Mühendisliği
Kurum: Giresun Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Zuhal YOLCU

Turkey
zuhal.yolcu@giresun.edu.tr
Konular: Kimya ve Kimya Mühendisliği
Kurum: Giresun Üniversitesi

Editör Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Alp Yalçın TEPE
yalcin.tepe@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Birol ERTUĞRAL
birol.ertugral@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Birsen Şengül OKSAL
birsen.oksal@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Elif Neyran SOYLU
elif.neyran.soylu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Saim TOPÇU
saim.topcu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKSU
hasan.huseyin.aksu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Hakan ADATEPE
hakan.adatepe@giresun.edu.tr

Doç. Dr. İmdat İŞCAN
imdat.iscan@giresun.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Murat YOLCU
murat.yolcu@giresun.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Recep KAÇAL
mustafakacal@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Şerif Ali DEĞİRMENÇAY
serif.ali.degirmencay@giresun.edu.tr


Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN (Giresun Üniversitesi)
Prof. Dr. Baki HAZER (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN (Amasya Üniversitesi)
Prof. Dr. Hümeyra BATI (Ondokuzmayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin H. ACAR (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Zekiye SULUDERE (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeki AYTAÇ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf AYVAZ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Dursun SARAYDIN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Emin KASAP (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat TAŞ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mithat KAYA (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa KURT (Ahi Evran Üniversitesi)
Prof. Dr. Nazmi POLAT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Nezihe ÇALIŞKAN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Veysel Turan YILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Yazı İşleri Müdürü / Editorial Manager

Öğretim Görevlisi Kenan YANMAZ

Turkey
kenanyanmaz@yahoo.com
Konular: Elektrik Elektronik Mühendisliği
Kurum: GIRESUN UNIV

Grafik Tasarım / Graphic Design

Öğr. Gör. Erkan GÜLER

Redaksiyon / Redaction

Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN

İngilizce Danışmanları / English Editors

Yrd. Doç. Dr. Belgin ŞAKİROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Murat KARAKOÇ