Sahibi / Owner

Prof. Dr. Cevdet COŞKUN

cevdet.coskun@giresun.edu.tr

Baş Editör / Editor in Chief

Doç.Dr. Bahadır KOZ

Turkey
bahadir.koz@giresun.edu.tr
Konular: Temel Bilimler (Genel),Biyoloji
Kurum: Giresun Üniversitesi

Editörler / Editors


Doç.Dr. Mehmet Soner ENGİN

Turkey
soner.engin@giresun.edu.tr
Konular: Mühendislik ve Temel Bilimler
Kurum: Giresun Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Onur Özdal MENGİ

Turkey
onur.ozdal.mengi@giresun.edu.tr
Konular: Elektrik Elektronik Mühendisliği
Kurum: GIRESUN UNIV

Yrd.Doç.Dr. Zuhal YOLCU

Turkey
zuhal.yolcu@giresun.edu.tr
Konular: Kimya ve Kimya Mühendisliği
Kurum: GIRESUN UNIV

Editör Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Alp Yalçın TEPE
Giresun Üniversitesi
yalcin.tepe@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Birol ERTUĞRAL
Giresun Üniversitesi
birol.ertugral@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Birsen Şengül OKSAL
Giresun Üniversitesi
birsen.oksal@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Elif Neyran SOYLU
Giresun Üniversitesi
elif.neyran.soylu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Saim TOPÇU
Giresun Üniversitesi
saim.topcu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKSU
Giresun Üniversitesi
hasan.huseyin.aksu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Hakan ADATEPE
Giresun Üniversitesi
hakan.adatepe@giresun.edu.tr

Doç. Dr. İmdat İŞCAN
Giresun Üniversitesi
imdat.iscan@giresun.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Murat YOLCU
Giresun Üniversitesi
murat.yolcu@giresun.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Recep KAÇAL
Giresun Üniversitesi
mustafakacal@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Şerif Ali DEĞİRMENÇAY
Giresun Üniversitesi
serif.ali.degirmencay@giresun.edu.tr


Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN (Giresun Üniversitesi)
Prof. Dr. Baki HAZER (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN (Amasya Üniversitesi)
Prof. Dr. Hümeyra BATI (Ondokuzmayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin H. ACAR (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Zekiye SULUDERE (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeki AYTAÇ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf AYVAZ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Dursun SARAYDIN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Emin KASAP (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat TAŞ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mithat KAYA (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa KURT (Ahi Evran Üniversitesi)
Prof. Dr. Nazmi POLAT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Nezihe ÇALIŞKAN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Veysel Turan YILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Yazı İşleri Müdürü / Editorial Manager

Öğretim Görevlisi Kenan YANMAZ

Turkey
kenanyanmaz@yahoo.com
Konular: Elektrik Elektronik Mühendisliği
Kurum: GIRESUN UNIV

Grafik Tasarım / Graphic Design

Öğr. Gör. Erkan GÜLER

Redaksiyon / Redaction

Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN

İngilizce Danışmanları / English Editors

Yrd. Doç. Dr. Belgin ŞAKİROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Murat KARAKOÇ