Sahibi / Owner

Prof. Dr. Cevdet COŞKUN

cevdet.coskun@giresun.edu.tr

Baş Editör / Editor in Chief

Doç.Dr. Bahadır KOZ

Turkey
bahadir.koz@giresun.edu.tr
Konular: Biyoloji,Temel Bilimler
Kurum: Giresun Üniversitesi

Yardımcı Editörler / Assistant Editors


Yrd.Doç.Dr. Selin KALKAN

Turkey
selin.kalkan@giresun.edu.tr
Konular: Gıda Mikrobiyolojisi,Gıda Hijyeni ve Üretimi
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN HACIOĞLU

Turkey
hacioglu_yasemin@hotmail.com
Konular: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Uluslararası Editörler / International Editors

Ricardo Perez Enriquez, Kuzeybatı Biyolojik Araştırma Merkezi, S.C. (CIBNOR), Meksika


Dr. Salar ALİ, Baltistan Skardu Üniversitesi, Pakistan

Dr. Stephan KOVALYSHYN, Lviv National Agrarian Üniversitesi, Ukrayna

Dr. Anca Nicoleta SUTAN, Pitesti Üniversitesi, Romanya

Dr. Muhammad Fahad Sardar, Ziraat Bilimleri Akademisi, Çin


Bölüm Editörleri / Section Editors

Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK

Doç. Dr. Cengiz MUTLU

Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ

Doç. Dr. Onur Özdal MENGİ

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal YOLCU

Mizanpaj Editörleri / Manuscript Editors

Dr. Kenan YANMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Arzu AYDIN UNCUMUSAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Serdal KAYA

İngilizce Editörleri / English Editors

Öğr. Gör. Öznur GÜLER

Öğr. Gör. Yasin BİÇER

İstatistik Editörleri / Statistical Editors

Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU

Doç. Dr. Eren BAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜL

Editör Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Alp Yalçın TEPE
Giresun Üniversitesi
yalcin.tepe@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Birol ERTUĞRAL
Giresun Üniversitesi
birol.ertugral@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Birsen Şengül OKSAL
Giresun Üniversitesi
birsen.oksal@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Elif Neyran SOYLU
Giresun Üniversitesi
elif.neyran.soylu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Saim TOPÇU
Giresun Üniversitesi
saim.topcu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKSU
Giresun Üniversitesi
hasan.huseyin.aksu@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Hakan ADATEPE
Giresun Üniversitesi
hakan.adatepe@giresun.edu.tr

Doç. Dr. İmdat İŞCAN
Giresun Üniversitesi
imdat.iscan@giresun.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa Recep KAÇAL
Giresun Üniversitesi
mustafakacal@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Murat YOLCU
Giresun Üniversitesi
murat.yolcu@giresun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şerif Ali DEĞİRMENÇAY
Giresun Üniversitesi
serif.ali.degirmencay@giresun.edu.tr


Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN (Giresun Üniversitesi)
Prof. Dr. Baki HAZER (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN (Amasya Üniversitesi)
Prof. Dr. Hümeyra BATI (Ondokuzmayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin H. ACAR (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Zekiye SULUDERE (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeki AYTAÇ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf AYVAZ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Dursun SARAYDIN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Emin KASAP (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat TAŞ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mithat KAYA (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa KURT (Ahi Evran Üniversitesi)
Prof. Dr. Nazmi POLAT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Nezihe ÇALIŞKAN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Veysel Turan YILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Yazı İşleri Müdürü / Editorial Manager

Dr. Kenan YANMAZ

Turkey
kenan.yanmaz@giresun.edu.tr
Konular: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kurum: Giresun University

Redaksiyon / Redaction

Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN

Grafik Tasarım / Graphic Design

Öğr. Gör. Erkan GÜLER