Başeditör
Ad: Prof.Dr. Başak TAŞELİ
E-posta: basak.taseli@giresun.edu.tr
Editör
Ad: Yrd.Doç.Dr. Zuhal YOLCU
E-posta: zuhal.yolcu@giresun.edu.tr
Editör
Ad: Yrd.Doç.Dr. Onur Özdal MENGİ
E-posta: onur.ozdal.mengi@giresun.edu.tr
Dergi İletişim
Ad: Öğretim Görevlisi Kenan YANMAZ
E-posta: kenanyanmaz@yahoo.com