Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 9, Sayfalar 103 - 114 2013-09-01

Balıklarda Tek Hücre Jel Elektroforezi (Comet Assay)
The Single Cell Gel Electropheresis (Comet Assay) on the Fish

Utku Güner [1] , Fulya Dilek GÖKALP MURANLI [2]

213 640

Comet assay, DNA parçalarının elektrik akımı doğrultusunda hücreden çıkarak ilerlemesi (kuyruk oluşturması) ilkesine dayanır. Çevre kirliliği veya genotoksik ajanlara maruz kalan organizmaların hücrelerinde bulunan genetik materyal bu maruziyetten etkilenebilir ve DNA kırıkları meydana gelebilir. Meydana gelen DNA kırıkları bu metot kullanılarak gözlenebilmektedir. Comet assay, genotoksik ve karsinojenik maddelerin genetik materyal üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktadır. Ksenobiyotiklerin canlılar üzerine etkileri konusunda hızlı, doğru ve etkin bilgi sağlamak için kullanılan metotlardan biridir. Çevre kirliliğinin canlılar üzerindeki etkilerinin değerlendirmesi ve belirli maddelerin farklı doz ve sürelerde uygulanmasına dayanan çalışmalarda Comet assay kullanılmaktadır. Özellikle ekotoksikolojik çalışmalarda, uygulama ve analiz kolaylığı nedeniyle test materyali olarak balıklar tercih edilmektedir. Test edilmek istenen maddenin kontrollü ortamlarda verilebilmesi ve diğer deney hayvanlarına göre daha kolay ve fazla sayıda temin edilebilmesi, balıkların test materyali olarak kullanımını arttırmaktadır. Comet assay çok sayıda organizma, doku ve hücre tipinde uygulanmaktadır. Balıkların farklı dokuları(solungaç, karaciğer ve sperm gibi) comet assay çalışmalarında kullanılmaktadır. Bunun yanında, balık kanı, hücre sayısının fazla olması, çekirdekli eritrositlere sahip olması nedeniyle özellikle tercih edilmektedir. Bu derlemenin amacı balıklarda, comet assay uygulama yöntemi ve comet assay sonuçlarının nasıl değerlendirildiği göstermektir
Comet assay based on the principle of DNA fragments that leave the cell in the direction of electric current. Genetic material in cells of organisms which are exposed to environmental pollution or genotoxic agents may be affected with this exposure and DNA fragments may be occur. DNA fragments can be observed using this method. Comet assay is used to assess genotoxic and carcinogenic effect of substances on genetic material. Comet assay is one of a test method which is used to get quick, accurate and effective information of xenobiotics on living organisms. This method is used both to evaluate environmental pollution on living organisms and in vitro and in vivo studies with a certain test substance with different concentration and exposure periods. In ecotoxicological studies, particularly fish is used as a test material due to ease of application and analysis. Exposure of test substance in controlled conditions, ease of providing in lots of numbers, increased use of fishes in scientific studies. Different fish tissues (gill, liver and sperm etc.) are used in Comet assay studies. Moreover, fish blood is particularly preferred due to great number of cell number and nucleated eryhtrocytes. The aim of this review is to evaluate Comet assay application and analyze of comet assay results on fish tissue
Konular
Diğer ID JA33CK46VD
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Utku Güner
Kurum: Trakya University, Faculty of Sciences, Department of Biology, Edirne, Türkiye

Yazar: Fulya Dilek GÖKALP MURANLI
Kurum: Trakya University, Faculty of Sciences, Department of Biology, Edirne, Türkiye

Bibtex @ { kfbd238606, journal = {Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-4726}, eissn = {2564-7377}, address = {Giresun Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {103 - 114}, doi = {}, title = {Balıklarda Tek Hücre Jel Elektroforezi (Comet Assay)}, key = {cite}, author = {Güner, Utku and MURANLI, Fulya Dilek GÖKALP} }
APA Güner, U , MURANLI, F . (2013). Balıklarda Tek Hücre Jel Elektroforezi (Comet Assay). Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3 (9), 103-114. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kfbd/issue/22227/238606
MLA Güner, U , MURANLI, F . "Balıklarda Tek Hücre Jel Elektroforezi (Comet Assay)". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 3 (2013): 103-114 <http://dergipark.gov.tr/kfbd/issue/22227/238606>
Chicago Güner, U , MURANLI, F . "Balıklarda Tek Hücre Jel Elektroforezi (Comet Assay)". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 3 (2013): 103-114
RIS TY - JOUR T1 - Balıklarda Tek Hücre Jel Elektroforezi (Comet Assay) AU - Utku Güner , Fulya Dilek GÖKALP MURANLI Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 114 VL - 3 IS - 9 SN - 1309-4726-2564-7377 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi Balıklarda Tek Hücre Jel Elektroforezi (Comet Assay) %A Utku Güner , Fulya Dilek GÖKALP MURANLI %T Balıklarda Tek Hücre Jel Elektroforezi (Comet Assay) %D 2013 %J Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi %P 1309-4726-2564-7377 %V 3 %N 9 %R %U
ISNAD Güner, Utku , MURANLI, Fulya Dilek GÖKALP . "Balıklarda Tek Hücre Jel Elektroforezi (Comet Assay)". Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 3 / 9 (Eylül 2013): 103-114.