Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
Kapak Resmi
ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |

Dergimiz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi tarafından 2009 yılından itibaren her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir.

Dergide iktisadi ve idari bilimlerin her  alanında (iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ticaret ve lojistik, Uluslararası İlişkiler, ekonometri, istatistik, hukuk, bankacılık ve finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, vd.) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.


Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin temel amacı; iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.


 

İndeksler: Dergimiz, TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex veritabanlarında taranmaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

DOI CrossRef

DOI: 10.20990/kilisiibfakademik

---------------------------------------------------------------------------------------------------

59b7afddf3fda.png

Dergimiz 12.09.2017 tarihi itibari ile SOBIAD Atıf Dizininde taranmaya başlamıştır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |
Kapak Resmi

33.404

82.136

Dergimiz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi tarafından 2009 yılından itibaren her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir.

Dergide iktisadi ve idari bilimlerin her  alanında (iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ticaret ve lojistik, Uluslararası İlişkiler, ekonometri, istatistik, hukuk, bankacılık ve finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, vd.) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.


Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin temel amacı; iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.


 

İndeksler: Dergimiz, TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex veritabanlarında taranmaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

DOI CrossRef

DOI: 10.20990/kilisiibfakademik

---------------------------------------------------------------------------------------------------

59b7afddf3fda.png

Dergimiz 12.09.2017 tarihi itibari ile SOBIAD Atıf Dizininde taranmaya başlamıştır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cilt 9 - Sayı 17 - Kas 2017
 1. ACCOUNTING FOR INCOME INEQUALITY IN TURKEY: REGRESSION-BASED DECOMPOSITION APPROACH
  Sayfalar 137 - 146
  Ömer LİMANLI
 2. NEURAL NETWORK DATA PREPROCESSING: IS IT NECESSARY FOR TIME SERIES FORECASTING?
  Sayfalar 147 - 154
  Hakan PABUÇCU
 3. POST MODERN TÜKETİM EKSENİNDE ÇOCUK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI: KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 155 - 166
  Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY, Sezen BOZYİĞİT
 4. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 167 - 182
  İsmail BAKAN, Burcu ERŞAHAN, Tuba BÜYÜKBEŞE, İbrahim KAYA
 5. A CRITICAL APPROACH TO TOCQUEVILLE’S UNDERSTANDING OF DEMOCRACY
  Sayfalar 183 - 192
  Durmuş Ali YÜKSEK
 6. İÇSEL PAZARLAMA YAKLAŞIM VE UYGULAMALARI: STARBUCKS KAHVE İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 193 - 204
  Ayşegül KUTLUK BOZKURT, Cemre TOKATLI
 7. KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 205 - 214
  Metin SÜRME, Murat KARAHAN, Meryem GÜL
 8. AR-GE - PATENT HARCAMALARI VE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA
  Sayfalar 215 - 221
  Zeynep KÖSE, Mehmet ŞENTÜRK
 9. FAMA VE FRENCH ÜÇ FAKTÖRLÜ MODELİ’NİN GEÇERLİLİĞİNİN BORSA İSTANBUL İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 222 - 236
  Emine KAYA, Bener GÜNGÖR
 10. HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN KALKINMA VE SANAYİLEŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 237 - 244
  Durhasan MUNDAN, Hasan MEMİŞ, Mehmet AVCI, Lütfullah AVCI