Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
Kapak Resmi
ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |

Dergimiz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi tarafından 2009 yılından itibaren her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir.

Dergide iktisadi ve idari bilimlerin her  alanında (iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ticaret ve lojistik, Uluslararası İlişkiler, ekonometri, istatistik, hukuk, bankacılık ve finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, vd.) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.


Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin temel amacı; iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.


 

İndeksler: Dergimiz, TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex veritabanlarında taranmaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

DOI CrossRef

DOI: 10.20990/kilisiibfakademik

---------------------------------------------------------------------------------------------------

59b7afddf3fda.png

Dergimiz 12.09.2017 tarihi itibari ile SOBIAD Atıf Dizininde taranmaya başlamıştır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

ISSN 1309-3762 | e-ISSN 2149-1585 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Kilis 7 Aralık Üniversitesi |
Kapak Resmi

45.101

125.017

Dergimiz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi tarafından 2009 yılından itibaren her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir.

Dergide iktisadi ve idari bilimlerin her  alanında (iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ticaret ve lojistik, Uluslararası İlişkiler, ekonometri, istatistik, hukuk, bankacılık ve finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, vd.) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.


Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin temel amacı; iktisadi ve idari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.


 

İndeksler: Dergimiz, TUBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex veritabanlarında taranmaktadır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

DOI CrossRef

DOI: 10.20990/kilisiibfakademik

---------------------------------------------------------------------------------------------------

59b7afddf3fda.png

Dergimiz 12.09.2017 tarihi itibari ile SOBIAD Atıf Dizininde taranmaya başlamıştır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cilt 10 - Sayı 18 - May 2018
 1. 18. Sayı Jenerik Dosyası
  Sayfalar 1 - 1
  Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF
 2. DÜŞÜK FREKANSTA İNCELENEN FİNANSAL VARLIKLARIN OYNAKLIK KIRILMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST-100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 1 - 11
  Mehmet ÇINAR, Atilla HEPKORUCU
 3. THE EFFECT OF UTILITARIAN AND HEDONIC SHOPPING VALUES ON CONSUMERS’ PERCEIVED BENEFITS AND RISKS IN ONLINE SHOPPING
  Sayfalar 12 - 28
  Arzu ŞENER, Leyla ATEŞOĞLU, Alper COŞKUN
 4. İRAN-HİZBULLAH İLİŞKİLERİ (1980-1995): ULUS-AŞIRILAŞAN ŞİDDET
  Sayfalar 29 - 42
  Mustafa YETİM
 5. TÜRKİYE’DE ÖZEL VE KAMU ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN AKADEMİSYENLERİN MOBBİNG ALGISI
  Sayfalar 43 - 58
  Ahmet GÜVEN, Çetin KAPLAN, Yavuz ACUNGİL
 6. TÜRKİYE’DE PETROL FİYATLARI VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 59 - 71
  Mustafa KIRCA, Veysel KARAGÖL
 7. İŞGÜCÜ PİYASASINDA YAŞA DAYALI AYRIMCILIK SORUNU VE YAŞA DAYALI AYRIMCILIKLA MÜCADELE: ABD VE AB UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 72 - 89
  Banu METİN
 8. İSLAMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ UNSURLARINI BELİRLEYEN ESASLAR
  Sayfalar 90 - 119
  Mehmet ÇANAKCI, Halil TUNALI
 9. TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ: TÜRKİYE VE İSVEÇ KARŞILAŞTIRMASI
  Sayfalar 120 - 133
  Elem DEMİR
 10. TÜRK İMALAT SANAYİNDEKİ UZMANLAŞMANIN TEKNOLOJİ DÜZEYİNE GÖRE BÖLGESEL BİR ANALİZİ
  Sayfalar 134 - 145
  Jamshid YOLCHI, Utku AKSEKİ
 11. TUTUNDURMADA SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ: 5. MERSİN ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 146 - 157
  Kandemir ATÇEKEN, Ümit DOĞRUL, Serap ÇABUK
 12. FİRMALARIN FİNANSMAN VE YATIRIM KARARLARI ÜZERİNDE İYİMSERLİK ÖNYARGISININ ETKİSİ
  Sayfalar 158 - 171
  Bilgehan TEKİN
 13. SÜT VE SÜT ÜRÜNÜ İŞLEYEN FİRMALARIN ETKİNLİK ANALİZİ: TRB1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 172 - 188
  Yunus GÜLCÜ, Selim Adem HATIRLI
 14. TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ÇOK BOYUTLU PANEL VERİ MODELİ İLE ANALİZİ
  Sayfalar 189 - 199
  İlayda İSABETLİ, Halil TUNALI
 15. İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ İSTİHDAMA KATKISI: TRABZON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 200 - 220
  Mustafa ŞEN
 16. EKOLOJİK ÇİFTLİKLERİN EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 221 - 240
  Murad Alparslan KASALAK, Gülseren YURCU, Zeki AKINCI, Dilara BAHTİYAR SARI
 17. KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETİNİN PAZARLANMASI
  Sayfalar 241 - 249
  Murat GÖRMEN
 18. MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI
  Sayfalar 250 - 269
  Ahmet KAYAOĞLU
 19. ALMAN MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ: ESNEK ANALİTİK MALİYET PLANLAMA VE MUHASEBESİ
  Sayfalar 270 - 287
  Rifat YILMAZ
 20. İÇSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACI ROLÜ: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 288 - 303
  Bekir EŞİTTİ, Buket BULUK
 21. OSMANLI DEVLETİ’NDE KALPAZANLIK VE SAHTE PARA (1818-1914): KALPAZANLIĞIN VE TEDAVÜL EDEN KALP PARALARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ
  Sayfalar 304 - 317
  Muharrem ÖZTEL