SAHİBİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BAŞ EDİTÖR

Prof.Dr. İbrahim Halil SEYREK

Turkey
ihseyrek@kilis.edu.tr
Konular: Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim,İktisadi ve İdari Bilimler,Ekonomi ve İşletme
Kurum: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

EDİTÖRLER

Prof.Dr. Sadettin PAKSOY

Turkey
sadettinpaksoy64@gmail.com
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler
Hakkında: Makro İktisat, Tarım Ekonomisi, Turizm Ekonomisi, Avrupa Birliği
Kurum: Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF

Doç.Dr. Taner AKÇACI

Turkey
akcaci@kilis.edu.tr
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler
Kurum: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Vahit EREN

Turkey
mvahiteren@gmail.com
Konular: Ekonomi ve İşletme
Kurum: KILIS 7 ARALIK UNIV

Dr. Kazım SARIÇOBAN

Turkey
kazimsaricoban@hotmail.com
Konular: Ekonomi ve İşletme
Hakkında: İktisat - Uluslararası İktisat
Kurum: Kilis 7 Aralik University

YAYIN KURULU

Prof.Dr. İbrahim Halil SEYREK

Turkey
ihseyrek@kilis.edu.tr
Konular: Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim,İktisadi ve İdari Bilimler,Ekonomi ve İşletme
Kurum: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof.Dr. Sadettin PAKSOY

Turkey
sadettinpaksoy64@gmail.com
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler
Hakkında: Makro İktisat, Tarım Ekonomisi, Turizm Ekonomisi, Avrupa Birliği
Kurum: Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF

Doç.Dr. Taner AKÇACI

Turkey
akcaci@kilis.edu.tr
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler
Kurum: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç.Dr. Ali Fuat GÖKÇE

Turkey
afgokce@gantep.edu.tr
Konular: Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Vahit EREN

Turkey
mvahiteren@gmail.com
Konular: Ekonomi ve İşletme
Kurum: KILIS 7 ARALIK UNIV

Yrd.Doç.Dr. Onur OĞUZ

Turkey
onur.oguz@batman.edu.tr
Konular: Ekonomi ve İşletme
Hakkında: 1981 İstanbul doğumludur. 2002 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde lisans eğitimini, 2004 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde Sermaye Piyasaları ve Borsa Anabilim Dalı’nda “Etkin Piyasalar Teorisi ve İMKB-Mali Endeks Şirketleri Üzerine Parametrik Analizi” başlıklı tez ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Bilim Dalı’nda “Gelir Dağılımı Adaletsizliğinin Kurumsal İktisat Yönünden Değerlendirilmesi: Ekonometrik Bir Uygulama” başlıklı tezi ile doktora derecesini almıştır. 2010-2018 yılları arasında İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu'nda program başkanı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2018 yılından itibaren Batman Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde yardımcı doçent unvanı ile akademik kariyerine devam etmektedir. Akademik yaşam öncesinde çeşitli borsa aracı kurumlarında araştırma uzmanı olarak da çalışmıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavına hazırlık, Bireysel Emeklilik Aracılığı sınavlarına hazırlık alanlarında da eğitimler vermiştir. SPL 3. Düzey ve Kredi Derelecendirme Uzmanlığı lisanslarına sahiptir. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.
Kurum: Batman Üniversitesi

Dr. Kazım SARIÇOBAN

Turkey
kazimsaricoban@hotmail.com
Konular: Ekonomi ve İşletme
Hakkında: İktisat - Uluslararası İktisat
Kurum: Kilis 7 Aralik University

YABANCI DİL EDİTÖRÜ

Arş.Gör. Elif KAYA

Turkey
elifk.7@hotmail.com
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler
Hakkında: İstanbul Üniversitesi İktisat ABD Doktora Öğrencisi
Kurum: KILIS 7 ARALIK UNIV

DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. Mustafa ÖZER

Turkey
muozer@anadolu.edu.tr
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kurum: Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Prof.Dr. Gökhan ÖZER

Turkey
gokozerhan@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler,Ekonomi ve İşletme
Kurum: GEBZE YUKSEK TEKNOLOJI ENSTITUSU