Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 16, Sayfalar 119 - 136 2017-05-23

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETMELERDE BİR BÜTÜN OLARAK ÖLÇÜLMESİ: BIST 30 UYGULAMASI
MEASUREMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL AS A WHOLE IN THE ENTERPRISE: BIST 30 APPLICATION

Emre Esat Topaloğlu [1] , Özlem KARAKOZAK [2]

181 320

Çalışmada, Borsa İstanbul 30 Endeksi’nde faaliyet gösteren 18 şirketin 2010-2015 dönemindeki entelektüel sermaye değerlerini ölçmek ve endeksteki şirketleri sahip oldukları entelektüel sermaye değerleri doğrultusunda sıralamak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, entelektüel sermayeyi işletmelerin finansal verileri doğrultusunda sayısal olarak ifade edilebilmesini sağlayan, Piyasa Değeri – Defter Değeri, Piyasa Değeri / Defter Değeri ve Tobin’s q Oranı yöntemleri ile ölçülerek yıl ve yöntem bazında analiz edilmiştir. Analiz neticesinde elde edilen bulgulara göre hizmet sektöründe yer alan şirketlerin, sahip oldukları yüksek düzeyde entelektüel değere göre endeks içerisinde üst sıralarda yer aldığı belirlenmiştir. Buna karşın holdinglerin ise düşük seviyede entelektüel sermaye değerleri ile sıralamada sonlarda yer aldıkları görülmüştür. Ayrıca çalışmada, Tobin’s q Oranı, Piyasa Değeri / Defter Değeri ve Piyasa Değeri - Defter Değeri yöntemlerinin paralel sonuçlar verdiği de tespit edilmiştir.

In the study, Borsa Istanbul is located 18 companies operating in 30 index. Study in the company of the 2010-2015 period is intended to measure intellectual capital values and to sort index value of intellectual capital in the company in line with what they have. Market Value to measure intellectual capital - Book Value, Market Value / Book Value and Tobin's q Ratio method is used. According to the analysis findings; Located in the services sector companies, with a high level that they were determined to get higher rankings in the index based on intellectual values. However, if they take place at the end of the holding it has been seen in the rankings with a low level of intellectual capital values.

  • Acar, D., & Dalgar, H. (2005). Entellektüel Sermayenin Ölçülmesinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Katkısı. Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, 23-40.
  • Alkan, G. İ., & Demireli, E. (2007). Türkiyede Kullanılan Bazı Şirket Değerleme Yöntemleri ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 27-39.
  • Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. Management Decision, 63-76.
  • Bölükbaşı, Y. (2014). Entellektüel Sermayenin İşletme Bazında Ölçülmesinde Kullanılan yöntemler ve Sigorta Sektöründe Bir Araştırma. Maramara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 425-447.
  • Brealey, R. A., Myers , S. C., & Marcus, A. J. (2007). İşletme Finansının Temelleri. (Ü. Bozkurt, T. Arıkan , & H. Doğukanlı, Çev.) Ankara: Literatür Yayıncılık.
  • Chung, K., & Pruitt, S. W. (1994). A Simple Approximation of Tobin's Q. . Financial Management, 70-74.
  • Çetin, A. (2005). Entellektüel Sermaye ve Ölçülmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10(1), 359-378.
  • Çıkrıkçı, M., & Daştan, A. (2002). Entellektüel Sermayeenin Temel Finansal Tablolar Aracılığıyla Sunulması. Bankacılar Dergisi(43), 18-32.
  • Demir, Y., & Demirel, E. T. (2011). Rekabet Avantajı Yaratmada Entelektüel Sermayenin Önemi. "İşGüç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(1), 83-104.
  • Demirkol, İ. (2007). "Entellektüel Sermayenin Firma Değerine Etkisi ve İMKB’de Sektörel Uygulamalar", Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Yayımlanma Tarihi Mayıs
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Emre Esat Topaloğlu
E-posta: emresatopal@hotmail.com
Kurum: MERSIN UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Özlem KARAKOZAK
E-posta: ozkara86@gmail.com
Kurum: NIGDE UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik285642, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {119 - 136}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.285642}, title = {ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETMELERDE BİR BÜTÜN OLARAK ÖLÇÜLMESİ: BIST 30 UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {KARAKOZAK, Özlem and Topaloğlu, Emre Esat} }
APA Topaloğlu, E , KARAKOZAK, Ö . (2017). ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETMELERDE BİR BÜTÜN OLARAK ÖLÇÜLMESİ: BIST 30 UYGULAMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 9 (16), 119-136. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.285642
MLA Topaloğlu, E , KARAKOZAK, Ö . "ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETMELERDE BİR BÜTÜN OLARAK ÖLÇÜLMESİ: BIST 30 UYGULAMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017): 119-136 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/25252/285642>
Chicago Topaloğlu, E , KARAKOZAK, Ö . "ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETMELERDE BİR BÜTÜN OLARAK ÖLÇÜLMESİ: BIST 30 UYGULAMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017): 119-136
RIS TY - JOUR T1 - ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETMELERDE BİR BÜTÜN OLARAK ÖLÇÜLMESİ: BIST 30 UYGULAMASI AU - Emre Esat Topaloğlu , Özlem KARAKOZAK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.285642 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.285642 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 136 VL - 9 IS - 16 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.285642 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.285642 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETMELERDE BİR BÜTÜN OLARAK ÖLÇÜLMESİ: BIST 30 UYGULAMASI %A Emre Esat Topaloğlu , Özlem KARAKOZAK %T ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETMELERDE BİR BÜTÜN OLARAK ÖLÇÜLMESİ: BIST 30 UYGULAMASI %D 2017 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 9 %N 16 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.285642 %U 10.20990/kilisiibfakademik.285642