Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 16, Sayfalar 49 - 60 2017-05-23

EXAMINING AN ALTERNATIVE ECOTOURISM CENTER: THE CASE OF LISINIA NATURE
ALTERNATİF BİR EKOTURİZM MERKEZİNİN İNCELENMESİ: LİSİNİA DOĞA ÖRNEĞİ

Utku ONGUN [1] , Serhat Adem SOP [2] , Murat YEŞİLTAŞ [3] , Burçak AKINCI EKİZTEPE [4]

327 482

In this research, evaluating the ecotourism potential of a nature center named Lisinia Nature, which is located in Burdur (Turkey) and is planned to be benefitted in the context of tourism in the near future, has been aimed. The research has been conducted as a case study. In order to present the research phenomenon in details; document analysis, observation and interview have been applied. With reference to the findings, Lisinia Nature’s operation and details of its projects have been interpreted and the ecotourism potential of the center has been evaluated. According to the results achieved in this study, Lisinia Nature offers organic farming, free accommodation, activities such as participating in nature projects and animal care to its visitors. Besides, when the location of the center, facilities, local community-visitor interaction and the management’s awareness of ecotourism is considered, it is understood that associating the terms like ecotourism and ecotourist with Lisinia Nature is doable. Eventually, it is believed that Lisina Nature has a high potential of becoming an alternative ecotourism center. 

Bu araştırmada, Burdur ilinde faaliyet gösteren ve yakın gelecekte turizm kapsamında değerlendirilmesi planlanan Lisinia Doğa isimli merkezin ekoturizm potansiyelinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma örnek olay incelemesi şeklinde yürütülmüş, incelenen olguya ilişkin detaylı betimlemeler yapabilmek üzere doküman taraması, gözlem ve görüşmeye başvurulmuştur. Elde edilen bulgulardan hareketle Lisinia Doğa’nın işleyişi ve bünyesinde yürütülen projelerin detayları yorumlanarak merkezin ekoturizm potansiyeli değerlendirilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre Lisinia Doğa, ziyaretçilerine; organik tarım faaliyetlerine katılma, ücretsiz konaklama yapabilme, doğa projelerinde aktif yer alma, hayvan bakımına yardımcı olma gibi faaliyetler sunmaktadır. Bunun yanında merkezin fiziksel konumu, sunduğu imkânlar, yerel halk-ziyaretçi etkileşimi ve merkez yönetiminin ekoturizm bilinci dikkate alındığında, Lisinia Doğa’nın ekoturizm ve ekoturist kavramlarıyla ilişkilendirilmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, Lisinia Doğa’nın alternatif bir ekoturizm merkezi olma hususunda yüksek potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir. 

  • AHİPAŞAOĞLU, S. ve ÇELTEK, E. (2006), Sürdürülebilir Kırsal Turizm, Gazi Kitabevi, Ankara.
  • AKINCI, Z. ve SÖNMEZ, N. (2015), “Engelli Bireylerin Erişebilir Turizm Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(1): 97-113.
  • AYMAN, O. (2013), “Doğa Dostu Tatil”, National Geographic Traveler, Nisan.
  • CİVELEK, M., DALGIN, T. ve ÇEKEN. H. (2014), “Agro-Turizm ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Muğla Yöresindeki Agro-Turizm Alanlarında Bir Araştırma”, Turizm Akademik Dergisi, 1 (1): 15-28.
  • ÇEKEN, H., DALGIN, T. ve ÇAKIR, N. (2012), “Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Kırsal Turizmin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Kırsal Turizmin Etkileri”, International Journal of Social and Economic Science, 2 (2): 11-16.
  • ÇIKIN, A. ÇEKEN, H. ve UÇAR, M. (2009) “Turizmin Tarım Sektörüne Etkisi, Agro-Turizm ve Ekonomik Sonuçları”, Tarım Ekonomisi Dergisi, 15 (1): 1-8.
  • DUL, J. ve HAK, T. (2008). Case Study Methodology in Business Research, Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Yayımlanma Tarihi Mayıs
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Utku ONGUN
E-posta: utkuongun@mehmetakif.edu.tr
Kurum: MEHMET AKIF ERSOY UNIV

Orcid: 0000-0001-9096-9496
Yazar: Serhat Adem SOP
E-posta: serhatademsop@gmail.com
Kurum: MEHMET AKIF ERSOY UNIV

Yazar: Murat YEŞİLTAŞ
E-posta: myesiltas@mehmetakif.edu.tr
Kurum: MEHMET AKIF ERSOY UNIV

Yazar: Burçak AKINCI EKİZTEPE
E-posta: burcak.ada@hotmail.com
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik288245, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {49 - 60}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.288245}, title = {ALTERNATİF BİR EKOTURİZM MERKEZİNİN İNCELENMESİ: LİSİNİA DOĞA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ONGUN, Utku and SOP, Serhat Adem and YEŞİLTAŞ, Murat and AKINCI EKİZTEPE, Burçak} }
APA ONGUN, U , SOP, S , YEŞİLTAŞ, M , AKINCI EKİZTEPE, B . (2017). ALTERNATİF BİR EKOTURİZM MERKEZİNİN İNCELENMESİ: LİSİNİA DOĞA ÖRNEĞİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 9 (16), 49-60. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.288245
MLA ONGUN, U , SOP, S , YEŞİLTAŞ, M , AKINCI EKİZTEPE, B . "ALTERNATİF BİR EKOTURİZM MERKEZİNİN İNCELENMESİ: LİSİNİA DOĞA ÖRNEĞİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017): 49-60 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/25252/288245>
Chicago ONGUN, U , SOP, S , YEŞİLTAŞ, M , AKINCI EKİZTEPE, B . "ALTERNATİF BİR EKOTURİZM MERKEZİNİN İNCELENMESİ: LİSİNİA DOĞA ÖRNEĞİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017): 49-60
RIS TY - JOUR T1 - ALTERNATİF BİR EKOTURİZM MERKEZİNİN İNCELENMESİ: LİSİNİA DOĞA ÖRNEĞİ AU - Utku ONGUN , Serhat Adem SOP , Murat YEŞİLTAŞ , Burçak AKINCI EKİZTEPE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.288245 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.288245 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 60 VL - 9 IS - 16 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.288245 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.288245 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) ALTERNATİF BİR EKOTURİZM MERKEZİNİN İNCELENMESİ: LİSİNİA DOĞA ÖRNEĞİ %A Utku ONGUN , Serhat Adem SOP , Murat YEŞİLTAŞ , Burçak AKINCI EKİZTEPE %T ALTERNATİF BİR EKOTURİZM MERKEZİNİN İNCELENMESİ: LİSİNİA DOĞA ÖRNEĞİ %D 2017 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 9 %N 16 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.288245 %U 10.20990/kilisiibfakademik.288245