Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 17, Sayfalar 137 - 146 2017-11-15

ACCOUNTING FOR INCOME INEQUALITY IN TURKEY: REGRESSION-BASED DECOMPOSITION APPROACH
ACCOUNTING FOR INCOME INEQUALITY IN TURKEY: REGRESSION-BASED DECOMPOSITION APPROACH

Ömer LİMANLI [1]

303 346

This paper examines the income inequality in Turkey over the period 2006-2014 by using Income Living Condition Survey. To this end, regression-based decomposition method has been used to demonstrate the influence of microeconomic factors on the income inequality. Findings indicate that the age of household head, unemployed household members per capita and ill health status per capita have a small effect on inequality while education per capita and region have an enormous effect not only in terms of relative factor weight but also in terms of change effect. This reveals that policy makers who pursue to reduce income inequality should consider education and region as major factors in the policy making process.

Bu makale Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nı kullanarak 2006-2014 dönemi için Türkiye’deki gelir eşitsizliğini incelemektedir. Bu amaçla, mikroekonomik faktörlerin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini ortaya koymak için regresyon temelli ayrıştırma yöntemi kullanılmıştır. Bulgular hanehalkı liderinin yaşının, hanede kişi başına düşen işsiz sayısının ve kişi başına düşen kötü sağlık durumunun eşitsizlik üstünde küçük bir etkisi olduğunu, buna karşın kişi başına düşen eğitimin ve bölgenin yalnızca eşitsizlikteki ağırlıkları anlamında değil eşitsizlikteki değişim anlamında da çok büyük etkiye sahip olduğuna işaret etmektedir. Bu durum gelir eşitsizliğini azaltmayı amaçlayan karar alıcıların eğitim ve bölgeyi politika oluşturma sürecinde ana faktörler olarak ele almaları gerektiğini ortaya koymaktadır.  

 • Atkinson, A. B. (1997). Bringing income distribution in from the cold. Economic Journal, 107(441), 297-321.
 • Başlevent, C. (2010). Recent Trends in Factor Contributions to Household Income Inequality in Turkey. doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1687066
 • Bayar, A. A., Günçavdı, Ö., & Selim, R. (2009). Inequality Effects of Sectoral Distribution: Evidence from Turkey Economics. Istanbul Technical University. Retrieved from http://gdri.dreem.free.fr/wp-content/g2-1bayar_fullpaper_gdri_dreem_ayseaylin.pdf
 • Bigotta, M., Krishnakumar, J., & Rani, U. (2015). Further results on the regression-based approach to inequality decomposition with evidence from India. Empirical Economics, 48(3), 1233-1266. doi:10.1007/s00181-014-0819-5
 • Brewer, M., & Wren-Lewis, L. (2016). Accounting for Changes in Income Inequality: Decomposition Analyses for the UK, 1978-2008. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 78(3), 289.
 • Cowell, F. A., & Fiorio, C. V. (2011). Inequality decompositions-a reconciliation. Journal of Economic Inequality, 9(4), 509-528.
 • Çetin, B. I., & Gün, M. (2013). Türkiye’de 2002–2009 Yılları Arasında Gelir Bileşenleri ve Gelir Eşitsizliğinin Analizi Çalışma ve Toplum, 1, 253-292.
 • Deng, Q. H., & Li, S. (2009). What Lies behind Rising Earnings Inequality in Urban China? Regression-based Decompositions. CESifo Economic Studies, 55(3-4), 598-623.
 • Fields, G. S. (2003). Accounting for income inequality and its change: A new method, with application to the distribution of earnings in the United States Worker Well-Being and Public Policy (Vol. 22, pp. 1-38): Emerald Group Publishing Limited.
 • Gindling, T. H., & Trejos, J. D. (2005). Accounting for Changing Earnings Inequality in Costa Rica, 1980–99. The Journal of Development Studies, 41(5), 898-926. doi:10.1080/00220380500145321
 • Gunatilaka, R., & Chotikapanich, D. (2009). Accounting for Sri Lanka's Expenditure Inequality 1980-2002: Regression-Based Decomposition Approaches. Review of Income and Wealth, 55(4), 882-906.
 • Gürsel, S., Levent, H., Selim, R., & Sarıca, Ö. (2000). Türkiye'de Bireysel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk - Avrupa Birliği ile Karşılaştırma Retrieved from İstanbul: http://www.tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/download/1763_57547f7da39bbb974f3a45329d2822d0
 • Kanbur, R., & Lustig, N. (1999). Why is Inequality Back on the Agenda? Working or Discussion Paper. Cornell University. Retrieved from http://ageconsearch.umn.edu/record/127690
 • Manna, R., & Regoli, A. (2012). Regression-based approaches for the decomposition of income inequality in Italy, 1998-2008. Rivista di Statistica Ufficiale, 14(1), 5-18.
 • Mood, A. M., Graybill, F. A., & Boes, D. C. (1974). Introduction to the Theory of Statistics (3 ed.). United States of America: McGraw-Hill.
 • Naschold, F. (2009). Microeconomic Determinants of Income Inequality in Rural Pakistan. Journal of Development Studies, 45(5), 746-768.
 • OECD. (2017). What are the equivalence scales? Retrieved from http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf
 • Özkoç, H. H., Gürler, Ö. K., & Üçdoğruk, Ş. (2011). Decomposition of Income Inequality in Turkey. Current Research Journal of Social Sciences, 3(2), 96-103.
 • Shorrocks, A. F. (1982). Inequality Decomposition by Factor Components. Econometrica, 50(1), 193-211. doi:10.2307/1912537
 • Yıldırım, J., Öcal, N., & Özyıldırım, S. (2008). Income Inequality and Economic Convergence in Turkey: A Spatial Effect Analysis. International Regional Science Review, 32(2), 221-254. doi:10.1177/0160017608331250
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Kasım 2017
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Ömer LİMANLI
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik315505, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {137 - 146}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.315505}, title = {ACCOUNTING FOR INCOME INEQUALITY IN TURKEY: REGRESSION-BASED DECOMPOSITION APPROACH}, key = {cite}, author = {LİMANLI, Ömer} }
APA LİMANLI, Ö . (2017). ACCOUNTING FOR INCOME INEQUALITY IN TURKEY: REGRESSION-BASED DECOMPOSITION APPROACH. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 9 (17), 137-146. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.315505
MLA LİMANLI, Ö . "ACCOUNTING FOR INCOME INEQUALITY IN TURKEY: REGRESSION-BASED DECOMPOSITION APPROACH". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017): 137-146 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/32184/315505>
Chicago LİMANLI, Ö . "ACCOUNTING FOR INCOME INEQUALITY IN TURKEY: REGRESSION-BASED DECOMPOSITION APPROACH". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017): 137-146
RIS TY - JOUR T1 - ACCOUNTING FOR INCOME INEQUALITY IN TURKEY: REGRESSION-BASED DECOMPOSITION APPROACH AU - Ömer LİMANLI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.315505 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.315505 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 146 VL - 9 IS - 17 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.315505 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.315505 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) ACCOUNTING FOR INCOME INEQUALITY IN TURKEY: REGRESSION-BASED DECOMPOSITION APPROACH %A Ömer LİMANLI %T ACCOUNTING FOR INCOME INEQUALITY IN TURKEY: REGRESSION-BASED DECOMPOSITION APPROACH %D 2017 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 9 %N 17 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.315505 %U 10.20990/kilisiibfakademik.315505
ISNAD LİMANLI, Ömer . "ACCOUNTING FOR INCOME INEQUALITY IN TURKEY: REGRESSION-BASED DECOMPOSITION APPROACH". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 / 17 (Kasım 2017): 137-146. http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.315505