Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 17, Sayfalar 222 - 236 2017-11-27

FAMA VE FRENCH ÜÇ FAKTÖRLÜ MODELİ’NİN GEÇERLİLİĞİNİN BORSA İSTANBUL İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI

Emine KAYA [1] , Bener GÜNGÖR [2]

237 703

Bu çalışmanın amacı Fama ve French üç faktörlü varlık fiyatlama modelinin Borsa İstanbul için geçerliliğinin test edilmesidir. Bu kapsamda, defter değeri/piyasa değeri oranı, firma büyüklüğü ve pazar portföy getirisi değişkenleri ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki panel veri analizi ile incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, firma büyüklüğü ve hisse senedi getirileri arasında negatif yönlü; defter değeri/piyasa değeri oranı ile hisse senedi getirileri arasında pozitif yönlü; piyasa portföy getirisi hisse senedi getirileri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu durum Fama ve French üç faktörlü varlık fiyatlama modelinin Borsa İstanbul için hisse senedi getirilerini açıklayıcılık özelliği olduğuna işaret etmektedir.

Fama ve French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli, Kesitsel Anomaliler, Hisse Senedi Getirileri
 • AJILI, S. (2003). “Explaining the Cross-Section Returns in France: Characteristics or Covariances?”, EFMA Helsinki Meetings.
 • AKSU, M. H. ve ÖNDER, T. (2000). “The Size and Book-to-Market Effects and Their Role as Risk Proxies in The Istanbul Stock Exchange”, Koc University Graduate School of Business Working Paper, Working Paper No: 04.
 • ALLEN, D. E. ve CLEARY, F. (1998). “Determinants of The Cross-Section of Stock Returns in The Malaysian Stock Market”, International Review of Financial Analysis, 7(3): 253-275.
 • ATAKAN, T. ve GÖKBULUT, İ. (2010). “Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi”, Mufad Dergisi, 45: 180 189.
 • BRAILSFORD, T., GAUNT, C. ve O'BRIEN, M. (2012). “Size and Book-to-Market Factors in Australia”, Australian Journal of Management, 1-43.
 • CANBAŞ, S., KANDIR, S. ve ERİŞMİŞ, A. (2008). “İMKB Şirketlerinde Büyüklük ve Defter Değeri/Piyasa Değeri Oranının Hisse Senedi Getirilerine Etkisinin Analizi”, İMKB Dergisi, 10(39): 1-18.
 • CANBAŞ, S., KANDIR, S. ve ERİŞMİŞ, A. (2007). “Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(512): 15-27.
 • CHOU, P.-H., KO, K.-C., KUO, S.-T. ve LIN, S.-J. (2012). “Firm Characteristics, Alternative Factors, and Asset Pricing Anomalies: Evidence from Japan”, Quantitative Finance, 12(3): 369–382,
 • CONNOR, G. ve SEHGAL, S. (2001). “Tests of The Fama and French Model in India”, Working Paper, No: 379.
 • COŞKUN, E. ve ÇINAR, Ö. (2014). “Üç Faktör Varlık Fiyatlama Modelinin Geçerliliği: Borsa İstanbul’da Bir İnceleme”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4): 235-250.
 • DASH, R. K. ve SINGH, S. (2007). “Cross-Sectıon of Expected Stock Returns: An Application of Fama and French Model for India”, The International Journal of Finance, 19(1): 4334-4345.
 • DJAJADIKERTA, H. ve NARTEA, G. (2005). “The Size and Book-to-Market Effects and The Fama and French Three Factor Model in Small Markets: Preliminary Findings from New Zealand”, School of Accounting, Finance and Economics & FIMARC Working Papers, Working Paper No: 0510.
 • DREW, M. E. ve VEERARAGHAVAN, M. (2003). “A Closer Look at the Size and Value Premium in Emerging Markets: Evidence from The Kuala Lumpur Stock Exchange”, Journal of The Asian, 8(3): 354-479.
 • DOĞANAY, M. M. (2006). “Fama ve French Üç Faktör Varlık Fiyatlama Modelinin İMKB’de Uygulanması”, İktisat İşletme Finans, 21: 61-71.
 • ERASLAN V. (2013). “Fama and French Three-Factor Model: Evidence from Istanbul Stock Exchange”, Business and Economics Research Journal, 4(2): 11-22.
 • FAMA, E. F. ve FRENCH, K. (1998). “Value Versus Growth: The International Evidence”, Journal of Finance, 53(6): 1975-1999.
 • FAMA, E. F. ve FRENCH, K. (1996). “Multifactor Exlanations of Asset Pricing Anomalies”, Journal of Finance, 51(1): 55-84.
 • FAMA, E. F. ve FRENCH, K. (1995). “Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns”, The Journal of Finance, L(1): 131-155.
 • FAMA, E. F. ve FRENCH, K. (1993). “Common Risk Factors in The Returns on Stocks and Bonds”, Journal of Financial Economics, 33: 3-56.
 • FAMA, E. F. ve FRENCH, K. (1992). “The Cross Section of Expected Stock Returns”, The Journal of Finance, XLVII(2): 427-464.
 • GRIFFITS, W. E. R. ve CARTE, H. (1993). Learning and Practicing Econometrics, John Wiley, New York.
 • GUJARATI, D. N. (1995). Basic Econometrics, Literetür Yayıncılık, İstanbul.
 • HAHN, J. ve YOON, H. (2016). “Determinants of The Cross-Sectional Stock Returns in Korea: Evaluating Recent Empirical Evidence”, Pacific-Basin Finance Journal, 38, 88-106.
 • KARA, E. (2016). “Testing Fama and French’s Three-Factor Asset Pricing Model: Evidence from Borsa Istanbul”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1): 257-272.
 • KORKMAZ, T., YILDIZ, B. ve GÖKBULUT, R. (2010). “FVFM’nin İMKB Ulusal 100 Endeksindeki Geçerliliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1): 95-105.
 • LINTNER, J. (1965). “The Valuation of Risk Assets and Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets”, The Review of Economics and Statistics, 47(1): 13-37.
 • MICHOU, M., MOUSELLI, S. ve STARK, A. (2014). “On the Differences in Measuring SMB and HML in The UK Do They Matter?”, The British Accounting Review, 46: 281-294.
 • OLBRYŚ, J. (2010). “Three-Factor Market-Timing Models With Fama and French’s Spread Variables”, Operations Research and Decisions, 2: 91-106.
 • ÖZTÜRKATALAY, M. V. (2005). Hisse Senedi Piyasalarında Görülen Kesitsel Anomaliler ve İMKB'ye Yönelik Bir Araştırma, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul.
 • PANDEY, A. ve SEHGAL, S. (2016). “Explaining Size Effect for Indian Stock Market”, Asia-Pacific Financial Markets, 45(68): 45–68.
 • PAETZ, M. ve GUPTA, R. (2014). “Stock Price Dynamics and The Business Cycle in An Estimated DSGE Model for South Africa”, WiSo-HH Working Paper Series, Series No: 18.
 • PAZARLIOĞLU, M. ve KİREN GÜRLER, Ö. (2007). “Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Yaklaşımı”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(508): 35-43.
 • ROUWENHORST, G. (1999). “Local Return Factors and Turnover in Emerging Stock”, The Journal of Finance, 54(4): 1439-1464.
 • SHARPE, W. F. (1964). “A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk”, The Journal of Finance, 19(3): 425-442.
 • TATOĞLU, F. Y. (2012). İleri Panel Veri Analizi Stata Uygulamalı, Beta Basım A.Ş., İstanbul.
 • WALID, E. M. ve AHLEM, E. (2008). “New Evidence on The Applicability of Fama and French Three-Factor Model to The Japanese Stock Market”, Osaka University Working Paper.
 • ÜNLÜ, U. (10-13 Ekim 2012). “Alternatif Varlık Fiyatlama Modellerinin İMKB’de Test Edilmesi” [Bildiri], 16. Finans Sempozyumu, Erzurum.
 • ÜNLÜ, U. (2012). “Dört Faktörlü Varlık Fiyatlama Modelinin İMKB’de Test Edilmesi”, İktisat İşletme ve Finans, 27(313): 57-83.
 • ÜNLÜ, U. (2011). Kesitsel Anomaliler, Momentum ve Çok Faktörlü Varlık Fiyatlama Modelleri: İMKB Örneği, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • YALÇIN, E. (2005). İktisadi Büyüme ve Dış Krediler: Ampirik Bir Çalışma, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dış İlişkiler Genel Müdürlügü, Ankara.
 • YOLSAL, H. (2005). “Hisse Senetlerinin Beklenen Getiri ve Risklerinin Tahmininde Alternatif Modeller”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 47. Seri.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Emine KAYA
Kurum: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Bener GÜNGÖR
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik316770, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {222 - 236}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.316770}, title = {FAMA VE FRENCH ÜÇ FAKTÖRLÜ MODELİ’NİN GEÇERLİLİĞİNİN BORSA İSTANBUL İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {KAYA, Emine and GÜNGÖR, Bener} }
APA KAYA, E , GÜNGÖR, B . (2017). FAMA VE FRENCH ÜÇ FAKTÖRLÜ MODELİ’NİN GEÇERLİLİĞİNİN BORSA İSTANBUL İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 9 (17), 222-236. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.316770
MLA KAYA, E , GÜNGÖR, B . "FAMA VE FRENCH ÜÇ FAKTÖRLÜ MODELİ’NİN GEÇERLİLİĞİNİN BORSA İSTANBUL İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017): 222-236 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/32184/316770>
Chicago KAYA, E , GÜNGÖR, B . "FAMA VE FRENCH ÜÇ FAKTÖRLÜ MODELİ’NİN GEÇERLİLİĞİNİN BORSA İSTANBUL İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017): 222-236
RIS TY - JOUR T1 - FAMA VE FRENCH ÜÇ FAKTÖRLÜ MODELİ’NİN GEÇERLİLİĞİNİN BORSA İSTANBUL İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI AU - Emine KAYA , Bener GÜNGÖR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.316770 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.316770 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 222 EP - 236 VL - 9 IS - 17 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.316770 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.316770 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) FAMA VE FRENCH ÜÇ FAKTÖRLÜ MODELİ’NİN GEÇERLİLİĞİNİN BORSA İSTANBUL İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI %A Emine KAYA , Bener GÜNGÖR %T FAMA VE FRENCH ÜÇ FAKTÖRLÜ MODELİ’NİN GEÇERLİLİĞİNİN BORSA İSTANBUL İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI %D 2017 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 9 %N 17 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.316770 %U 10.20990/kilisiibfakademik.316770
ISNAD KAYA, Emine , GÜNGÖR, Bener . "FAMA VE FRENCH ÜÇ FAKTÖRLÜ MODELİ’NİN GEÇERLİLİĞİNİN BORSA İSTANBUL İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 / 17 (Kasım 2017): 222-236. http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.316770