Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 17, Sayfalar 205 - 214 2017-11-27

KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Metin SÜRME [1] , Murat KARAHAN [2] , Meryem GÜL [3]

331 472

Gerçekleştirilen bu araştırmanın temel amacı, konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri muhasebe çalışanlarının yeterlilik düzeyinin belirlenmesi olarak belirlenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Antalya ve Gaziantep illerinde faaliyet gösteren 116 konaklama ve yiyecek- içecek işletmeleri yöneticilerinden kolayda örnekleme yöntemi ile veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri muhasebe çalışanlarının tam olarak yeterli olmadığı görülmüştür. Gerçekleştirilen bu araştırmada, “raporlama ve analiz yeterliliği, teorik bilgi yeterliliği ve turizm muhasebesi yeterliliği” olmak üzere 3 faktör olduğu görülmüştür. Bu üç faktörün ortalamalarına bakıldığında; turizm muhasebesi yeterliliğinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. 

Konaklama İşletmeleri, Yiyecek-İçecek İşletmeleri, Muhasebe, Yeterlilik
 • Altın, M. (2009). Muhasebe Eğitiminin İşletme Beklentilerini Karşılama Düzeyinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Barth, M. E. (2008). Global financial reporting: Implications for US academics. The Accounting Review, 83(5), 1159-1179.
 • Biyan, Özgür (2012). “Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Çalışma: Meslek Mensuplarının Demografik Durumları, Mesleki Sorunları ve Değerlendirmesi”, Sosyo Ekonomi Dergisi, S. 2012-1, s. 105-134.
 • Dalğar, H., Çelik, İ., & Mortaş, M. (2011). Muhasebe Öğrenimi Gören Öğrencilerin TMS/TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16,(1), 217-230.
 • Demir, B. (2012). Muhasebeye Yön Veren Gelişmeler ve Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitimine Yansımaları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 109-120.
 • Gençtürk, M., Demir, Y., Çarıkçı, Ö. (2008). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe-Finans Eğitimine Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 13(1), s. 209-228.
 • Hatunoğlu, Z., Uçaktürk, M., & Kıllı, M. (2013). Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 51.
 • Jackson, D., & Chapman, E. (2012). Empirically derived competency profiles for Australian business graduates and their implications for industry and business schools. The International Journal of Management Education, 10(2), 112-128.
 • Karakaya Demirkutlu, F. (2014). İşletme Lisans Öğrencilerinin Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki İlgi Düzeyleri, Beklentileri Ve Farkındalıkları: Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 156-174.
 • Kıllı, Zeynep, Hatunoğlu, Mustafa (2014). "Hastane İşletmelerinin İstihdam Ettikleri Muhasebe Elemanlarında Aradıkları Nitelikler ve Muhasebe Eğitiminden Beklentileri: Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye İllerinde Bir Alan Çalışması" , Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 7.1, s.228-241. Kozak, M. A. (Ed.). (2012). Otel İşletmeciliği, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kutluk, F. A., DönmeZ, A., Utku, B. D., Erdoğan, M. (2012). “Expectation of accounting professionals from accounting education: An Antalya research”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, S. 62, s. 418-423.
 • Mcmanus, L. (2013). “Customer Accounting and Marketing Performance Measures in the Hotel İndustry: Evidence From Australia”, International Journal of Hospitality Management, S. 33, S. 140- 152.
 • Özsözgün Çalışkan, A. (2014). How accounting and accountants may contribute in sustainability?. Social Responsibility Journal, 10(2), 246-267.
 • Sunder, S. (2010). Adverse effects of uniform written reporting standards on accounting practice, education, and research. Journal of accounting and public policy, 29(2), 99-114.
 • Parker, L. D. (2002). Reinventing the management accountant. Transcript of CIMA address delivered at Glasgow University, 15.
 • Penafort, F., Binti Ahmad, B. (1997). “Employers' Expectations on Today's Accounting Profession: A Malaysian Case-Study”, Asian Review of Accounting,S. 5(2), s.78-97.
 • Uyar, S., Yelgen, E. (2012).”Konaklama İşletmelerinin Muhasebe Eğitiminden Beklentileri”, Trakya University Journal of Social Science, S. 14(2), s. 327-348.
 • Ünal, O. (2013). “Bankacılık Sektörünün Muhasebe Eğitiminden Beklentileri”, İşletme Araştırmaları Dergisi, S. 5(3), s. 210-225.
 • Ünal, O., Doğanay, M. (2009). “Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Etkinliği: Sayıştay Özelinde Ampirik Bir Çalişma”, Sayıştay Dergisi, S. 74-75, s. 117-138.
 • Yardım, Ersin (2009). Ortaöğretimde Muhasebe Eğitiminin MEGEP İle Yeniden Yapılandırılması Sonrası Öğrenci Ve İşveren Memnuniyetinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldız, Fehmi, Durak, Gökhan (2011). “Üniversitelerde Verilen Muhasebe Eğitiminin Kırklareli Yöresinde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyinin İncelenmesi” , Muhasebe ve Finansman Dergisi, S. 49, s. 37-47.
 • Yücenurşen, M., Bezirci, M., Özpeynirci, R., Peker, A. A. (2016). “Muhasebe eğitimi ve kalite boyutları: Türkiye alan araştırması”, International Journal of Human Sciences, S. 13(1), s. 296-308.
 • Yürekli, E., Gönen, S. (2015). “Muhasebe Mensuplarının Nitelikli Meslek Mensubu Yetiştirilmesine Yönelik Önlisans Programından Beklentileri”, Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal, S. 6(10), s. 301.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Metin SÜRME
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Murat KARAHAN

Yazar: Meryem GÜL

Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik337133, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {205 - 214}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.337133}, title = {KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {KARAHAN, Murat and SÜRME, Metin and GÜL, Meryem} }
APA SÜRME, M , KARAHAN, M , GÜL, M . (2017). KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 9 (17), 205-214. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.337133
MLA SÜRME, M , KARAHAN, M , GÜL, M . "KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017): 205-214 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/32184/337133>
Chicago SÜRME, M , KARAHAN, M , GÜL, M . "KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017): 205-214
RIS TY - JOUR T1 - KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA AU - Metin SÜRME , Murat KARAHAN , Meryem GÜL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.337133 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.337133 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 214 VL - 9 IS - 17 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.337133 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.337133 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA %A Metin SÜRME , Murat KARAHAN , Meryem GÜL %T KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 9 %N 17 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.337133 %U 10.20990/kilisiibfakademik.337133
ISNAD SÜRME, Metin , KARAHAN, Murat , GÜL, Meryem . "KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 / 17 (Kasım 2017): 205-214. http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.337133