Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 17, Sayfalar 205 - 214 2017-11-27

KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Metin SÜRME [1] , Murat KARAHAN [2] , Meryem GÜL [3]

271 378

Gerçekleştirilen bu araştırmanın temel amacı, konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri muhasebe çalışanlarının yeterlilik düzeyinin belirlenmesi olarak belirlenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Antalya ve Gaziantep illerinde faaliyet gösteren 116 konaklama ve yiyecek- içecek işletmeleri yöneticilerinden kolayda örnekleme yöntemi ile veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri muhasebe çalışanlarının tam olarak yeterli olmadığı görülmüştür. Gerçekleştirilen bu araştırmada, “raporlama ve analiz yeterliliği, teorik bilgi yeterliliği ve turizm muhasebesi yeterliliği” olmak üzere 3 faktör olduğu görülmüştür. Bu üç faktörün ortalamalarına bakıldığında; turizm muhasebesi yeterliliğinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. 

Konaklama İşletmeleri, Yiyecek-İçecek İşletmeleri, Muhasebe, Yeterlilik
 • Altın, M. (2009). Muhasebe Eğitiminin İşletme Beklentilerini Karşılama Düzeyinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Barth, M. E. (2008). Global financial reporting: Implications for US academics. The Accounting Review, 83(5), 1159-1179.
 • Biyan, Özgür (2012). “Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Çalışma: Meslek Mensuplarının Demografik Durumları, Mesleki Sorunları ve Değerlendirmesi”, Sosyo Ekonomi Dergisi, S. 2012-1, s. 105-134.
 • Dalğar, H., Çelik, İ., & Mortaş, M. (2011). Muhasebe Öğrenimi Gören Öğrencilerin TMS/TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16,(1), 217-230.
 • Demir, B. (2012). Muhasebeye Yön Veren Gelişmeler ve Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitimine Yansımaları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 109-120.
 • Gençtürk, M., Demir, Y., Çarıkçı, Ö. (2008). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe-Finans Eğitimine Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 13(1), s. 209-228.
 • Hatunoğlu, Z., Uçaktürk, M., & Kıllı, M. (2013). Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 51.
 • Jackson, D., & Chapman, E. (2012). Empirically derived competency profiles for Australian business graduates and their implications for industry and business schools. The International Journal of Management Education, 10(2), 112-128.
 • Karakaya Demirkutlu, F. (2014). İşletme Lisans Öğrencilerinin Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki İlgi Düzeyleri, Beklentileri Ve Farkındalıkları: Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 156-174.
 • Kıllı, Zeynep, Hatunoğlu, Mustafa (2014). "Hastane İşletmelerinin İstihdam Ettikleri Muhasebe Elemanlarında Aradıkları Nitelikler ve Muhasebe Eğitiminden Beklentileri: Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye İllerinde Bir Alan Çalışması" , Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 7.1, s.228-241. Kozak, M. A. (Ed.). (2012). Otel İşletmeciliği, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kutluk, F. A., DönmeZ, A., Utku, B. D., Erdoğan, M. (2012). “Expectation of accounting professionals from accounting education: An Antalya research”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, S. 62, s. 418-423.
 • Mcmanus, L. (2013). “Customer Accounting and Marketing Performance Measures in the Hotel İndustry: Evidence From Australia”, International Journal of Hospitality Management, S. 33, S. 140- 152.
 • Özsözgün Çalışkan, A. (2014). How accounting and accountants may contribute in sustainability?. Social Responsibility Journal, 10(2), 246-267.
 • Sunder, S. (2010). Adverse effects of uniform written reporting standards on accounting practice, education, and research. Journal of accounting and public policy, 29(2), 99-114.
 • Parker, L. D. (2002). Reinventing the management accountant. Transcript of CIMA address delivered at Glasgow University, 15.
 • Penafort, F., Binti Ahmad, B. (1997). “Employers' Expectations on Today's Accounting Profession: A Malaysian Case-Study”, Asian Review of Accounting,S. 5(2), s.78-97.
 • Uyar, S., Yelgen, E. (2012).”Konaklama İşletmelerinin Muhasebe Eğitiminden Beklentileri”, Trakya University Journal of Social Science, S. 14(2), s. 327-348.
 • Ünal, O. (2013). “Bankacılık Sektörünün Muhasebe Eğitiminden Beklentileri”, İşletme Araştırmaları Dergisi, S. 5(3), s. 210-225.
 • Ünal, O., Doğanay, M. (2009). “Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Etkinliği: Sayıştay Özelinde Ampirik Bir Çalişma”, Sayıştay Dergisi, S. 74-75, s. 117-138.
 • Yardım, Ersin (2009). Ortaöğretimde Muhasebe Eğitiminin MEGEP İle Yeniden Yapılandırılması Sonrası Öğrenci Ve İşveren Memnuniyetinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldız, Fehmi, Durak, Gökhan (2011). “Üniversitelerde Verilen Muhasebe Eğitiminin Kırklareli Yöresinde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyinin İncelenmesi” , Muhasebe ve Finansman Dergisi, S. 49, s. 37-47.
 • Yücenurşen, M., Bezirci, M., Özpeynirci, R., Peker, A. A. (2016). “Muhasebe eğitimi ve kalite boyutları: Türkiye alan araştırması”, International Journal of Human Sciences, S. 13(1), s. 296-308.
 • Yürekli, E., Gönen, S. (2015). “Muhasebe Mensuplarının Nitelikli Meslek Mensubu Yetiştirilmesine Yönelik Önlisans Programından Beklentileri”, Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal, S. 6(10), s. 301.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Metin SÜRME
Kurum: Gaziantep Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Murat KARAHAN

Yazar: Meryem GÜL

Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik337133, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {205 - 214}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.337133}, title = {KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {KARAHAN, Murat and SÜRME, Metin and GÜL, Meryem} }
APA SÜRME, M , KARAHAN, M , GÜL, M . (2017). KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 9 (17), 205-214. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.337133
MLA SÜRME, M , KARAHAN, M , GÜL, M . "KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017): 205-214 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/32184/337133>
Chicago SÜRME, M , KARAHAN, M , GÜL, M . "KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017): 205-214
RIS TY - JOUR T1 - KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA AU - Metin SÜRME , Murat KARAHAN , Meryem GÜL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.337133 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.337133 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 214 VL - 9 IS - 17 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.337133 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.337133 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA %A Metin SÜRME , Murat KARAHAN , Meryem GÜL %T KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 9 %N 17 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.337133 %U 10.20990/kilisiibfakademik.337133
ISNAD SÜRME, Metin , KARAHAN, Murat , GÜL, Meryem . "KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ MUHASEBE ÇALIŞANLARININ YETERLİLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 / 17 (Kasım 2017): 205-214. http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.337133