Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 18, Sayfalar 90 - 119 2018-05-30

İSLAMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ UNSURLARINI BELİRLEYEN ESASLAR

Mehmet ÇANAKCI [1] , Halil TUNALI [2]

120 272

1980’li yıllar sonrası küresel finans sistemi içerisinde yaşanan; ticaret ve teknolojiye bağlı gelişmeler, asimetrik bilgi, kârlılığa endeksli sürdürülebilirlik ve işlevsellik gibi buna benzer gelişen bir takım küresel zorluklar, gelinen noktada bankacılık sisteminde islami bankacılığın pazarını büyütmüştür. Büyümeye bağlı olarak da uluslararası otoritelerin tavsiye ve düzenleyici kararlarının olması, finansal risk yönetiminde likidite riskinin önemli bir unsur olduğunu literatürde uzun süredir vurgulanmaktadır. Bu çalışmada islami bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların likidite riski üzerinde etkisi olan unsurları ve bu etkinin ölçülmesini konu alan bir literatür taramasına yer verilmiştir. Çalışmada öncelikli olarak İslami bankacılıkta finansal riskler kavramına açıklık getirilerek uluslararası kuruluşların risk yönetimine dair kararları genel olarak incelenmiştir. Çalışmada ikinci olarak likidite riskinin ölçülmesine yönelik belirleyicilerine ve standartlara yer verilmiştir. Çalışmada üçüncü olarak islami bankacılık ve likidite riski etkisi arasındaki ilişki özetlenmiştir. Bu çalışma islami bankacılık alanında temel teorik ve ampirik çalışmaları kapsayacak şekilde yapılmıştır. Ampirik çalışmaları ele alan literatür, ülke banka örneklemleri bakımından incelenmiştir. Çalışmanın likidite risk yönetimi alanında bu konularla ilgilenen araştırmacılara, farklı yöntemlerden elde edilen bulguların karşılaştırılabilmesi bakımından faydalı olabileceği düşünülmektedir.

İslami Bankacılık, Bankacılıkta Likidite Riski, Likidite Riski Belirleyicileri
 • ABDULLAH, A. ve KHAN, A.Q. (2012). “Liquidity Risk Managment: A comparative Study between Domestic and Foreign Banks in Pakistan”,Journal of Managerial Sciences, Vol.6,No.1,p.61-72
 • ADALSTEINSSON, G. (2014). The Liquidity Risk Managment Guide,Wiley Finance Series, p.43-46,
 • AKHTAR, M.F., ALİ, K. ve SADAQAT, S. (2011). “Liquidity Risk Management: A comparative study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan” Interdisciplinary Journal of Research in Business,Vol.1
 • AL-GAZZAR, M.M. (2014). “The Financial Performance of İslamic vs.Conventional Banks:An Empirical Study on The GCC&MENA Region,Research Methods 3, The British University In Egypt, p.34-40
 • ALİ, S.S. (2013). “State of Liquidity Management in Islamic Financial Institutions”, Islamic Economic Studies, 21(1): 63-98.
 • AL-KHOURI, R. (2012). “Bank Characteristics and Liquidity Transformation: The Case of GCC Banks”, International Journal of Economics and Finance, 4(12): 1-2.
 • ALMAZARI, A.A. (2014). “Impact of Internal Factors on Bank Profitability: Comparative Study between Saudi Arabia and Jordan”, Journal of Applied Finance &Banking, 4(1): 125-140.
 • ALMUMANI, M.A. (2013). “Liquidity Risk Management:A Comparative Study between Saudi and Jordanian Banks”Interdisciplinary Journal of Research in Business, 3(2): 1-10
 • ALQATANI, F., MAYES, D.G. ve BROWN, K. (2016). “Reprint of Economic turnoil and İslamic banking:Evidence from the Gulf Cooperation Council”,Pacific-Basin Finance Journal,Vol.39.
 • ANAM, S., HASAN, S.B., HUDA, H.A.E., UDDİN, A. ve HOSSAİN, M. (2012). “Liquidity Risk Management: A Comparative Study Between Conventional and İslamic Banks of Bangladesh”,Research Journal of Economics,Business and ICT,Vol.5.
 • ANGORA, A. ve ROULET, C. (2011). “Liquidity Assessment and the Use of Liquidity Ratio as Defined in the Basel III Accords to Identify Bank Distress”, University of Limoges, p-10
 • APOSTOLIK, R., DONOHUE, C. ve WENT, P. (2009). “Foundations of Banking Risk”, Wiley Finance, p-13
 • AYAYDIN, H. ve KARAASLAN, İ. (2014). “Likidite Riski Yönetimi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı 11, ss. 238-256.
 • BACE, E., (2016). “Bank profitability: Liquidity,capital and asset quality”, Journal of Risk Management in Financial Institutions, 9(4): 327-331.
 • BADER, M.K.I., MOHAMAD, S., ARIFF, M. ve HASSAN, T. (2008). “Cost,Revenue and Profit Effiency of İslamic Versus Conventional Banks:International Evidence Using Data Envelopment Analysis”, Islamic Economic Studies, 15(2).
 • BAI, J., KRISHNAMURTY, A. ve WEYMULLER, C.H. (2016). “Measuring Liquidity Mistmatch in the Banking Sector”, National Bureau of Economic Research, Working Paper 22729,p.1
 • BALTAGI, B. H. (2008). Econometrics Analysis of Panel Data. (4th Edition). Great Britain: John Wiley & Sons, Ltd.
 • BANGIA, A., DIEBOLD, F.X., SCHUERMANN, T. ve STROUGHAIR, J. (2001), "Modeling Liquidity Risk, With Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management," in S. Figlewski and R. Levich (eds.), Risk Management: The State of the Art . Amsterdam: Kluwer Academic Publishers, 2002, 1-13.
 • Bank of Canada, “The Impact of Liquidity on Bank Profitability”,Working Paper,2010-38,(Çevrimiçi),http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/12/wp1038.pdf, 20.12.2016
 • Basel Committe on Banking Supercision, (2008) “Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision”, p.1
 • BELTRATTİ, A. ve STULZ, R.M. (2012). “The credit crisis around the globe: Why did some banks perform better?” Journal of Financial Economics, Vol.105/1, p.1-15
 • BERGER, A.N. ve BOUWMAN, C.H.S. (2008). “Financial Crises and Bank Liquidity”, Wharton School of the University of Pennsylvania, p. 9-11
 • BITAR, M. (2013). “Basel III Requuirements and the Stability of İslamic and Conventional Banks”, University Pierre Mendes France Grenoble II-CNRS, p.1-23
 • BRAGG, S.M. (2012). Business Ratios and Formulas, John Wiley&Sons, p-78
 • BRATANOVIC, S. B. ve GREUNING, H.V. (2003). “Analyzing and Managing Banking Risk”, World Bank Publications, p.135-136
 • CEBENOYAN, A.S. ve STRAHAN, P.E. (2001). “Risk Management, Capital Structure and Lending at Banks” The Warton Financial Institutions Center, p.1-20
 • Conventional Banks in Srilankan: Comparative Study. International Journal of Management, Information Technology and Engineering. Vol. 3: 7-22.
 • DEEP, A. ve SCHAEFER, G. (2004). “Are Banks Liquidity Transformers?”,Harvard University, Faculty Research Working Papers Series, p.8-11
 • DEMİRGÜÇ-KUNT, A., BECK, T. ve MERROUCHE, O. (2016). “İslamic vs. Conventional Banking: Business Model Efficiency and Stability”, The World Bank, WP 5446,2010 (Çevirimiçi), 20.12.2016
 • EL TIBY, A.M. (2010). İslamic Banking-How to Manage Risk and Improve Profitability, Wiley Finance Publications, p-56
 • FAIZULAYEV, A. (2011). “Comparative Analysis between İslamic Banking and Conventional Banking Firms in terms of Profitability:2006-2008,Eastern Mediterranean University,p-29
 • GHENIMI, A., BRAHIM OMRI, M.A. (2015). “Liquidity and Financial Stability Conventional versus İslamic Banks”,International Journal of Economics and Emprical Research, Vol.3(9),p.419-432,
 • GIFR,(2015).” Global İslamic Finance Report”, Chapter 8, p- 166 http://documents.worldbank.org/curated/en/482731468333056240/pdf/WPS5446.pdf
 • HUSSEIN, K. (2004). “Banking Effiency in Bahrain:İslamic vs Conventional Banks”, IDB-IRTI,Working Paper No.68,
 • IQBAL, A. (2012). “Liquidity Risk Managment: A Comparative Study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan”,Global Journal of Management and Business Research, Vol.12 No.5
 • IQBAL, M. (2001). “Islamic and Conventional Banking in The Nineties: A Comparative Study”, Islamic Economic Studies,Vol.8,No.2
 • ISMAL, R. (2010). “How Do İslamic Banks Manage Liquidity Risk? An Emprical Survey on the Indonesian İslamic Banking Industry”, Kyoto Bulletin of İslamic Area Studies,p.67
 • KAKAKHEL, S.J., RAHEEM, F. ve TARİQ, M. (2014). “A study of Performance Comparison between Conventional and Islamic Banking in Pakistan”,Abasyn Journal of Social Sciences,Vol.6,No.2
 • LAEVEN, L., RATNOVSKI, L. ve TONG, H. (2014). “Bank Size and Systemic Risk”,IMF Staf Discussion Note
 • LEE, C., ve HSIEH, M.F. (2013). “The İmpact of Bank Capital on Profitability And Risk in Asian Banking”, Journal of International Money and Finance,Vol.32,p.251-281
 • MISMAN, F.N., LOU, W. ve BHATTI, I. (2013). “The Determinants of Credit Risk of Islamic Banks in Malaysia: A Panel Study”, 3 ͬ ͩAnnual International Conference on Accounting and Finance,p-101
 • MOHAMMAD, S. (2013). “Liquidity Risk Management İslamic Banks: A Survey”, Afro Eurasian Studies, Vol. 1, Issues 2,2013,p.223-229
 • MUHARAM, H. ve KURNIA, H.P. (2017) “Liquidity Risk on Banking Industry: Comparative Study Between İslamic Bank and Conventional Bank in Indonesia”, (Çevrimiçi),21.03.2017
 • NEVINE, S. A. M. (2017)," Liquidity risk management: conventional versus Islamic banking system in Egypt ", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 8 Iss 1 pp. 1-30.
 • NIMSITH, S. ve F. SHIBLY. (2015). Liquidity Risk Mangement in Islamic and
 • OLSON, D. ve ZOUBI, T. (2016). “Convergence in Bank Performance for Commercial and İslamic Banks During and after the Global Financial Crisis”,The Quarterly Review of Economics and Finance
 • ONAKOYA, A.B. ve ONAKOYA, A.O. (2013). “The Performance of Conventional and İslamic Banks in the United Kingdom: A Comparative Analysis”, International Research Journals, Vol.2(2),p.29-38,2013
 • OSBORNE, M., FUERTES, A.M. ve MILNE, A. (2016). “Capital and Profitability in banking: Evidence from US banks”, CassBusinessSchool-Cıty, University of London, (Çevrimiçi), https://www.cass.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0013/152122/Osborne_Matthew_Capital-and-earnings-in-banking-Emerging-Scholars.pdf 26.12.2016
 • PAPPAS, V., IZZELDIN, M. ve FUERTES, A.M. (2016). “A survival Analysis of İslamic and Conventional Banks”, Journal of Financial Services Research,Last revised
 • POGHOSYAN, T. ve CIHAK, M. (2009). “Distress in European Bank: An Analysis Based on New Data Set”, IMF Working Paper, p-10-13.
 • PwC, (2015). “Global Financial Markets Liquidity Study”, p-136.
 • RAMLAN, H. ve ADNAN, M.S. (2016).”The Profitability of Islamic and Conventional Bank:Case Study in Malaysia”,Procedia Economics and Finance,Vol.35,p.359-367
 • SAUNDERS, A. ve CORNETT, M.M. (2008). FinancialInstitutions Managment: A risk Managment Approach, McGraw-Hill, p-502.
 • SHEN, C., KAO, L. ve YEH, C. (2009). Bank Liquidity Risk and Performance, The 17th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets will be held on December 11-12, p.4, in his-Tze Bay, Kaohsiung, Taiwan
 • SIRAJ, K.K. ve PILLAI, P.S. (2012). “Comparative Study on Performance of Islamic Banks and Conventional Banks GCC region”, Journal of Applied Finance&Banking,Vol.2,No.3,123-161
 • SOBOL, I. (2013). “Liquidity Management Practices in İslamic Banking”, Journal of Management and Finance, Vol.2-1,p-571-575
 • SUN, P.H., HASSAN M.K., HASSAN, T. ve RAMADILLI, S.M. (2014). “The assets and liabilities gap managment of conventional and İslamic banks in the organization of Islamic cooperation (OIC) countries”, Applied Financial Economics, 24(5): 333-346.
 • TLEMSANI, I. ve SUWALDI, H.A. (2016). “ Comparative Analysis of İslamic and Conventional Banks in the UAE During The Financial Crisis”, Asian Economic and Financial Review, Vol.6, pp.298-309.
 • TOUMI, K., VIVIANI, J.L. ve BELKACEM, L. (2008). “Comparison of leverage and profitability of Islamic and conventional banks”,International Conference of the French Finance Association, p.11-13.
 • VAN GREUNING, H. ve IQBAL, Z. (2007). “Risk Analysis For İslamic Banks”The World Bank Books,p-65
 • VODOVA, P. (2016). “Liquidity of Czech Commercial Banks and it is Determinants”, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences,(Çevrimiçi) http://www.naun.org/main/NAUN/ijmmas/20-855.pdf , 29.12.2016
 • ZEHRI, C., ABDELBAKI, A. ve BOUABDELLAH, N. (2012). “Effects Of The Current Financial Crisis On İslamic Banks Compared To Conventional Banks”, Banks and Bank System, 7(1): 83-93.
 • (Çevrimiçi), http://www.readyratios.com/reference/profitability/return_on_assets.html , 23.12.2016
 • (Çevrimiçi), https://www.federalreserve.gov/econresdata/notes/feds-notes/2015/why-are-net-interest-margins-of-large-banks-so-compressed-20151005.html , 30.12.2016
 • (Çevrimiçi), http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2565/1973 ,29.12.2016
 • Çevrimiçi), http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/10/Banking-Efficiency-in-Bahrain-İslamic-vs-Conventional-Banks-by-Khaled-Hussein1.pdf , 20.12.2016
 • (Çevrimiçi), https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1404.pdf , 21.12.2016
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3878-562X
Yazar: Mehmet ÇANAKCI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7900-536X
Yazar: Halil TUNALI
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik428617, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {90 - 119}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.428617}, title = {İSLAMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ UNSURLARINI BELİRLEYEN ESASLAR}, key = {cite}, author = {ÇANAKCI, Mehmet and TUNALI, Halil} }
APA ÇANAKCI, M , TUNALI, H . (2018). İSLAMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ UNSURLARINI BELİRLEYEN ESASLAR. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (18), 90-119. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.428617
MLA ÇANAKCI, M , TUNALI, H . "İSLAMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ UNSURLARINI BELİRLEYEN ESASLAR". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 90-119 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/37149/428617>
Chicago ÇANAKCI, M , TUNALI, H . "İSLAMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ UNSURLARINI BELİRLEYEN ESASLAR". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 90-119
RIS TY - JOUR T1 - İSLAMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ UNSURLARINI BELİRLEYEN ESASLAR AU - Mehmet ÇANAKCI , Halil TUNALI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428617 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.428617 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 119 VL - 10 IS - 18 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428617 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428617 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) İSLAMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ UNSURLARINI BELİRLEYEN ESASLAR %A Mehmet ÇANAKCI , Halil TUNALI %T İSLAMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ UNSURLARINI BELİRLEYEN ESASLAR %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 18 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428617 %U 10.20990/kilisiibfakademik.428617
ISNAD ÇANAKCI, Mehmet , TUNALI, Halil . "İSLAMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE LİKİDİTE RİSKİ UNSURLARINI BELİRLEYEN ESASLAR". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 18 (Mayıs 2018): 90-119. http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428617