Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 18, Sayfalar 120 - 133 2018-05-30

TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ: TÜRKİYE VE İSVEÇ KARŞILAŞTIRMASI

Elem DEMİR [1]

109 136

Bu çalışmanın temel amacı Türk ve İsveçli tüketicilerin etnosentrik eğilim farklılıklarını CETSCALE ölçeği kapsamında incelemektir. Sonraki amaç ise CETSCALE ölçeğinin tek boyutlu yapısını Türkiye ve İsveç’te test etmektir. Bunun yanında her iki ülke için tüketici etnosentrizmi ile demografik değişkenler arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışma, anket yöntemi ile Türkiye’den 354; İsveç’te ise 321 katılımcı ile gerçekleşmiştir. Elde edilen verilere güvenilirlik analizi, faktör analizi, t-testi ve ANOVA analizleri uygulanmıştır. Analizler sonucunda CETSCALE ölçeğinin Türkiye’de iki boyutlu, İsveç’te ise tek boyutlu olduğu tespit edilmiştir. İsveçli tüketicilerin etnosentrik eğilim düzeylerinin Türk tüketicilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bunlara ek olarak, her iki ülke için demografik bilgilere göre etnosentrik eğilimlerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Tüketici Etnosentrizmi, CETSCALE, Türkiye, İsveç
 • BALABANIS, G., A. DIAMANTOPOULOS, R. D. MUELLER VE T. C. MELEWAR. (2001). “The Impact of Nationalism, Patriotism and Internationalism on Consumer Ethnocentric Tendencies”, Journal of International Business Studies, 32(1): 157-175.
 • CARUANA, A. (1996). “The Effects of Dogmatism and Social Class Variables on Consumer Ethnocentrism in Malta”, Marketing Intelligence and Planning, 14(4): 39-44.
 • CHRYSSOCHOIDIS, G., KRYSTALLIS, A. ve PERREAS, P. (2007). “Ethnocentric Beliefs and Country-of-Origin (COO) Effect: Impact of Country, Product and Product Attributes on Greek Consumers’ Evaluation of Food Products”, European Journal of Marketing, 41(11/12): 1518-1544.
 • FREEDMAN, R., HOWLEY, A.H., LANDECKER W.S., LENSKI ve MINER, G.E. (1967). Principles of Sociology, New York. HAN, C.M. (1988). “The Role Of Consumer Patriotism In The Choice of Domestic Versus Foreign Products”, Journal of Advertising Research, 28(3): 25-32.
 • HERCHE, J. (1994). “Ethnocentric Tendencies, Marketing Strategy and Import Purchase Behaviour”, International Marketing Review, 11(3): 4-16.
 • JAVALGI, R. G., KHARE, V. P., GROSS, A. C. ve SCHERER, R. F. (2005). “An Application Of The Consumer Ethnocentrism Model To French Consumers. International Business Review”, 14(3): 325-344.
 • JIMÉNEZ-GUERRERO, J. F., GÁZQUEZ-ABAD, J. C. ve LINARES-AGUERA, E. C. (2014). “Using Standard CETSCALE and Other Adapted Versions Of The Scale For Measuring Consumers’ Ethnocentric Tendencies: An Analysis Of Dimensionality”, BRQ Business Research Quarterly 17: 174-190.
 • KLEIN, J.G. ve ETTENSON, R. (1999). “Consumer Animosity and Consumer Ethnocentrism: An Analysis of Unique Antecedents”, Journal of International Consumer Marketing, 11(4): 5-24.
 • ÖZBEK, M. F. (2004). “Geleneksel Toplumlar ve Güven Bağlamında Etnosentrik Eğilim İlişkisi”, Akademik Bakış, 3(5).
 • ÖZKALP, E., H. ARICI, R. BAYRAKTAR, O. AYDIN, B. ERKAL ve UZUNÖZ, A. (2004). Davranış Bilimlerine Giriş, 3. Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • RUYTER, K., BİRGELEN, M. V. ve WETZELS, M. (1998). “Consumer Ethnocentrism in International Services Marketing”, International Business Review, 7(2): 185- 202.
 • SHANKARMAHESH, MAHESH N. (2006). “Consumer Ethnocentrism: An Integrative Review of Its Antecedents and Consequences”, International Marketing Review, 23(2): 146-172.
 • SHARMA, S., ve SHIMP, T . A. (1987), “Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the Cetscale”, Journal of Marketing Research, 24: 280-290.
 • SHARMA, S., SHIMP, T.A. ve SHIN, J. (1995), “Consumer Ethnocentrism: A Test of Antecedents and Moderators”, Journal of The Academy Of Marketing Science, 23: 26-37.
 • SINGELIS, T.M., TRIANDIS, H.C., BHAWUK, D.P.S. ve GELFAND, M.J. (1995). “Horizontal and Vertical Dimensions of Individualism And Collectivism: A Theoretical And Measurement Refinement”, Cross-Cultural Research, 29(3):240–275.
 • SÖKMEN, A. ve TARAKÇIOĞLU, S., “İşgören Etnosentrizmine Yönelik Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2 (3): 25-44.
 • SUMNER, W.G. (1906). Folkways: A Study of The Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores and Morals, Ginn and Company.
 • VIDA, I. ve FAIRHURST, A. (1999). “Factors Inderlying the Phenomenon of Consumer Ethnocentricity: Evidence From Four European Countries. International Review of Retail”, Distribution and Consumer Research, 9(4): 321-337.
 • WANG, C.L. ve CHEN, Z.X. (2004). “Consumer Ethnocentrism and Willingness to Buy Domestic Products In A Developing Country Setting: Testing Moderating Effects”, The Journal of Consumer Marketing, 21(6): 391-400.
 • YOO, B. ve DONTHU, N. (2005), “The Effect of Personal Cultural Orientation on Consumer Ethnocentrism: Evaluation and Behaviors of U.S. Consumers toward Japanese Products”, Journal of International Consumer Marketing, 18(1/2): 7-44.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5960-1973
Yazar: Elem DEMİR
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik428618, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {120 - 133}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.428618}, title = {TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ: TÜRKİYE VE İSVEÇ KARŞILAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {DEMİR, Elem} }
APA DEMİR, E . (2018). TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ: TÜRKİYE VE İSVEÇ KARŞILAŞTIRMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (18), 120-133. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.428618
MLA DEMİR, E . "TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ: TÜRKİYE VE İSVEÇ KARŞILAŞTIRMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 120-133 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/37149/428618>
Chicago DEMİR, E . "TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ: TÜRKİYE VE İSVEÇ KARŞILAŞTIRMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 120-133
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ: TÜRKİYE VE İSVEÇ KARŞILAŞTIRMASI AU - Elem DEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428618 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.428618 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 133 VL - 10 IS - 18 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428618 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428618 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ: TÜRKİYE VE İSVEÇ KARŞILAŞTIRMASI %A Elem DEMİR %T TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ: TÜRKİYE VE İSVEÇ KARŞILAŞTIRMASI %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 18 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428618 %U 10.20990/kilisiibfakademik.428618
ISNAD DEMİR, Elem . "TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ: TÜRKİYE VE İSVEÇ KARŞILAŞTIRMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 18 (Mayıs 2018): 120-133. http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428618